Samostudium 3

Stránky tříd

Stránky tříd

Pod těmito tlačítky najdete zadání práce pro samostudium.

Výuka od 4. ledna

Vážení rodiče, milí žáci,

zhoršená epidemiologická situace rozhodla o uzavření škol pro starší ročníky. Dovolil jsem si sepsat pár informací, které tato změna přinese.

Od 4. ledna se budeme s žáky 3. - 5. ročníku potkávat pouze při prezenční online výuce.

Mladší žáci pokračují s prezenční výukou ve škole za dodržování veškerých hygienických opatření.

Z obědů není třeba se odhlašovat, starší žáci budou odhlášeni automaticky.

Online výuka bude probíhat ve skupinách podle poslední verze smíšeného rozvrhu (příloha) na platformě Discord. Připomínáme, že online výuka je prezenční, pro plnění úkolů a přítomnost na výuce platí stejná pravidla, jako by byli žáci ve škole. Je tedy třeba se řádně omlouvat.

Doporučujeme si na našich webových stránkách připomenout, jak funguje Discord, odevzdávárna apod.

Každému žáku byla v Odevzdávárně vytvořena složka Samostudium 3 a v ní podsložky s předměty. Složky můžete i přidávat a upravovat. Prosíme o nahrávání/skenování do příslušných složek, ideálně soubory i pojmenovávat.

V sobotu, 2. ledna 2021, budu od 10:00 do 13:00 přítomen ve škole pro vydávání školních notebooků (oproti předávacímu protokolu, jako při posledním uzavření škol).  Prosíme, dodržujte při předávání všechny opatření.

Družinu pro 1. a 2. ročník personálně pokryjí vychovatelky Libuše Šlahařová a Michaela Havlová. V případě potřeby by personálně vypomohli Roman Valenta a Jaroslav Wutka. Z organizačních a personálních důvodů bude družina fungovat pouze do 16:00. Docházka do družiny bude vycházet z přihlášek. Případné změny nám dejte vědět pomocí deníčků.

Pro 1. i 2. ročník bude fungovat školní stravování.

Žáci 1. a 2. ročníku se nově setkají s předmětem TH = Třídnická hodina. Ten bude suplovat teorii HV, vycházky/pohyb venku tedy TV, budou se v něm řešit resty z ostatních předmětů a dohánět zameškané učivo.

V neděli, 3. ledna, budu po mailové domluvě připraven pro test spojení na Discordu.

Do odvolání jsou zrušeny všechny kroužky a kluby při škole.

Dle nařízení vlády i všechny ZUŠ přechází na distanční systém. Podrobnosti se dozvíte od vyučujících. Dle informací ZUŠ Adamov, budou tanečky probíhat online na naší platformě Discord. I pro prvňáčky a druháky máme pro tanečky nachystané notebooky. Vyzvednout si je můžete v sobotu.

Držme všichni palce pro brzké zlepšení situace a návrat do škol.

S pozdravem,
Roman Valenta

Odevzdávárna

Pod tímto tlačítkem můžete odevzdávat své úkoly. Pokud nemáte svůj účet, můžete využít přihlášení pomocí žákovského účtu. Přístupové údaje jste dostali emailem. V případě nejasností nás kontaktujte na valenta.zsbrezina@seznam.cz.

Jak na ZŠ Online

Pod tímto tlačítkem najdete dokument, který Vás provede našim serverem na platformě Discord.

Jak na Umímeto 3. - 5. ročník

Pod těmito tlačítky najdete dokument, který Vás provede světem porátlu Umímeto a přímý odkaz na tyto stránky.

Omlouvání a plnění povinností

Při distanční výuce je účast žáků na každé online lekci povinná, stejně jako plnění jiných školních povinností. Každý žák se tedy musí dle svého rozvrhu hodin/konzultací připojovat k on-line přenosu, plnit úkoly a zadanou práci, plnit si docházku na smluvené konzultace. Absence je vedena stejně, jako při prezenční výuce ve škole. Rodičům tedy stále zůstává omlouvací povinnost.


Pokud víte již dopředu, že se Vaše dítě nebude moci některé z online hodin/konzultací zúčastnit, napište prosím třídnímu učiteli omluvenku. Může se stát, že se žák nebude moci připojit z nepředvídatelných technických důvodů. V takovém případě je důležité třídnímu učiteli co nejdříve napsat a vysvětlit mu, co se stalo.