2. ročník

Mgr. Lada Boháčková

Odevzdávárna

Pod tímto tlačítkem můžete odevzdávat své úkoly. Pokud nemáte svůj účet, můžete využít přihlášení pomocí žákovského účtu. Přístupové údaje jste dostali emailem. V případě nejasností nás kontaktujte na valenta.zsbrezina@seznam.cz.

ČTENÍ do 13.4.

ČÍTANKA str. 90 - přečtěte si příběh Jak prospali naschválníčci první noc na tábořišti

a vypracujte úkoly v pracovním sešitě str. 15/1,2 

ČJ a M   6.4. - 9.4.

ÚT - ČJ- vypracuj list A

        M - Procvičujeme s Matýskem str.3 a str. 11 cv.1

ST  - ČJ- vypracuj list B

        M - Procvičujeme s Matýskem str. 21 cv. 1 a str. 14

ČT - ČJ- vypracuj list C

        M - Procvičujeme s Matýskem str. 16 a str. 21 cv. 1

PÁ - ČJ - vypracuj list D

       M - Procvičujeme s Matýskem str. 27 a str. 44 cv .1

Bonus pro rychlé žáky Čj a M pracovní listy E


Prvouka do  7.4.

Prvouka učebnice strana 46 a 47 přečíst

Pracovní sešit str. 58 a 59

Zadání Čj a M    29.3. - 31. 3.

Pondělí ČJ - vyrob velikonoční pohlednici, vyplň adresu a napiš přání. 

              ČJ - PS str.82 doplň d x t, doplň str. 86 cv. Co dělají lidé ?

              M - Str. 36 cv. 4, str.37cv. 8

Úterý    ČJ - nauč se báseň Na jaře od Fr. Hrubína str. 57cv, 4. Najdi ve stejných květech jarní                rostliny a napiš je do sešitu. Můžeš doplnit i ilustrací. Doplň  str.86 Zimní dny, str. 82                  cv. ď x ť , h x ch, 

              Úkol pro ,,Koumáky"- Zjisti zajímavosti o životě včel, můžeš vytvořit zajímavý  plakát                  doplněný ilustrací nebo tištěnými obrázky.

             M - str. 37 cv. 7 str. 38 cv. 2, 3, 4

Středa  ČJ - vypracuj str. 58 cv. 8 a 9 doplň cv. 10 a 11 přepiš do sešitu

             M - str. 39 cv. 5 a 7

             M - Procvičujeme s Matýskem - str. 1, str. 8 cv. 1  ( sešitek je k vyzvednutí ve škole)

ČTENÍ:   

Přečti si nahlas příběh str. 88 - Jak se měli kosí bratři na pouti a napiš do sešitu:

Název příběhu

Jak se jmenovali kosí bratři

Opiš a doplň věty:

Kosí bratři potkali holku................... s balónkem na hlavou.

Chtěli si také koupit...................

Červený balónek chtěl .................. a žlutý balónek...............................

Jeden balónek stál ........................

Pracovní sešit str.14/ 4, 6, 7, 8


APRÍLOVÝ ÚKOL (viz. tlačítko)

Prvouka do  31.3.

Pracovní sešit str. 56 a 57 - Opakování Náš svět a Ájin zpravodaj

Speciální úkol: Napiš svůj denní režim ( co a kdy děláš)

HV březen 2

Zatleskej, zadupej, zaluskej a zazpívej si písničku Týnom, tánom: 

Zadání  práce   22. 3. - 26. 3.

PO - ČJ PS str. 52 cv. 16 - doplň, str. 55 cv. 27 - seřaď jména podle abecedy a přepiš (pomůcka je v příloze) cv. 28 - doplň tajenku

- M vyřeš výstaviště str. 28 cv. 4 vymysli alespoň tři pyramidy (spodní číslo je 100)

ÚT - ČJ PS str. 55 cv. 29 - zakroužkuj měkké a tvrdé slabiky str. 55 cv. 30 - Doplň a přepiš do sešitu minimálně 5 vět.

- M Procvičuj hodiny - pracovní list v příloze ,UČ str.33 cv. 9 vrať neposedy zpět

ST - ČJ BČ- str. 42 a 47

- M Vyřeš sčítací tabulku ( příloha)

ČT - ČJ BČ str. 46 cv. 4 str. 55 doplň a jednoslabičná slova přepiš do sešitu

- M str. 3O cv. 1 ,31 cv.7

- ČJ BČ str. 54 cv. 3 a 4. Vytvoř myšlenkovou mapu na téma rodina ( viz. příloha)

- M str. 31 cv. 8 , 11, Str. 32 cv. 2 , 3 a 5

ČTENÍ -  Čítanka str. 86 přečti si nahlas příběh. Zapiš do sešitu název příběhu a odpovědi na následující otázky:

  • Co všechno umí Kubík Šikulík?
  • Od koho dostal Kubík naděleno?
  • Ke kterým děvčatům přišel Kubík na koledu?

Nahraď jiným slovem slova "NABANČENO" "VYSMEKLA"

Čítanka str. 87 - přečti si velikonoční koledy, jednu si vyber, opiš ji do sešitu a udělej k ní ilustraci.

procvičování online - UMÍME TO (viz. tlačítko)


Prvouka do 24.3.

Pracovní sešit strana 54 a 55- Minulost, přítomnost, budoucnost a co lidé dělají v určitou denní dobu.                                                                                                                                       Zvláštní úkol- Namaluj, nebo sežeň nějaký předmět z minulosti. /od babičky, dědečka/   Příště ho ukážeš na kameru a budeme hádat k čemu sloužil.

Zadání   ČJ a M    15.- 19. 3

PO - ČJ  Vypracuj prac. list  ,, Píšeme d nebo t". Cvičení 3 přepiš do sešitu.

        M   Vypracuj pracovní list A

ÚT - ČJ Vypracuj prac. list ,, Píšeme ď nebo ť ". Pracovní sešit str.52 cv. 16

        M Vypracuj pracovní list B

ST- ČJ Vypracuj prac. list ,, Píšeme h nebo ch". Cvičení  3  - přepiš do sešitu minimálně 5 vět

        M Vypracuj pracovní list C

ČT - ČJ Vypracuj prac. list ,, Píšeme b nebo p ". Ve cvičení 3 podtrhni trojslabičná slova  zeleně, čtyřslabičná červeně. Vyber si pět vět  přepiš je do sešitu.

        M Vypracuj pracovní list D

PÁ - ČJ Vypracuj prac. list ,, Píšeme z nebo s ". Pracovní sešit str. 53 cv. 20 přepiš do sešitu.

M Vypracuj pracovní list E

ČTENÍ:

Prosím, vkládejte úkoly do složky čtení  

Čítanka str. 83 - přečti si nahlas příběh a napiš do sešitu odpovědi na následující otázky: 

1) Kam spěchali lidé za Ježíškem? 

2) Jaké dary mu přinesli?

3) Nad  kterým městem se zastavila kometa?

Nahraď jiným slovem slovo "zvěst" 

Napiš podle sebe - co máš na Vánocích nejraději

Čítanka str. 85 - přečti si nahlas příběh a napiš do sešitu odpovědi na následující otázky:  

1) Odkud se dozvěděla Žofie o Halloweenu?

2) Ve kterém měsíci dostala Žofie dýni?

3) Kdy slaví děti v Americe Halloween?

Nahraď jiným slovem slovo "kuje"  

- příprava na Velikonoce

 V pondělí si můžete vyzvednout ve škole sáček s obilím. Zasejte do květináče. Zvídaví žáci mohou pozorovat klíčení, růst.  ( Měř a eviduj do tabuky.)


Zadání  úkolů 8.3. - 12. 3.

Čítanka str. 81 -  přečti si báseň a napiš odpovědi na otázky: 1) o kterých měsících se v básni nepíše, 2) nahraď jiným slovem slovní spojení zdobí se květem, zalézá mráz do těla

3) který měsíc (které měsíce) máš nejraději

vypracuj v pracovním sešitě str. 11, str. 13/1

Čítanka str. 82 - přečti si text a napiš odpověď na otázku: Jaký byl Ota Pivoňka, když měl dobrodružnou povahu?

úkoly pro pilné žáky: v zadní části pracovního sešitu si dodělávejte úkoly individuálně

DENÍK: založte si deník, do kterého si každý den uděláte nějaký krátký zápis ( stačí 3 řádky). Můžete psát, co jste v daný den dělali, co jste zažili nebo např. co jste přečetli. Zápisy můžete doplnit obrázkem(ilustrací). Až se vrátíme do školy, tak si deníky společně prohlédneme. 

ČETBA: nezapomínejte každý den číst nahlas 15-20 min, z přečtených knih si dělejte zápisy do čtenářského deníku.

Český jazyk - ( BČ - BAREVNÁ ČEŠTINA, PS - PRACOVNÍ SEŠIT)

PO - BČ - str 58. cv 1 a 3, PS str 85 cv. 7

ÚT- BČ - str. 56, PS str. 85 cv. 8

ST- napiš dopis nebo pohled kamarádovi, babičce .... PS str. 85 cv. 8

ČT- BČ str 57 , str. 52 cv. 1, PS str. 85 cv. 9

PÁ - PS str.51 přepiš báseň ( někteří z vás již mají splněno),PS str. 85 cv. 8


Matematika 

Vypracuj pracovní listy, každá skupina mé jiné zadání. V pondělí si spolu zadáme pyramidy a násobilkové čtverce.

PO - pracovní list A

ÚT - pracovní list B

ST- pracovní list C

ČT- pracovní list D

PÁ - pracovní list E - Změř délku stolu v palcích, loktech, pídích. Můžeš změřit i zapsat další věci ve tvém okolí.

PRVOUKA - Vymysli slova která se rýmují ke  kalendářním měsícům a dnům v týdnu.Procvičovat učivo můžete na 

Úkol do 8. 3.

V příloze naleznete seznam žáků. Jména vystřihni, rozděl na dívčí a chlapecká. Seřaď podle abecedy a přepiš do sešitu ČJ. Za jména doplň z kolika písmen se skládají. V pondělí s tímto úkolem budeme dále pracovat v matematice.

úkol pro pilné žáky : Zjisti nejkratší a nejdelší jméno ve vaší rodině, mezi bratranci a sestřenicemi, tetami, strýci...atd.

Hv březen 1

1. Zjistěte (od rodičů, od sourozenců, na internetu), z jakého dřeva se vyrábí housle.

2. Strom, z jehož dřeva se housle vyrábí, najděte a vyfoťte

3. Fotku stromu nahrajte do odevzdávárny do složky HV

Zadání   úkolů od 1.3 do  5.3

Český jazyk - str. 49 cv. 4 , 6 a 7 ( cvičení 6 a 7 přepiš do sešitu), doplň cv. 5 a 6 na str. 85

Barevná čeština str. 59 a 63.

Matematika - vypracuj pracovní listy ( jsou vloženy v Barevné češtině - prosím o vyzvednutí)

Čtení - čítanka str. 80 - přečti si báseň Září a báseň Říjen, vypiš do sešitu rýmy z těchto básní (vždy dvojici slov, která se rýmují např. strniště-hřiště, výšky-pelíšky) nápověda: rýmy hledej na konci řádku(verše)

Vypsané rýmy vyfoť a pošli do odevzdávárny

Úkol pro zdatné čtenáře - pracovní list Já chci pejska

 PRV - učebnice str. 43, prac.sešit str. 52

pracovní list online 3.3. (pro žáky, kteří nebyli na zkušební hodině online dne 3. 3.)

Hv listopad

Můžete se podívat na video a zazpívat si Grónskou písničku.

úkoly  pro pilné žáky - nepovinné

Pokus se vyluštit slova v českém jazyce na str.23 ( dole, poslední cvičení), str.21 cv. 4

Matematika str.37 cv. 7, a 11


ÚKOLY od 9.11. do 13.11.

ČT - čítanka str. 26 - přečtěte si nahlas příběh Jedeme k babičce a dědovi + pracovní sešit str. 19/ úkol 1, 2 

ČJ učebnice str.22 cv. 7 Medvěd - přepiš do sešitu - PÍSANKA str. 18 a 19

Barevná čeština str. 14

Matematika str.34 cv 2 a 3. Str.35 cv. 5 dva sloupečky, cv.6 , 7 a 9


Prvouka od 9.11.2020 do 13.11.2020

Učebnice str. 24-26, pročíst si o rodině                                                                                                   Pracovní sešit str.22 až 25, zelenina a ovoce, opakování podzim

Práce pro pilné žáky - nepovinné


Matematika str.33 cv 8 ( pomocí sto změř délku pokoje, koberce, postele, atd) a 9.

Karty do matematiky

ČJ - Na papír můžete nakreslit dům, do střechy napiš slovo nadřazené a do oken vlep, namaluj nebo napiš slova podřazená. (téma je libovolné, např. ovoce,ptáci,hračky...)

Hv 2.11. - 9.11.

Pustit video a zkusit vytleskat noty podle chlapečka v červeném plášti.


ÚKOLY od 2.11. do 6.11.

ČJ - probírali jsme slova nadřazená, podřazená uč. str. 20 , str. 21 bude probrána ve středu při online výuce.

 ČT - čítanka str. 24 - přečtěte si nahlas pohádku Červená karkulka + pracovní sešit str. 18/ úkol 7, 8

M - Při online výuce jsme udělali : prac. sešit str.30 cv 1 a 4,str 31. cv 6 a 7, str. 32.cv 3 a 4

DO STŘEDY VYPRACUJ M- STR. 30 cv.2, STR.31 CV.8,9,10  A STR.33 cv.7

DO PÁTKU VYPRACUJ BAREVNÁ ČEŠTINA STR. 16 a 18

Procvičování

Někteří z vás mají již vše hotovo. Pro ty co chtějí, posílám další pracovní listy .

Prvouka do 2.11.

Učebnice str. 13-17, pročíst si o významu lesa + savci v lese                                                                   Pracovní sešit str. 19,20,21 + namalovat libovolného savce a popsat jeho části /podle str.21/               trup, krk, hlava.......

Zadání do 23. 10.

Matematika 15. - 23.10.

- procvičovací karty ( opakování)

Písanka 15. - 23.10.

str. 12 - 16.

Prac. list

Pracovní list pro ty, kteří se dnes nezúčastnili on - line.


Čtení 19. 10. - 23. 10. 

Čítanka str. 23 - přečti si nahlas příběh NÁVŠTĚVA 

Pracovní sešit ČT - str. 17 / úkoly 3, 4 

HV 19.10. - 23.10.

Prac. sešit str. 5

Prvouka 15.-18.10.

Zopakovat podzim v lese, podle učebnice str. 8-12 poznat co v lese roste.                                           V pracovním sešitě /dále jen PS/ strana 15 a 16.

Čtení  15. - 18. 10.

Pracovní sešit  k čítance str.16 - úkol c)

napiš pozvánku  svému kamarádovi (kamarádce) na oslavu