Mateřská škola

Aby k nám děti rády chodily

Edookit

Věnujte prosím pozornost následující sekci.

MŠ Březina

Naše mateřská škola se nachází v CHKO Moravský kras, obklopena smíšenými lesy s možností krásných vycházek za poznáváním měnící se přírody ve všech čtyřech ročních obdobích a rozšiřováním vědomostí, při jejím krátkodobém i dlouhodobém pozorování, k aktivnímu pohybu na zdravém vzduchu.

Mateřská škola má 2 třídy s kapacitou 24 dětí. Obě třídě se nachází v nové přístavbě budovy ZŠ. Jsou slunné, orientované s výhledem do zahrady. Třída motýlků v přízemí má terasu s amfiteátrem. Sluníčka v 1. patře mají balkón s výhledem do zahradu. Školky jsou v provozu v pracovní dny od 6,30 do 16,30 hodin, poté se budova školy uzamyká.

K budově školy patří také zahrada obklopená zelení, zařízena jako hřiště v přírodním stylu. V době školních prázdnin bývá provoz omezen nebo i přerušen podle požadavků rodičů. Celodenní provoz v MŠ byl zahájen v březnu 2001 po zřízení školní jídelny obecním úřadem. Školní kuchyně připravuje svačiny a obědy jak pro děti MŠ, tak i ZŠ. Pedagogické pracovnice MŠ mají odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi. 

Úplata v MŠ

Výše úplaty na školní rok 2023/2024 je 470,-Kč na dítě

2900785017/2010 spec. symbol 222, var symbol v Edookitu

Měsíční platby a jejich stav Vám vždy v Edookitu naskočí se všemi potřebnými údaji, popř. QR kódem.


Informace k zápisu do MŠ  2024-2025

 Ředitel Základní školy a Mateřské školy Březina vyhlašuje pro školní rok 2024 - 2025 zápis dětí do mateřské školy. Zápis se koná ve dnech 15. a 16. května 2024 od 13.00 hodin do 16.00 hodin. V kanceláři školy / 1. patro/ se budou odevzdávat vyplněné žádosti o přijetí. Tiskopisy si můžete stáhnout na stránkách školy, nebo budou k vyzvednutí v mateřské škole od 24. 4. 2024 po celou provozní dobu mateřské školy. / žádost + potvrzení lékaře o očkování/

Pokud se zákonný zástupce nemůže k zápisu dostavit, je možné vyplněné dokumenty dodat také prostřednictvím datové schránky školy (ID datové schránky c97uquk) ,nebo e-mailem: zs.brezina@seznam.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail), a to nejpozději do 16. května 2024.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:

- vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání /lze stáhnout ze stránek školy v sekci MŠ/

-potvrzení lékaře o očkování dítěte / je možné stáhnout na stránkách školy s v sekci MŠ/

- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

- rodný list dítěte, nebo jeho kopii (stává se součástí spisu)

- doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (v případě zdravotního postižení dítěte, §34, odst. 6, školského zákona)

- doporučující vyjádření registrujícího lékaře (v případě zdravotního postižení dítěte, §34, odst. 6, školského zákona)

Termín ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí ředitele školy k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je 16. 5. 2024. Při zápisu obdrží zákonný zástupce dítěte registrační číslo, pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí ředitele školy o přijetí, nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vchodu do školy 30. 5. 2024.

Pedagogický sbor mateřské školy

Eva Nejezchlebová - učitelka, oddělení Sluníčka

Mgr. Marcela Lehotská - učitelka, oddělení Sluníčka

Zuzana Nečasová - učitelka, oddělení Motýlci

Jana Fialová - učitelka, oddělení Motýlci

Denisa Neužilová - asistentka MŠ

Kristýna Kleiblová - učitelka, oddělení Sluníčka

Soňa Tvarůžková - asistentka MŠ