Platby v Edookitu

Platby v Edookitu

Od 1. 9. 2022 přechází ZŠ i MŠ na modul Platby v Edookitu, tj. veškeré transakce spojené s účtem vašeho dítěte přes variabilní symbol budeme na základě specifických symbolů (XYZ přidělené administrátorem) evidovat a spravovat prostřednictvím Edookitu.

Třídní a podobné fondy si zachovávají stejný chrakter jako doposud, konzulte je se svými třídními učiteli. Novinkou však bude jejich evidence v Edookitu na základě kreditu.

Nově se bude jednotná částka za fondy (učitelé si je rozdělí) předávat třídnímu učiteli, který je následně zavede do systému. Z tohoto kreditu se následně budou strhávat odeslané platby. Doporučujeme si hlídat a mít vždy dostatečný počet kreditu pro hladké fungování systému.

ZŠ:
500,- třídní fond

300,- VV fond
700,- fond ŠD pro stávající žáky ŠD a 1000,- pro žáky nové

tj. 1500,- nebo 1800,-

Hlavní účet školy

2900785017/2010 spec. symbol XXX dle charakteru platby (například LVK, plavání a jiné větší akce mimo fondy). Platby a jejich stav Vám vždy v Edookitu naskočí se všemi potřebnými údaji, popř. QR kódem.


Školní stravování 

2000537974/2010 

Doporučujeme zřídit klasický převod/inkaso. Vždy k pátému dni daného měsíce.

Podrobnější informace v sekci Školní jídelna.

Nově je nutné u platby za obědy uvést variabilní symbol (naleznete v Edookitu v modulu Platby), aby bylo možné platbu identifikovat. 

Platby a jejich stav Vám vždy v Edookitu naskočí se všemi potřebnými údaji, popř. QR kódem.


MŠ úplata

2900785017/2010 spec. symbol 222

Měsíční platby a jejich stav Vám vždy v Edookitu naskočí se všemi potřebnými údaji, popř. QR kódem.

Podrobnější informace v sekci MŠ.


ŠD úplata

2900785017/2010 spec. symbol 333

Platby (za první a druhé pololetí) a jejich stav Vám vždy v Edookitu naskočí se všemi potřebnými údaji, popř. QR kódem.

Podrobnější informace v sekci Školní družina.