Samostudium 2

Stránky tříd

Stránky tříd

Pod těmito tlačítky najdete zadání práce pro samostudium.

Organizace výuky od 18. 11. - doplňek

Vážení rodiče, milí žáci,

Posílám snad poslední aktualizaci rozvrhu.

V nejnovější verzi (platné od 18. 11.) došlo k těmto změnám:
1. ročník pátek - opravena ČJ -> M
Opraveny chyby u pedagogů v družině
Úterý - družina změna DZ -> JW
Přidány a opraveny konzultace p. uč. Zouharové

Družina organizačně:
Středa 18. 11. - pátek 20. 11. personálně pokryjí asistentky školy, Libuše Šlahařová a Michaela Havlová. Od 23. 11. by personálně vypomohli Roman Valenta a Jaroslav Wutka. Jak jsme avizovali v minulém mailu, z organizačních a personálních důvodů bude družina fungovat pouze do 16:00.

Dle aktuální situace to vypadá, že teoretický návrat do škol bude 23. nebo 30. listopadu. Tak všichni držme palce.

Organizace výuky od 18. 11.

Vážení rodiče, milí žáci,

od 18. listopadu mají žáci 1. a 2. ročníku dovoleno vrátit se do škol a to přinese i řadu změn. Zejména v rozvrhu hodin, kdy se musíme co nejvíce přizpůsobit pedagogům učících online i prezenčně ve škole. Využijeme tohoto okamžiku i ke zdvojení některých předmětů online pro větší efektivitu vzdělávání.


Nový online rozvrh:

Žáci 3. - 5. ročníku se budou setkávat podle nového rozvrhu. Navíc se s učiteli setkají v předmětech s označením P = procvičování.
Např. M3P sk1 = Matematika 3. ročník skupina 1 procvičovací hodina.

Takto se budou zdvojovat všechny hodiny ČJ a M všech ročníků.
Žáci 5. ročníku budou mít i společnou procvičovací hodinu PRV, která se zaměří hlavně na plnění pracovního sešitu.
V procvičovacích hodinách AJ se sejdeme vždy s celým ročníkem.


  1. a 2. třída:

Žáci 1. a 2. ročníku se nově setkají s předmětem TH = Třídnická hodina. Ten bude suplovat teorii HV, vycházky/pohyb venku tedy TV, budou se v něm řešit resty z ostatních předmětů a dohánět zameškané učivo.

Nově v rozvrhu najdete i iniciály vyučujících.

Děkujeme za pochopení těchto organizačních změn.


Družina:

Od středy startují i oddělené družiny pro 1. a 2. ročník. Tady jsme byli nuceni z personálních a organizačních důvodů omezit provoz družiny pouze do 16:00. Docházka do družiny bude vycházet z přihlášek. Případné změny nám dejte vědět pomocí deníčků. Kdo již ví, že o družinu nebude mít zájem, prosím dejte mi nejpozději do konce víkendu vědět na tento nebo družinový mail. Pomůže nám to při chystání programu.

Pro 1. i 2. ročník bude fungovat školní stravování.


Organizace následujícího týdne (16.11. - 20.11.):

Pondělí: Stále probíhá distanční výuka pro 3. - 5. ročník dle starého rozvrhu.
1. a 2. ročník využijí tento den k dokončení práce zadané během distanční výuky, žádná on-line výuka nebude probíhat (nereflektuje osobní domluvu s třídním učitelem).

Úterý: Státní svátek - nebude probíhat žádná výuka. Úkoly, které byly zadány na tento den, se budou kontrolovat v následujících hodinách.

Středa: Start on-line výuky pro 3. - 5. ročník dle nového rozvrhu. Návrat 1. a 2. ročníku do školy (výuka podle nového rozvrhu).


Děkujeme za pochopení a přeji hodně sil v tomto nelehkém období.

Připojuji i text z webu školy ohledně podmínek návratu do škol:

Vážení rodiče, už je to tady - žáci 1. a 2. třídy se do školy vrátí ve středu 18.11., a to v celých třídách, nebudou se tedy rozdělovat na skupiny. Bude rovněž fungovat školní družina a školní jídelna / kdo nenastoupí, ať si obědy odhlásí, jinak se počítá se všemi/. Škola zajistí homogenní skupiny, aby nedocházelo k mísení jednotlivých kolektivů. Stejná třída se tedy bude společně vyučovat, chodit na oběd i trávit čas v družině. Roušky se budou nosit ve společných prostorách i po celou dobu výuky ve třídách. Ještě větší apel pak Ministerstvo školství směřuje k větrání tříd, které bude probíhat nejen po konci hodin, ale i v jejich průběhu. Povolen není zpěv ani tělocvik. Pohyb dětí na vzduchu je ale vítaný.

Ostatní ročníky mají dále distanční výuku.

Rozvrh hodin pro prezenční i distanční výuku bude zveřejněn na stránkách školy co nejdříve.

Pokud se vládní činitelé rozhodnou v rámci rozvolňování pustit do školy i ostatní ročníky, budeme Vás co nejdříve informovat. V současné době však zatím žádné oficiální zprávy od MŠMT nemáme.

S pozdravem,

Roman Valenta


Odevzdávárna

Pod tímto tlačítkem můžete odevzdávat své úkoly. Pokud nemáte svůj účet, můžete využít přihlášení pomocí žákovského účtu. Přístupové údaje jste dostali emailem. V případě nejasností nás kontaktujte na valenta.zsbrezina@seznam.cz.

Jak na ZŠ Online

Pod tímto tlačítkem najdete dokument, který Vás provede našim serverem na platformě Discord.

Jak na Umímeto 3. - 5. ročník

Pod těmito tlačítky najdete dokument, který Vás provede světem porátlu Umímeto a přímý odkaz na tyto stránky.

Zákldaní informace k distanční výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

situace, která nastala je nemilá, ale my se jí pokusíme chytit "za pačesy" a udělat distanční výuku co nejefektivnější.

V průběhu večera Vás čeká z mé strany řada mailů, které budu odesílat dle důležitosti a připravenosti dané služby.

Teď jen v rychlosti.

Od středy, 14. 10. 2020 začínáme s distanční výukou. Žákům postupně zadáváme úkoly pro samostudium na webových stránkách naší školy, aby byly všechny potřebné informace na jednom místě. Webové stránky/samostudium 2 (stránky tříd) budou tedy hlavním komunikačním prostředkem pro zadávání nové práce. Na tomto místě budete moci práce Vašich dětí (oscanované/vyfocené) i odevzdávat (tuto službu teprve připravujeme).

Od středy do pátku budu vždy od 8 do 12:00 přítomen ve škole, kde jsme připraveni Vám předat k zapůjčení NTB, oproti podepsání předávacího protokolu. Chápu, že pro většinu pracujících je tento čas nereálný. Proto pro vybavení můžete poslat i jinou osobu, včetně dětí. Pošlu po nich i předávací protokol, který mi podepsaný můžete odevzdat např. prostřednictvím poštovní schránky.

V pondělí, 19. 10. 2020 začneme s online konzultacemi a výukou. Do té doby společnými silami vše připravíme. Necháváme si dostatečně velkou rezervu, aby vše fungovalo na výbornou. Prosím Vás tedy o trpělivost. Pracujeme, až se z nás kouří. Nemusíte se bát, na každého se dostane.

Na ZŠ Online budete potřebovat NTB s mikrofonem/sluchátka s mikrofonem, přístup k internetovému připojení (doporučuji drátové), aplikaci Discord a zřízení účtu na
UMIMETO (3. - 5. ročník).

Scházet se budeme podle tohoto rozvrhu a skupin:

Omlouvání a plnění povinností

Při distanční výuce je účast žáků na každé online lekci povinná, stejně jako plnění jiných školních povinností. Každý žák se tedy musí dle svého rozvrhu hodin/konzultací připojovat k on-line přenosu, plnit úkoly a zadanou práci, plnit si docházku na smluvené konzultace. Absence je vedena stejně, jako při prezenční výuce ve škole. Rodičům tedy stále zůstává omlouvací povinnost.


Pokud víte již dopředu, že se Vaše dítě nebude moci některé z online hodin/konzultací zúčastnit, napište prosím třídnímu učiteli omluvenku. Může se stát, že se žák nebude moci připojit z nepředvídatelných technických důvodů. V takovém případě je důležité třídnímu učiteli co nejdříve napsat a vysvětlit mu, co se stalo.