Aktuality

Zde naleznete jídelníček pro základní i mateřskou školu na daný týden.

Roušky - od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol - např. chodby a toalety - (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže). Roušky se nosit nemusí tedy...

Vážení rodiče, zítra začne normální výuka na naší škole. Prosíme o dodržování těchto pravidel. Do budovy školy rodiče žáků ZŠ nebudou vstupovat, doprovodí dítě jen ke dveřím. Pokud si pro ně odpoledne přijdou do ŠD, zazvoní na videozvonek a počkají venku. Rodičům dětí z MŠ doporučujeme vstup v rouškách na nezbytně nutnou dobu předání dítěte.

Vážení rodiče, z důvodu preventivního opatření škola pořídila bezkontaktní teploměry. Pokud bude dítě jevit známky nemoci, nebo zvýšené teploty, bude mu změřena teplota vyšší než 37 stupňů, nebude vůbec vpuštěno do prostor MŠ a paní učitelky můžou takové dítě odmítnout převzít.

V úterý 1. září zahájíme nový školní rok v 8:00 hodin (do 9:00 hodin) ve kmenových třídách jednotlivých ročníků za přítomnosti třídních učitelů.NEBUDE SPOLEČNÍ ZAHÁJENÍ. Vstup do budovy školy zákonným zástupcům žáků nebude umožněn, s výjimkou zákonných zástupců žáků 1. ročníku. Rodičům (pouze matka, otec) žáků 1. ročníku bude umožněn vstup do...

Kroužky

30.08.2020

Ve školním roce 2020/2021 nabízí škola tyto kroužky: