Dotazník pro rodiče

Edookit

Od druhého pololetí, tedy od 1. února 2022, fungujeme v systému Edookit. Budeme jej využívat zejména v modulech: obědy, platby, docházka a absence, souhlasy, hodnocení (žákovská knížka), aktivita v hodině, komunikace, zadávání úkolů, učivo (pro zpětné zjištění zameškané látky), rozvrh, sdílení materiálů...

Pro základní seznámení se se systémem doporučujeme prostudovat tyto materiály:

Rodičovský portál 

Často kladené otázky 

Youtube

Instalace

Celý systém je perfektně optimalizován pro všechny typy prohlížečů. Prostřednictvím Google Chrome lze i nainstalovat přímé aplikace do systémů android a Windows. Edookit zaručuje i bezproblémový přístup ze zařízení ekosystému Apple, ale jako jejich neuživatel nedokážu nabídnout víc než návody na stránkách. Počítám však, že přidání přes Safari bude dost podobné tomu od Googlu. Případně pomůžu.

Android - https://edookit.com/cs/instructions-android

IOS - https://edookit.com/cs/instructions-ios

Windows - https://edookit.com/cs/instructions-windows

Kompletní návod zde: https://www.edookit.com/pridani-edookitu-na-plochu-v-1.2.pdf

Pokud si budete lámat hlavu s instalací aplikace, nezoufejte. Systém jednoduše otevřete ve svých prohlížečích a používáte ho tam. Některé z nich dokonce ihned nabízejí možnost na pár kliků aplikaci nainstalovat. V případě nouze vám můžu s aplikací pomoci osobně.

Registrace

Obdržel/a jsem pozvánku, co dál?

Po kliknutí na odkaz se přes prohlížeč dostanete k vytvoření Plus4u účtu. Tam se můžete registrovat několika způsoby:

 • Propojit svůj Edookit účet s již existujícím Google účtem.

 • Propojit svůj Edookit účet s již existujícím Facebook účtem.

 • Propojit svůj Edookit účet s již existujícím Microsoft účtem.

 • Propojit svůj Edookit účet s již existujícím Apple účtem.

 • Nebo si vytvoříte přímý Plus4u účet, který vás provede registrací (pozor, v tomto případě je třeba si pamatovat dva přístupové kódy, kterými se budete přihlašovat).

Tímto účtem se pak budete do systému Edookit přihlašovat.

Jako hodinky

Celý proces implementace údajů a správného nastavení je nesmírně náročný. Pro jeho kompletní nastavení, aby "šlapal jako hodinky," budeme potřebovat trochu spolupráce:

Všichni uživatelé, vedeni jako primární kontak jsou již v systému zavedeni.

Nový uživatelé vyplní dotazník, na základě kterého jim zřídíme přístup.

Máte-li zájem o zřízení přístupu i pro druhého zákonného (popř. jiného) zástupce dítěte, vyplňte mi prosím tento dotazník:

DOTAZNÍK

Zadávat budete: Jméno a příjmení tohoto zástupce, jeho právní vztah k dítěti (pro nastavení příslušných práv - např. sourozenec smí jen systém prohlížet, nikoliv omlouvat absenci), jeho telefon a primární email, na který mu přijde pozvánka do systému. Zatrhněte i možnost nastavení tohoto zástupce jako primárního (bude pak stejně notifikován, jako vy, bude mít stejná práva, bude hlavní kontaktní osobou). V případě, že zástupce bydlí na jiné adrese než dítě, poprosím i o tuto informaci (v jiném případě se adresa automaticky propíše). Přidávám i možnost poznámky. Při ostrém spuštění systému dojde pozvánka i této osobě.

Edookit pro žáky

Všichni zaevidovaní žáci mají též přístup do systému s omezenou rolí (nemohou například omlouvat absenci apod.). Přístup jim můžete zřídit sami, prostřednictvím Edookitu/nastavení/nastavení pro děti, kde jim zadáte email, na který následně vygenerujete pozvánku (email nesmí být shodný s emailem zástupců). Podrobný popis naleznete na konci návodu pro rodiče:

https://www.edookit.com/rodicovsky-portal-v-4.0.pdf

Máte-li zájem o zřízení účtu přímo, přidejte tuto informaci k výše zmíněnému dotazníku (zatrhnete, že máte zájem o žákovský účet a přidáte email).

Pro které žáky má Edookit smysl? Osobně si myslím, že od třetího ročníku. Žáci tak získají prostředek pro komunikaci s učiteli, rodiči, spolužáky. Taktéž budou mít přehled o svých známkách, odznacích, aktivitách, rozvrhu, materiálech k učivu a učivu samotnému (výborný nástroj pro chybějící). Zejména ocení přístup k domácím úkolům a případné možnosti odevzdávání přímo do systému. Systém zvládnou i mladší žáci, kteří alespoň trochu vládnou schopností ovládat mobilní telefon/počítač. V rozhodování vám možná taky pomůže informace, že neexistuje obsah, který by byl určen jen žákům. Vždy vidíte to, co žák (čtete informace, které se ho týkají, vidíte jeho zprávy, diskuzi, kterých se v rámci školy účastní apod.). Celý systém je navíc silně šifrovaný pod záštitou agentury Unicorn, která odpovídá za bezpečnost v systému.

Co končí, co se mění, nemění a co začíná

S přechodem k Edookitu se mění celá řada dlouhodobě zajetých věcí. Zvyknout si bude chvíli trvat, ale výsledek nám všem přinese lepší informovanost, přehled, možnost spolupráce a pevně věřím, že po zaběhnutí systému ušetří i spoustu času všem zúčastněným stranám.

Co tedy opravdu mění se zavedením systému:

 • Žákovské knížky (klasické papírové budou nahrazeny modulem Hodnocení přímo v systému)

  • Omluvenky do ŽK

  • Avíza o absenci

  • Uvolnění při hodinách TV

  • Omluvání do ŠD jen prostřednictví Edookitu. Deníčky pro aktuální rychlou změnu a sdělení zůstávají. V ideálním případě pošlete rychlou zprávu pro subjekt Vychovatelé (tak se dostaví zpráva k nám všem).

 • Třídní knihy (učivo, témata, docházka a základní kontaktní informace dostanou svoji elektronickou podobu).

 • Emaily a jiná komunikace s rodiči/učiteli/pracovníky školy končí, pokračuje jen v Edookitu.

 • Plán akcí na webu školy (pokračuje, najdete nově i v Edookitu jako událost) - nově vše najdete v systému pod událostmi.

 • Platby v Edookitu - hezký přehled o všech zaplacených a nezaplacených částkám spojené s žákem. Pro fondy funguje i tzv. kredytní systém (postupné strhávání částek). Aktuálně nefunguje zobrazování zůstatku (administrátoři byli imformování a pracují na opravě, jedná se o globální problém).

 • Obědový systém - odhlašování z obědů (vždy do 12:00 předešlého dne)

 • Sdílení hlavních informací na webu školy (většina informací poputuje rovnou do zpráv žákům a rodičům/zástupcům v systému), některé z informacích budou publikovány přes obě platformy, nikdy však mimo Edookit.

  • Stránky si zachovají svůj reprezentativní charakter (úspěchy, projekty, sociální sítě, fotografie, hlavní dokumentace, studnice informací o škole mimo uživatele systému). Případné zprávy využívající informace z webu ponesou přímý odkaz na ně.

 • Google kalendář a plán akcí pokračuje pro hlavní události školy.

 • Velká část administrativy a dokumentace se teď popř. později přesune do systému

 • Jídelníček pokračuje na webu školy nově i v Edookitu.

Přestože je Edookit primárně určen žákům ZŠ, i pro Vás skrývá nejrůznější služby, kromě těch, které z výše popsaných dávají svým charakterem smysl i pro MŠ, se Vás týkají tyto moduly:

 • Obědy (odhlašování a přehled)

 • Platby v Edookitu (vše hezky na jednom místě)

 • Docházka a omlouvání absence

 • Třídní kniha (informace o činnostech naší MŠ)

 • Komunikace výhradně přes Edookit

Co Vás zajímá

Moduly, které nedávají z hledika charakteru MŠ smysl budou prázdné (nebudou se využívat).

Každé z Vašich dětí na škole má na Hlavním panelu svoji sekci. Ta je označena pruhem v barvě, která je Vašemu dítěti přiřazena. Tuto barvu můžete změnit v Nastavení. Vedle jména je zde uvedena třída, do které žák chodí. Dále zde naleznete možnost rychle napsat zprávu třídnímu učiteli přes ikonu obálky. Dle nastavení školy se pro každého žáka mohou zobrazovat tyto boxy:

Známky a hodnocení

Kliknutím na jednotlivá hodnocení zobrazíte více informací.

Rozvrh

Kliknutím na hodinu zobrazíte více informací a budete moci odeslat avízo o absenci.

Aktivita v hodině

Učitel může žákům udělit kladné nebo záporné body za aktivitu v hodině. Tyto body se zde v přehledné grafické formě zobrazí. Pokud učitelé dosud žádnou aktivitu v hodině neohodnotili, box se nezobrazí.

Přehled docházky

Rychlý přehled Vaší docházky během aktuálního týdne i za celé období.

Chování

Přehled pochval, poznámek a dalších výchovných opatření žáka. Kliknutím kamkoli do boxu zobrazíte detailní přehled jednotlivých opatření.

Menu a orientace v systému

Celé menu je velmi intuitivní a navede Vás přesně tam, kam dle názvu položky předpokládáte. Některé kategorie obsahují i menší vysvětlivky. Většina položek v menu má i své podnabídky, k přesnější orientaci.

Obědy

Odhlašování z obědů.

Platby

Vše hezky a viditelně na jednom místě, případně s vygenerovaným QR kódem.


Úvod do Edookitu máme za s sebou.

Nezapomeňte prostudovat výše zmíněné dokumenty a vyplnit dotazník https://forms.gle/a7D4eS63XiMD2FmD9 .

Na závěr bych rád popřál spoustu sil a poprosil o schovívavost. Stejně jako vy, učíme se s Edookitem i my.