Mateřská škola

Aby k nám děti rády chodily

Stránky se aktualizují....


MŠ Březina

Naše mateřská škola se nachází v CHKO Moravský kras, obklopena smíšenými lesy s možností krásných vycházek za poznáváním měnící se přírody ve všech čtyřech ročních obdobích a rozšiřováním vědomostí, při jejím krátkodobém i dlouhodobém pozorování, k aktivnímu pohybu na zdravém vzduchu.

Mateřská škola má 2 třídy s kapacitou 24 dětí. Třída v Březině se nachází v přízemí budovy ZŠ. Je slunná, orientovaná k jihu a v zimních měsících vytápěna plynem. MŠ v Březině je jednotřídní, smíšená, s kapacitou 24 dětí. K dispozici jsou tři místnosti a sociální zařízení. Třída v Březině je v provozu v pracovní dny od 6,30 do 16,30 hodin, poté se budova školy uzamyká.

Dne 26. října 2012 otevřela naše škola pobočku MŠ ve Spolkovém domě ve Křtinách, v budově č.65. Nově vybudované oddělení má omezenou kapacitu 20 dětí. Tento počet udává a současně i omezuje především velikost prostor pro spaní. Výchovně vzdělávací proces je určován Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v Březině.. Třída ve Křtinách je v provozu od 7:00 do 16:30.

K budově školy patří také zahrada obklopená zelení, zařízena jako hřiště v přírodním stylu. V době školních prázdnin bývá provoz omezen nebo i přerušen podle požadavků rodičů. Celodenní provoz v MŠ byl zahájen v březnu 2001 po zřízení školní jídelny obecním úřadem. Školní kuchyně připravuje svačiny a obědy jak pro děti MŠ, tak i ZŠ. Pedagogické pracovnice MŠ mají odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi.

Úplata v MŠ

Výše úplaty na školní rok 2021/2022 je 350,-Kč na dítě

č.ú.: 2900785017/2010 (jméno dítěte do poznámky)


Informace k zápisu do MŠ

Zápis do mateřské školy v Březině pro školní rok 2022-2023  proběhne v květnu 2022                                                                   

Pedagogický sbor mateřské školy

Eva Nejezchlebová - učitelka, oddělení Sluníčka

Mgr. Marcela Lehotská - učitelka, oddělení Sluníčka

Iveta Zouharová - asistentka 

Zuzana Nečasová - učitelka, oddělení Motýlci

Jana Fialová - učitelka, oddělení Motýlci

Fotogalerie