Mateřská škola
Aby k nám děti rády chodily

MŠ Březina

Naše mateřská škola se nachází v CHKO Moravský kras, obklopena smíšenými lesy s možností krásných vycházek za poznáváním měnící se přírody ve všech čtyřech ročních obdobích a rozšiřováním vědomostí, při jejím krátkodobém i dlouhodobém pozorování, k aktivnímu pohybu na zdravém vzduchu.

Mateřská škola má 2 třídy, jednu v Březině a druhou ve Křtinách. Třída v Březině se nachází v přízemí budovy ZŠ. Je slunná, orientovaná k jihu a v zimních měsících vytápěna plynem. MŠ v Březině je jednotřídní, smíšená, s kapacitou 24 dětí. K dispozici jsou tři místnosti a sociální zařízení. Budova je v provozu v pracovní dny od 6,45 do 16,00 hodin.

Dne 26. října 2012 otevřela naše škola pobočku MŠ ve Spolkovém domě ve Křtinách, v budově č.65. Nově vybudované oddělení má omezenou kapacitu 20 dětí. Tento počet udává a současně i omezuje především velikost prostor pro spaní. Výchovně vzdělávací proces je určován Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v Březině.  

K budově školy patří také zahrada obklopená zelení, zařízena jako hřiště v přírodním stylu. V době školních prázdnin bývá provoz omezen nebo i přerušen podle požadavků rodičů. Celodenní provoz v MŠ byl zahájen v březnu 2001 po zřízení školní jídelny obecním úřadem. Školní kuchyně připravuje svačiny a obědy jak pro děti MŠ, tak i ZŠ. Pedagogické pracovnice MŠ mají odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi.

Informace k zápisu do MŠ

Zápis do MŠ Proběhne začátkem května 2019. V daný termín přinesou do školy vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte a potvrzení o očkování dítěte. Na základě těchto dokumentů bude zahájeno přijímací řízení. Tyto dokumenty si můžete stáhnout zde nebo si je osobně vyzvednout v budově školy.

Kritéria pro přijetí do MŠ:

1. Trvalý pobyt dítěte v obci Březina

2. Potvrzení o očkování

3. Věk dítěte 

Potvrzení o očkování

Pedagogický sbor mateřské školy

Eva Nejezchlebová - učitelka MŠ Březina

Inka Vojáčková - učitelka MŠ Březina

Mgr. Marcela Lehotská - učitelka MŠ Březina (v současné době na MD)

Zuzana Nečasová - učitelka MŠ - pobočka Křtiny

Jana Fialová - učitelka MŠ - pobočka Křtiny

Fotogalerie