Platby v Edookitu

Platby v Edookitu

Od 1. 9. 2022 přechází ZŠ i MŠ na modul Platby v Edookitu, tj. veškeré transakce spojené s účtem vašeho dítěte přes variabilní symbol budeme na základě specifických symbolů (XYZ přidělené administrátorem) evidovat a spravovat prostřednictvím Edookitu.

Třídní a podobné fondy si zachovávají stejný chrakter jako doposud, konzulte je se svými třídními učiteli. Novinkou však bude jejich evidence v Edookitu na základě kreditu.

Nově se bude jednotná částka za fondy (učitelé si je rozdělí) předávat třídnímu učiteli, který je následně zavede do systému. Z tohoto kreditu se následně budou strhávat odeslané platby. Doporučujeme si hlídat a mít vždy dostatečný počet kreditu pro hladké fungování systému. V opačném případě jsme nuceni odčítat ručně do mínusu. V takové situaci může nastat, že žáci se akce nuzůčastní na základě nízkého kreditu. V případě mínusového stavu, neprodleně kontaktujte třídního učitele.


1000,- třídní fond (fond+výtvarka)
1000,- fond ŠD 

V Edookitu již vidíte, kolik vám do dané částky zbývá doplatit (s ohledem na zůstatky/nedoplatky z minulého šk. roku).


Hlavní účet školy

2900785017/2010 spec. symbol XXX dle charakteru platby (například LVK, plavání a jiné větší akce mimo fondy). Platby a jejich stav Vám vždy v Edookitu naskočí se všemi potřebnými údaji, popř. QR kódem.

Kontrola stavů

Synchronizace účtů probíza z pravidla každé pracovní pondělí.


Školní stravování 

2000537974/2010 

Doporučujeme zřídit klasický převod. Vždy nejpozději k dvacátému pátému dni daného měsíce (tedy zpětně).

Podrobnější informace v sekci Školní jídelna.

Nově je nutné u platby za obědy uvést variabilní symbol (naleznete v Edookitu v modulu Platby), aby bylo možné platbu identifikovat a specifický symbol, který nám pomůže s identifikací k danému měsíci. Ten je pro všechny žáky stejný a to  111.

Platby a jejich stav Vám vždy v Edookitu naskočí se všemi potřebnými údaji, popř. QR kódem (aktualizace zpravidla v pondělí).


MŠ úplata

2900785017/2010 spec. symbol 222

Měsíční platby a jejich stav Vám vždy v Edookitu naskočí se všemi potřebnými údaji, popř. QR kódem.

Podrobnější informace v sekci MŠ.


ŠD úplata

2900785017/2010 spec. symbol 333

Platby (za první a druhé pololetí) a jejich stav Vám vždy v Edookitu naskočí se všemi potřebnými údaji, popř. QR kódem.

Podrobnější informace v sekci Školní družina.