Naše úspěchy

 

Test Stonožka 2016

 
V roce 2015/2016 se v testování Stonožky velmi dobře umístili naši žáci ze 3. třídy.
 
 
 
 
 

Test Stonožka 2015

Po roce opět přinášímě výsledky 3. a 5. ročníku z testování Stonožky. Především 5. ročník, který byl testován z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů, získal velmi pěkné výsledky a v českém jazyce se dokonce dostal mezi 10% nejúspěšnějších testovaných škol.

Atletická olympiáda v Rudici

Dne 5. 6. 2014 se v Rudici konala Atletická olympiáda malotřídních škol, které se naše škola každoročně účastní. Letos nás reprezentovalo 6 žáků a z toho 3 se umístili na medailových pozicích.

Umístění Disciplína Jméno
1. místo Hod kriketovým míčem Matyáš Hanák
2. místo Vytrvalostní běh Petra Neužilová
3. místo Vytrvalostní běh Petra Wutková

 

Test Stonožka 2014

V dubnu 2014 se naši žáci 5. ročníků účastnili testování Stonožka. Níže si můžete prohlédnout, jak výborně si stojíme v porovnání s ostatními testovanými školami. Žáci byli testováni z Českého jazyka, Matematiky a Obecných studijních předpokladů.

 

Testy SCIO 2014

Úspěchem našich žáků 4. a 5. ročníku je výborné umístění v testech SCIO v rámci projektu Čtenář 2014. Škola se v oblasti čtenářské gramotnosti zařadila mezi nejzdatnější školy celé republiky.

Výsledky 4. ročníku:

Výsledky 5. ročníku:

 

Logická olympiáda žáků 1. - 5. ročníku ČR

Z naší školy se zúčastnili 2 žáci., z  nichž jeden, Jáchym Coufal, žák 3. ročníku, se umístil z celkového počtu 7690 na 2149. místě. Jeho procento úspěšnosti je 71,33 % v rámci republiky a 71,69% v rámci našeho kraje.