Naše úspěchy

Úspěchy našich  žáků a absolventů

Mezi úspěšné řešitele matematické olympiády Mateso se z naší školy zařadili: Tereza Kačínová, Theodor Malý, Veronika Kovářová a Daniel Švanda. Gratulujeme!

Celkem se v kategorií Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 17701 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 2915.
Mezi nejlepší řešitelé naší školy se zařadili Theodor Malý s kvartilem 96.67 a Daniel Švanda s kvartilem 99.34, který zároveň postoupil do krajského kola.

V březnu proběhlo distančně základní matematické soutěže Klokan. Naši žáci se zúčastnili v kategoriích Klokánek a Cvrček.

Úspěšnými řešiteli vědomostní soutěže malotřídních škol Všeználek se stali:
3. místo Marika Grycová (Březina)
2. místo Eliška Holcová (Březina)
1. místo Václav Růžička (Bukovina)

Úspěšnými řešiteli školního kola Pythagoriády pro 5. ročník se stali:
Marika Grycová
Eliška Holcová
Štěpán Neužil.

Žáci 5. ročníku se již tradičně zúčastnili soutěže ve čtenářské gramotnosti s názvem Babylon aneb rozumíme si?

V pátek 22.3. proběhla na naší škole soutěž matematický Klokan.
V kategorii Cvrček ( 2. a 3. ročník) se na naší škole nejlépe umístili:

V této rubrice budeme zveřejňovat výsledky našich žáků ve srovnání s ostatními školami. Aby měli učitelé i rodiče zpětnou vazbu účastníme se pravidelně každý rok několika vědomostních soutěží. Je to SCIO, KLOKAN, CVRČEK, MATESO a BABYLON. Naše škola se také stala hlavním organizátorem vědomostní soutěže VŠEZNÁLEK, která je určena pro malotřídní...