4. ročník

Mgr. Jaroslav Wutka

Odevzdávárna

Pod tímto tlačítkem můžete odevzdávat své úkoly. Pokud nemáte svůj účet, můžete využít přihlášení pomocí žákovského účtu. Přístupové údaje jste dostali emailem. V případě nejasností nás kontaktujte na valenta.zsbrezina@seznam.cz.

ČJ do 30.11.

Do školního sešitu si prosím nalepte nebo opište tuto tabulku s pády:

AJ do 30. 11.

Doplňte a zkontrolujte si veškeré zadané učivo z minulých týdnů.

Procvičte si slovíčka od začátku roku a projdi si stěžejní učivo všech lekcí, chybějící slovíčka zapsat.

Project My village - nakresli obrázek významných míst tvojí obce a dohledej jejich anglické názvy (například kostel = a church) - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně, následně nalepit do slovníčku.

Pracovní list like - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Úkoly na Umímeto.
Sejdeme se 30. listopadu ve škole. Kontrola úkolů po návratu do škol.

Kontrola pracovních sešitů v pátek 4. listopadu.

Budu se těšit.

ČJ do 26.11.

BČ str. 28 cv. 2, umimeto

Opište či nalepte si prosím do školního sešitu tabulku s rody a čísly podstatných jmen:

Napište si prosím zezadu do školního sešitu, co je to bajka:

Kdo chce, může si zkusit test 1, který se bude psát po příchodu do školy. Vypracovaný test můžete nahrát do odevzdávárny, opravila bych v něm případné chyby.

Matematika do 25.11.

Splň úkoly na umímeto. Procvičuj násobení a dělení na školakov.eu

AJ do 24. 11.

Pracovní sešit po (konec lekce 4, dys taktéž) - netřeba posílat, zkontrolujeme společně.

Project My family - nakresli obrázek svojí rodiny a napiš krátké info o jejich členech - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Pracovní list Zájmena - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně. Gramatiku vystřihnout a nalepit do sešitu, zapsat neznámá slovíčka.

Úkoly na Umímeto.
Sejdeme se 24. listopadu on-line. S tímto termínem (24 11.) počítám pro odevzdání úkolů i při návratu do škol.
Budu se těšit.

Přírodověda do 26.11.2020

Pracovní sešit strana 16,1,7,18


ČJ do 20.11.

Úkol je na umimeto (povinné).

Čtení - čítanka str. 31 Nahlas přečíst a namalovat, jak vypadá obloha, ze které vaříme počasí. (Popis oblohy je v prvních třech verších.) K obrázku napište, co se má do oblohy podle básně přisypat a na co musíte podle básně dávat pozor.

HV listopad

Zazpívejte si písničku Tři citrónky

Matematika do 18.11.

Vypracuj pracovní list. 

Prac. sešit str.23 cv. 1O - vypočítej, (polovinu a čtvrtinu výsledku budeme dělat na online)

Splň úkoly na umímeto.

AJ do 17. 11

Samostudium lekce 4 strana 44 + zapsat slovíčka.
Projít si všechna cvičení z lekce (připravit ústně - budeme navazovat v online výuce).

Pracovní sešit po (konec lekce 3, dys taktéž) - netřeba posílat, zkontrolujeme společně.

Připrav si do sešitu slovíčka z učebnice strana 43 cvičení 13 - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Připrav si do sešitu zájmena z učebnice strana 46 cvičení 2 - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Úkoly na Umímeto.

Doporučuji kouknout se na video s časováním slovesa to be.

Sejdeme se 17. listopadu on-line.
Budu se těšit.

ČJ do 15.11.

PS str. 37, 38, 39 (na str. 39 doplňte prosím jen cv. 1 nahoře u předložek)

Úkoly na umimeto

Čítanka str. 119 - 120 Přečíst pověst, odpovědět na otázky k textu:


Matematika 9. - 13.11.

Opakování dělení a dělení se zbytkem. Násobení a dělení 10 a 100.

Procvičuj dělení na školákov.eu

Vypracuj pracovní listy. Pokud ti některý úkol nebude jasný, probereme na online.

Přidávám i videonávod na násobení a dělení 10 a 100.

AJ do 10. 11.

Samostudium lekce 3 strana 36.

Projít si všechna cvičení z lekce (připravit ústně - budeme navazovat v online výuce).

Vyber si jeden z odstavců na stránkách 36, 37 - přeložit do ČJ (sešit) - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Úkoly na Umímeto.

Pracovní list Family 2 (nová neznámá slovíčka si zapiš do slovníčku) - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Doplňte si i úkoly z minulého zadání - budu kontrolovat a známkovat.

Sejdeme se 10. listopadu on-line.

Budu se těšit.

Hv 2.11. - 9.11.

Zkusit si rytmický doprovod s kalíškem podle videa:

ČJ 2.11. - 8.11.

PS str. 35, 36

Podívat se na video:

UČ str. 48 - cv. 1,2,3,5 - odpovědi napsat do cv. seš.

Čtení - opsat nebo vlepit zezadu do škol. seš. tento zápis:

Další nepovinné úkoly pro šikovné žáky jsou na umimeto

Matematika do 6.11.

Vypracuj úkoly na UMÍMETO.

AJ do 3. 11.

Vyčasovat to be a to have ve zkráceném tvaru (sešit) - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Pracovní sešit po (konec lekce 2, dys taktéž) (netřeba posílat, zkontrolujeme společně).

Úkoly na Umímeto.

Pracovní list My family (nová neznámá slovíčka si zapiš do slovníčku) - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Učit se/opakovat si slovíčka od začátku roku.

Doplňte si i úkoly z minulého zadání.

Zapište si slovíčka z minulé online hodiny.

Šikovní žáci se mohou pustit do samostudia lekce 3 na straně 36.

Sejdeme se 2. listopadu ve škole nebo 3. listopadu on-line.

S tímto termínem (3. 11.) počítám pro odevzdání úkolů i při návratu do škol.

Budu se těšit.

Přírodověda a Vlastivěda do 2.11.

Př- učebnice str. 21-23, přečíst si kapitoly ryby, plazi, obojživelníci

Vl- učebnice str.17-19, Nad mapou ČR, přečíst a prohlédnout druhy map /poznat mapové značky, měřítko/ 

ČJ do 2.11.

V PS dodělat str. 32, 33

Matematika do 30.10.

Vypracuj pracovní list. Pro každou skupinu je jiný.

Splň úkoly na Umímeto.

Matematika do 23. 10.

Vypracujte pracovní listy

ČJ 19.10. - 23.10.

UČ str. 40 cv. 11 - napsat do cv. seš., str. 44 cv. 22 - napsat do cv. seš.

PS str. 31 - celá, 32 cv. 13, 14, 15

Další domácí úlohy naleznete na umimeto.org

čtení - čítanka str. 29 - 30 - přečíst nahlas, odpovědět na otázky (Broučci prac. list)

Vše vyfotit a nahrát do odevzdávárny

HV 19.10. - 23.10.

Prac. sešit str. 5

AJ do 20. 10.

Samostudium lekce 2 strana 28.
Projít si všechna cvičení z lekce (připravit ústně - budeme navazovat v online výuce).
Zapsat všechna slovíčka z lekce do slovníčku.
Najít si ve slovníku/internetu dalších 5 členů rodiny a zapsat do slovníčku.
Do sešitu přieložit článek My toys nebo My friends ze strany 33 (výběr nechám na vás)- oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.
Splň úkoly na Umímeto

V úterý 20. 10.  si vše zmíněné (+pomůcky do angličtiny) připravte k online výuce. Budu se těšit.

ČJ 13.10. - 18.10.

UČ str. 38 cv.3, str. 39 cv. 7 - do cvič. seš. 

PS str. 29, 30 - celé

Čítanka str. 23 - 25 přečíst nahlas, vyplnit papír (někdo stihnul v hodině)

Vypracovaná cvičení prosím vyfotit nebo naskenovat a nahrát do odevzdávárny.