1. ročník

Mgr. Věra Idrná

Odevzdávárna

Pod tímto tlačítkem můžete odevzdávat své úkoly. Pokud nemáte svůj účet, můžete využít přihlášení pomocí žákovského účtu. Přístupové údaje jste dostali emailem. V případě nejasností nás kontaktujte na valenta.zsbrezina@seznam.cz.

Zadání práce od 2. 11. do 6. 11.

PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ 

str.  37, 38 - příloha - prosím přeskočit - čtení s písmenem L, děti si tyto úkoly udělají až po konzultacích. 

str. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 nebo 51, 53 - úkol dobrovolný 

příloha: tvary písmene E- vystřihnout a každou kartu podepsat

kniha písmen - písmeno E+ tvrdý papír A5 ( nalepit na papír tvary písmene E a nakreslit obrázky začínající na písmeno E)

PSANÍ

- nejdříve procvičovací list horní klička + nácvik E

- po nácviku E - malý sešit - Psaní písmen aneb než vstoupím do písanky dokončit str. 2(až potom přejdou k písance)

- písanka min. 4 řádky (může být celá strana)

PRV -Pracovní sešit str. 23, vystřihnout části obrázků a nalepte je.                                                                                       str.26,27- vystřihněte kartičky a dolepte do místností

MATEMATIKA

pracovní sešit M str. 28/ úkol 1, 2

str. 29/6 1. řádek

str. 30 1, 2, 3, 5, 6

karty č. 27,  28, 29, 30

str. 65 - psaní číslice 1


Prvouka do 2.11.

Pracovní sešit str. 20 a 21, U nás doma, moje rodina / namalovat rodinu, pojmenovat jednotlivé členy. Na str.21 vystřihnout a nalepit členy rodiny a vybarvit věci co potřebuje miminko/

Zadání práce  19. 10. - 23. 10.

PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ

str.  25,  26, 27, 28, 29, 30

str. 31 - příloha

str. 32 nebo 33

str. 35 obrázek k pohádce (dobrovolný úkol)

příloha: tvary písmene M - vystřihnout a každou kartu podepsat

kniha písmen - písmeno M+ tvrdý papír A5 ( nalepit na papír tvary písmene M a nakreslit obrázky začínající na písmeno M)

PSANÍ

- nejdříve procvičovací list horní klička + nácvik L

 - po nácviku L - malý sešit - Psaní písmen aneb než vstoupím do písanky dokončit str. 1 (až potom přejdou k písance)

- písanka 2 řádky 

PRV

str. 20, 21


MATEMATIKA

pracovní sešit M str. 26/ úkol 2, 3, 5

                            str. 27/ úkol 8

karty č. 23, 24, 25, 26


Zadání práce do 16. 10.

PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ

str.15 - dokončit obrázek k pohádce

str. 17, 18 - nalepit obrázky k pohádkám - příloha

kniha písmen - písmeno L + tvrdý papír A5 ( nalepit na papír tvary písmene L a nakreslit obrázky začínající na písmeno L)


PSANÍ

 - pozn. děti píší zatím jen tužkou

- nejdříve začnou malým sešitkem - Psaní písmen aneb než vstoupím do písanky, až potom přejdou k písance.

Pokud ještě někdo nebude zvládat horní kličku, napíše si v písance pouze 1 řádek a v pondělí pošlu list na procvičení.

Psaní písmen aneb než vstoupím do písanky - 1 řádek - horní klička

Písanka 1 až 2 řádky


MATEMATIKA

pracovní sešit M str. 25/ 7, 8

karta č. 20

PRVOUKA

pracovní sešit: do str. 19