Samostudium 3

Stránky tříd

Stránky tříd

Pod těmito tlačítky najdete zadání práce pro samostudium.

Výuka od 1. března

Vážení rodiče, milí žáci,

zhoršená epidemiologická situace rozhodla o uzavření škol pro všechny ročníky. Dovolil jsem si sepsat pár informací, které tato změna přinese.

Všichni žáci se budou vzdělávat distančně. 3. - 5. ročník pokračuje ve stávajícím rozvrhu hodin s jedinou výjimkou (středeční M3P sk 1 DZ změna času). Ostrý start online výuky pro mladší ročníky bude ve středu, 3. března.

Zadání úkolů pro distanční výuku najdete v kartě Samostudium 3 na webových stránkách školy.

Online výuka bude probíhat ve skupinách podle poslední verze rozvrhu (příloha) na platformě Discord. Připomínáme, že online výuka je prezenční, pro plnění úkolů a přítomnost na výuce platí stejná pravidla, jako by byli žáci ve škole. Je tedy třeba se řádně omlouvat.

Doporučujeme si na našich webových stránkách připomenout, jak funguje Discord, Odevzdávárna apod. Vaše účty, z minulého uzavření škol, by měly být stále aktivní. Popř. založte nové. V pondělí a v úterý budu po mailové domluvě připraven pro odpolední test spojení na Discordu.

Každému žáku byla v Odevzdávárně vytvořena složka Samostudium 3 a v ní podsložky s předměty. Složky můžete i přidávat a upravovat. Prosíme o nahrávání/skenování do příslušných složek, ideálně soubory i pojmenovávat.

Od pondělí, 1. března 2021,  bude od 9:00 do 12:00 někdo přítomen ve škole pro vydávání školních notebooků (oproti předávacímu protokolu, jako při posledním uzavření škol).  Prosíme, dodržujte při předávání všechny opatření.

V pondělí a v úterý je třeba si ve škole vyzvednout všechny pomůcky a studijní materiály. Prosíme, dodržujte při předávání všechny opatření.

Konzultace pro žáky s individuálním plánem jsou do odvolání zrušeny (proběhnou v rámci online konzultací).

Družina nebude do odvolání v provozu.

Do odvolání jsou zrušeny všechny ZUŠ kroužky a kluby při škole.

Z obědů není třeba se odhlašovat, žáci budou odhlášeni automaticky. 

Držme všichni palce pro brzké zlepšení situace a návrat do škol.

S pozdravem,
Roman Valenta

Rozvrh hodin a skupiny

platný od středy 3. března 2021

Odevzdávárna

Pod tímto tlačítkem můžete odevzdávat své úkoly. Pokud nemáte svůj účet, můžete využít přihlášení pomocí žákovského účtu. Přístupové údaje jste dostali emailem. V případě nejasností nás kontaktujte na valenta.zsbrezina@seznam.cz.

Jak na ZŠ Online

Pod tímto tlačítkem najdete dokument, který Vás provede našim serverem na platformě Discord.

Jak na Umímeto 3. - 5. ročník

Pod těmito tlačítky najdete dokument, který Vás provede světem porátlu Umímeto a přímý odkaz na tyto stránky.

Omlouvání a plnění povinností

Při distanční výuce je účast žáků na každé online lekci povinná, stejně jako plnění jiných školních povinností. Každý žák se tedy musí dle svého rozvrhu hodin/konzultací připojovat k on-line přenosu, plnit úkoly a zadanou práci, plnit si docházku na smluvené konzultace. Absence je vedena stejně, jako při prezenční výuce ve škole. Rodičům tedy stále zůstává omlouvací povinnost.


Pokud víte již dopředu, že se Vaše dítě nebude moci některé z online hodin/konzultací zúčastnit, napište prosím třídnímu učiteli omluvenku. Může se stát, že se žák nebude moci připojit z nepředvídatelných technických důvodů. V takovém případě je důležité třídnímu učiteli co nejdříve napsat a vysvětlit mu, co se stalo.