Závěrečná etapa

Sem vložte podnadpis

Ztraceni

Už je to nějaká doba, co se naši hrdinové rozdělili. Je na čase, si trochu shrnout, jak si na svých cestách stojí.

Prvním portálem prošli všichni prvňáčci pod vedením skřetice Libušky. Při své misi plnili řadu výzev a užili si spoustu zábavy. Podařilo se jim také nasbírat velké množství klíčů. Dědu Edu, ani žádné vodítko k němu, ale nenašli. Rozhodli se tedy, vrátit zpět a zjistit, jak jsou na tom ostatní družiny.

Skupina skřetice Míši neměla úplně na růžích ustláno. Leč jejich svět nebyl ani zdaleka tak komplikovaný, jako ten první, možná právě pustota tohoto ostrova měla za výsledek vyčerpanost našich hrdinů a pokleslou morálku pouštět se do dalších výzev. I přes tyto nemilé okolnosti se jim podařilo posbírat dostatek klíčů pro cestu zpět. Bohužel však bez jediné nápovědy, kde by mohl děda Eda být.

Obě skupiny použily část svých klíčů a prošli portálem zpět. Při společném setkání se naši hrdinové řádně uvítali, začali si sdělovat své zážitky, chlubili se vším dobrým i zlým. Jejich nedávná cesta odpověděla na spoustu otázek, ale dvě zůstaly nezodpovězené.

Kam se poděl děda Eda? A kde je skupina číslo tři? Obě tyto otázky zůstávají záhadou. 

Zpočátku každou hodinu chodili kontrolovat poslední nezavřený portál. Ale stále nic. Z hodin se staly dny, ze dnů týdny, z týdnů měsíce. Hrdinové už ani nedoufali, když tu náhle si dali jednu k jedné a začali počítat.

Pokud se třetí skupina nevrátila a nenašli jsme ani dědu Edu, musí to znamenat, že jsou společně právě v tom světě, kam ústí třetí portál. Proto se hrdinové rozhodli obětovat své získané klíče a vydat se skřítkovi a zbylým hrdinům na pomoc. 

Co to pro nás znamená?

Že se dostáváme do třetí a poslední části naší etapové hry. Prvňáčci a druháci si budou plnit své výzvy primárně v družině, při snaze najít dědu i Romanovu skupinu. Naše třetí skupina si bude (domněle ztracená) si bude svoje výzvy plnit také v družině a zároveň i v Klubu při ŠD.

Do sbírání klíčů, které bude pro tuto třetí fázi restartováno a odděleno, se projeví i tradiční týdenní hodnocení toho, jak jsme se v družině chovali, co se nám povedlo a nepovedlo.

Podaří se našim hrdinům opět se setkat a sesbírat dohromady dostatek klíčů k vyřešení všech otazníků při hledání dědy Edy a cestě za pokladem? A stihnou to vůbec všechno v čas? To ukážou následující týdny a jejich úsilí.

Vzhůru za dobrodružstvím......

Naši hrdinové se tedy vydali na cestu. Hned při prvním pohledu na třetí svět však věděli, že je něco v nepořádku. Ostrov pustý, sešlý a strašidelný, až z toho šel mráz po zádech. Po našich kamarádech ani stopy. Jediné co jsme našli, byla zvláštní značka, zapsaná runovým písmem do písku pláže, kde jsme se po projití portálem objevili.

Těšíme se!

Vaši skřítkové.