Aktuality

Zde naleznete jídelníček pro základní i mateřskou školu na daný týden.

V letošním školním roce na jaře se naše škola zúčastnila Národního testování žáků. Dva žáci a jedna žákyně z 5. ročníku dosáhli skvělých výsledků a byli vyhodnoceni společností SCIO jako nejlepší z celého Jihomoravského kraje. To, že naše škola připravuje žáky dobře svědčí nejen tento úspěch, ale také fakt, že i někteří ostatní páťáci uspěli v...

v souladu s novelou § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 S. (školský zákon) nově stanovuje výši úplaty zřizovatel. Výpočet výše úplaty již není vázán na průměrné neinvestiční výdaje školy nebo školského zařízení, jak tomu bylo v minulých letech.

Vážení rodiče,
chtěl bych Vás informovat, že provoz mateřské školy o hlavních prázdninách bude pro Vaše děti zajištěn prvních 14 dnů v červenci, tedy od 1. 7. 2024 až do 12. 7. 2024 Podrobnější informace Vám budou zaslány přes Edookit.

Vážení rodiče, příští týden 24.5.2024 začíná každý pátek plavecký výcvik žáků 2.-5. ročníku. Od příštího pondělí bude po dobu plavání upraven rozvrh a jen každý pátek bude začínat výuka v 7:30 včetně 1. třídy. Sledujte prosím Edookit, kde najdete další informace.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Březina vyhlašuje pro školní rok 202ˇ4 - 2025 zápis dětí do mateřské školy. Zápis se koná ve dnech 15. a 16. května 2024 od 13.00 hodin do 16.00 hodin. V kanceláři školy / 1. patro/ se budou odevzdávat vyplněné žádosti o přijetí. Tiskopisy si můžete stáhnout na stránkách školy, nebo budou k vyzvednutí v...

Edootik hlásí globální výpadek datacentra. Neodkladné záležitosti vyřídíme na mailu valenta.zsbrezina@seznam.cz
Dobrý den,
bohužel došlo k výpadku serveru Edookit v našem datacentru. Naši kolegové nyní pracují na odstranění závady a novém spuštění systému vaší školy. Nyní není možné odhadnout délku výpadku. Práce budou pokračovat i během noci, pokud...