4. ročník
Mgr. Jaroslav Wutka

Odevzdávárna

Pod tímto tlačítkem můžete odevzdávat své úkoly. Pokud nemáte svůj účet, můžete využít přihlášení pomocí žákovského účtu. Přístupové údaje jste dostali emailem. V případě nejasností nás kontaktujte na valenta.zsbrezina@seznam.cz.

Matematika do 30.10.

Vypracuj pracovní list. Pro každou skupinu je jiný.

Matematika do 30.10.

Splň úkoly na UMÍMETO

Matematika do 23. 10.

Vypracujte pracovní listy

ČJ 13.10. - 18.10.

UČ str. 38 cv.3, str. 39 cv. 7 - do cvič. seš. 

PS str. 29, 30 - celé

Čítanka str. 23 - 25 přečíst nahlas, vyplnit papír (někdo stihnul v hodině)

Vypracovaná cvičení prosím vyfotit nebo naskenovat a nahrát do odevzdávárny.

AJ do 20. 10.

Samostudium lekce 2 strana 28.
Projít si všechna cvičení z lekce (připravit ústně - budeme navazovat v online výuce).
Zapsat všechna slovíčka z lekce do slovníčku.
Najít si ve slovníku/internetu dalších 5 členů rodiny a zapsat do slovníčku.
Do sešitu přieložit článek My toys nebo My friends ze strany 33 (výběr nechám na vás)- oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.
Splň úkoly na Umímeto

V úterý 20. 10.  si vše zmíněné (+pomůcky do angličtiny) připravte k online výuce. Budu se těšit.


AJ do 3. 11.

Vyčasovat to be a to have ve zkráceném tvaru (sešit) - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Pracovní sešit po (konec lekce 2, dys taktéž) (netřeba posílat, zkontrolujeme společně).

Úkoly na Umímeto.

Pracovní list My family (nová neznámá slovíčka si zapiš do slovníčku) - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Učit se/opakovat si slovíčka od začátku roku.

Doplňte si i úkoly z minulého zadání.

Zapište si slovíčka z minulé online hodiny.

Šikovní žáci se mohou pustit do samostudia lekce 3 na straně 36.

Sejdeme se 2. listopadu ve škole nebo 3. listopadu on-line.

Budu se těšit.


ČJ 19.10. - 23.10.

UČ str. 40 cv. 11 - napsat do cv. seš., str. 44 cv. 22 - napsat do cv. seš.

PS str. 31 - celá, 32 cv. 13, 14, 15

Další domácí úlohy naleznete na umimeto.org

čtení - čítanka str. 29 - 30 - přečíst nahlas, odpovědět na otázky (Broučci prac. list)

Vše vyfotit a nahrát do odevzdávárny

HV 19.10. - 23.10.

Prac. sešit str. 5

ČJ do 2.11.

V PS dodělat str. 32, 33

Přírodověda a Vlastivěda do 2.11.

Př- učebnice str. 21-23, přečíst si kapitoly ryby, plazi, obojživelníci

Vl- učebnice str.17-19, Nad mapou ČR, přečíst a prohlédnout druhy map /poznat mapové značky, měřítko/