Aktuality

Vážení rodiče, z důvodu preventivního opatření škola pořídila bezkontaktní teploměry. Pokud bude dítě jevit známky nemoci, nebo zvýšené teploty, bude mu změřena teplota vyšší než 37 stupňů, nebude vůbec vpuštěno do prostor MŠ a paní učitelky můžou takové dítě odmítnout převzít.

V úterý 1. září zahájíme nový školní rok v 8:00 hodin (do 9:00 hodin) ve kmenových třídách jednotlivých ročníků za přítomnosti třídních učitelů.NEBUDE SPOLEČNÍ ZAHÁJENÍ. Vstup do budovy školy zákonným zástupcům žáků nebude umožněn, s výjimkou zákonných zástupců žáků 1. ročníku. Rodičům (pouze matka, otec) žáků 1. ročníku bude umožněn vstup do...

Kroužky

30.08.2020

Ve školním roce 2020/2021 nabízí škola tyto kroužky:

Vážení rodiče, v současné době zpracováváme podle metodiky MŠMT podrobnější provozní podmínky školy. Protože rozhodnutí vlády se mění každým dnem, zveřejníme finální verzi snad během příštího týdne. Níže jsou uvedena jen základní pravidla.

Vážení rodiče, blíží se konec školního roku. Poslední týden školy budou žáci odevzdávat učebnice, uklízet třídy a budou také chodit více do přírody na vycházky. Vysvědčení bude předáno v úterý 30.6.2020 v jednotlivých třídách od 8:00 do 9:00. Můžou přijít i žáci kteří byli doma. Kdo bude mít zájem poslední den o oběd s družinou /jen 1. a 2....