2. ročník

Mgr. Lada Boháčková

Odevzdávárna

Pod tímto tlačítkem můžete odevzdávat své úkoly. Pokud nemáte svůj účet, můžete využít přihlášení pomocí žákovského účtu. Přístupové údaje jste dostali emailem. V případě nejasností nás kontaktujte na valenta.zsbrezina@seznam.cz.

Hv listopad

Můžete se podívat na video a zazpívat si Grónskou písničku.

úkoly  pro pilné žáky - nepovinné

Pokus se vyluštit slova v českém jazyce na str.23 ( dole, poslední cvičení), str.21 cv. 4

Matematika str.37 cv. 7, a 11


ÚKOLY od 9.11. do 13.11.

ČT - čítanka str. 26 - přečtěte si nahlas příběh Jedeme k babičce a dědovi + pracovní sešit str. 19/ úkol 1, 2 

ČJ učebnice str.22 cv. 7 Medvěd - přepiš do sešitu - PÍSANKA str. 18 a 19

Barevná čeština str. 14

Matematika str.34 cv 2 a 3. Str.35 cv. 5 dva sloupečky, cv.6 , 7 a 9


Prvouka od 9.11.2020 do 13.11.2020

Učebnice str. 24-26, pročíst si o rodině                                                                                                   Pracovní sešit str.22 až 25, zelenina a ovoce, opakování podzim

Práce pro pilné žáky - nepovinné


Matematika str.33 cv 8 ( pomocí sto změř délku pokoje, koberce, postele, atd) a 9.

Karty do matematiky

ČJ - Na papír můžete nakreslit dům, do střechy napiš slovo nadřazené a do oken vlep, namaluj nebo napiš slova podřazená. (téma je libovolné, např. ovoce,ptáci,hračky...)

Hv 2.11. - 9.11.

Pustit video a zkusit vytleskat noty podle chlapečka v červeném plášti.


ÚKOLY od 2.11. do 6.11.

ČJ - probírali jsme slova nadřazená, podřazená uč. str. 20 , str. 21 bude probrána ve středu při online výuce.

 ČT - čítanka str. 24 - přečtěte si nahlas pohádku Červená karkulka + pracovní sešit str. 18/ úkol 7, 8

M - Při online výuce jsme udělali : prac. sešit str.30 cv 1 a 4,str 31. cv 6 a 7, str. 32.cv 3 a 4

DO STŘEDY VYPRACUJ M- STR. 30 cv.2, STR.31 CV.8,9,10  A STR.33 cv.7

DO PÁTKU VYPRACUJ BAREVNÁ ČEŠTINA STR. 16 a 18

Procvičování

Někteří z vás mají již vše hotovo. Pro ty co chtějí, posílám další pracovní listy .

Prvouka do 2.11.

Učebnice str. 13-17, pročíst si o významu lesa + savci v lese                                                                   Pracovní sešit str. 19,20,21 + namalovat libovolného savce a popsat jeho části /podle str.21/               trup, krk, hlava.......

Zadání do 23. 10.

Matematika 15. - 23.10.

- procvičovací karty ( opakování)

Písanka 15. - 23.10.

str. 12 - 16.

Prac. list

Pracovní list pro ty, kteří se dnes nezúčastnili on - line.


Čtení 19. 10. - 23. 10. 

Čítanka str. 23 - přečti si nahlas příběh NÁVŠTĚVA 

Pracovní sešit ČT - str. 17 / úkoly 3, 4 

HV 19.10. - 23.10.

Prac. sešit str. 5

Prvouka 15.-18.10.

Zopakovat podzim v lese, podle učebnice str. 8-12 poznat co v lese roste.                                           V pracovním sešitě /dále jen PS/ strana 15 a 16.

Čtení  15. - 18. 10.

Pracovní sešit  k čítance str.16 - úkol c)

napiš pozvánku  svému kamarádovi (kamarádce) na oslavu