1. ročník

Mgr. Věra Idrná

Odevzdávárna

Pod tímto tlačítkem můžete odevzdávat své úkoly. Pokud nemáte svůj účet, můžete využít přihlášení pomocí žákovského účtu. Přístupové údaje jste dostali emailem. V případě nejasností nás kontaktujte na valenta.zsbrezina@seznam.cz.

Práce do 12. 4.

Slabikář str. 53 - 55

Písanka str. 22 - 24

Matematika str. 32/3, 6

                     str. 33/10, 11, 12

  sloupečky (viz. tlačítko)

Prvouka do  9.4.

Pracovní sešit strana 46-50 .                                                                                                           str. 47 Příroda na jaře, vystřihni části rostliny a vlep kam patří, doplň názvy květin                     str. 48 a 49 U babičky na zahradě, stromy a keře na jaře. Vystřihni kartičky na boku a na papír z nich sestav strom. Z písmen slož pod něj slovo.                                                                 str. 50 Jaro na statku- doplň názvy zvířat na statku a řekni čím se živí

Úkoly do 6. 4.

MATEMATIKA - str. 30/ 2,3,4

                          str. 31/ 6,7

Sloupečky - příklady

Slabikář - 49 - 51

Písanka - str. 19 - 21

Úkoly do 26. 3.

Slabikář - str. 44 - 48

Písanka - str. 14-18

Malá písanka str.26,27

Matematika - str. 25 / 12,   26/ 2, 3, 5, 6,   27/8, 10,    28/2

sloupečky - každý den spočítejte 1 sloupeček
 do 19. 3.

SLABIKÁŘ: do str. 43

Písanka: str. 9, 10, 11, 12, 13

Malá písanka: str. 21, 22, 23, 24, 25

Matematika: str. 22/1, 2, 23/7,10, 24/1, 2,4, 6

pracovní listy

počítáme do 10 - vypočítat 2 sloupečky

náměty k procvičení: Škola s nadhledem - procvičování +,- na PC


Prvouka do 17.3.

Na straně 44 a 45 si prohlédnout obrázky. Dokázat pojmenovat jarní kytky na obrázku a rodiny zvířat.

Práce do 12. 3.


SLABIKÁŘ: do str. 37

Písanka: str. 4, 5, 6, 7, 8

Malá písanka: str. 16, 17, 18, 19, 20 

(malá písanka a pracovní listy slouží k nácviku dle potřeby, pokud už tvar písmene zvládne, nemusí vypisovat celou stránku)

Matematika: str. 17/7, 8, 10  -  str. 18/3, 4, 6 - 19/9, 11 -  str. 20/4

karty: 61, 62/2, 64/2, 63(dobrovolný úkol)

náměty k procvičení: ŠKOLÁKOV (viz. tlačítko)


                   

Zadání práce od 8. 3.

Matematika: str. 16 úkol 1, 6

Slabikář: str. 30, 31 

Zadání práce od  1. 3.  do 3. 3.

SLABIKÁŘ:

str. 27

úkol 1 - přečtěte slova, se slovy tvořte věty např. Zina zametá. Zuza zavolá. apod.

podtrhněte větu k obrázku 

úkol 2 - poskládejte a napište písmena správně (pište hůlkovým písmem do sešitu, na papír- velká tiskací písmena)

úkol 3 - 5 viz. zadání 

str. 28

úkol 1 - čtěte slova pod obrázkem a vymýšlejte věty např. Pavouk vyleze na strom.  Auto poveze náklad.

úkol 2 - 6 viz. zadání

PÍSANKA:

str. 2

str. 3 "malé b" 

nácvik -b- pracovní list 


MATEMATIKA:

str. 14

úkol 1, 3 (další úkoly na str. 14 jsou dobrovolné)

str. 15

úkol 7, 8, 10 (další úkoly na str. 14 jsou dobrovolné)

karty: č. 57, 58/2, 59, 60/2

procvičování školákov.eu - sčítání, odčítání do 10 (odkaz najdete pod tlačítkem)Zadání práce  19. 10. - 23. 10.

PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ

str.  25,  26, 27, 28, 29, 30

str. 31 - příloha

str. 32 nebo 33

str. 35 obrázek k pohádce (dobrovolný úkol)

příloha: tvary písmene M - vystřihnout a každou kartu podepsat

kniha písmen - písmeno M+ tvrdý papír A5 ( nalepit na papír tvary písmene M a nakreslit obrázky začínající na písmeno M)

PSANÍ

- nejdříve procvičovací list horní klička + nácvik L

 - po nácviku L - malý sešit - Psaní písmen aneb než vstoupím do písanky dokončit str. 1 (až potom přejdou k písance)

- písanka 2 řádky 

PRV

str. 20, 21


MATEMATIKA

pracovní sešit M str. 26/ úkol 2, 3, 5

                            str. 27/ úkol 8

karty č. 23, 24, 25, 26


Zadání práce do 16. 10.

PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ

str.15 - dokončit obrázek k pohádce

str. 17, 18 - nalepit obrázky k pohádkám - příloha

kniha písmen - písmeno L + tvrdý papír A5 ( nalepit na papír tvary písmene L a nakreslit obrázky začínající na písmeno L)


PSANÍ

 - pozn. děti píší zatím jen tužkou

- nejdříve začnou malým sešitkem - Psaní písmen aneb než vstoupím do písanky, až potom přejdou k písance.

Pokud ještě někdo nebude zvládat horní kličku, napíše si v písance pouze 1 řádek a v pondělí pošlu list na procvičení.

Psaní písmen aneb než vstoupím do písanky - 1 řádek - horní klička

Písanka 1 až 2 řádky


MATEMATIKA

pracovní sešit M str. 25/ 7, 8

karta č. 20

PRVOUKA

pracovní sešit: do str. 19