Základní škola
Aby k nám děti rády chodily

Úvodem o škole

Jako rodiče možná váháte, jestli dát dítě do malé školy v Březině nebo raději do velké školy v Brně. Máme za to, že malá škola je pro mladší školní děti lepší než velká škola, kam jich chodí několik set. V malé škole se všichni znají jménem a díky tomu je zde přátelská atmosféra. Začátek školní docházky je velká změna pro děti i rodiče, ale pro naše děti je to díky vlídné školní atmosféře jednodušší. 

V Březinské škole máme méně početné třídy, aktuálně například do té první chodí 17 dětí a paní učitelka jim v tomto počtu může poskytnout individuální péči. 

Naše škola je vybavena počítači, vizualizérem i interaktivními tabulemi a používá při výuce nejnovější metody. 

Pedagogický přístup ve škole

Zdroj obrázku: rvp.cz
Zdroj obrázku: rvp.cz

Jak udělat z nezáživné matematiky dobrodružství

O matematice se všeobecně traduje, že patří mezi nejméně oblíbené předměty. Jak to změnit?

Na naší škole se nám to podařilo. Začínáme čtvrtý rok výuky matematiky podle učební metody profesora Milana Hejného, podle které studují i děti v řadě evropských zemí a USA. O tom, že jsme se vydali správnou cestou, svědčí vysoce nadprůměrné výsledky z matematiky žáků 3. ročníku při celostátních srovnávacích Scio testech. 

Číst dál

ČTENÍ "SFUMATO ® " 

aneb ČTENÍ PRO VŠECHNY DĚTI

Metodika "Sfumato - Splývavé čtení" byla vyvinuta PeadDr. Márií Navrátilovou

Čtení s porozuměním je ukryto v rychlosti zpracování centrální nervovou soustavou. Metodika "Sfumato" umožňuje každému dítěti zvolit si vlastní tempo učení čtení. 

Číst dál

Dětem pomáhají školní asistenti

I v letošním školním roce působí na ZŠ i MŠ Březina několik asistentů pedagoga. Jedná se o poměrně novou profesi, se kterou se setkáváme na základních a mateřských školách. Cílem práce školních asistentů je podpořit vzdělávání žáků více ohrožených školním neúspěchem. 

Číst dál

Organizace roku 2018/2019

Na naší škole mohou děti navštěvovat různé kroužky, jejich rozvrh naleznete zde.

Podívejte se na rozvrh všech tříd i pedagogů a časový rozpis školních dnů. 

Podívejte se na přehled všech prázdnin v aktuálním školním roce.

Pedagogický sbor základní školy

Mgr. Jaroslav Wutka, ředitel školy - třídní učitel III. třídy - 4. ročník

Mgr. Lada Boháčková - třídní učitelka II. třídy (spojený 2. a 3. ročník)

Mgr. Věra Idrná - třídní učitelka I. třídy - 1. ročník

Mgr. Jana Kovářová - třídní učitelka - 5. ročník

Bc. Roman Valenta - vychovatel ve školní družině, učitel pracovních činností, tělesné výchovy a angličtiny

Libuše Šlahařová - vychovatelka ve školní družině a školní asistentka v MŠ

Mgr. Martina Divišová - vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga v I. třídě, učitelka Vv

Dana Zouharová, Dis. - školní asistentka ZŠ , asistentka pedagoga v II. třídě

Michaela Havlová - asistentka pedagoga ve 4. a 5. ročníku

Provozní zaměstnanci školy

Irena Žvátorová - vedoucí stravování, administrativa

Květoslava Kosíková - školnice, úklid

Hana Rimplerová - kuchařka

Hana Opletalová - kuchařka

Lucie Potůčková - výdej jídla MŠ v pobočce Křtiny, úklid

Lenka Podlucká - lazebnice podlahových krytin v ZŠ Březina

Dana Dušková - pomocná síla v kuchyni

Výchovná poradkyně

Výchovnou poradkyní je Mgr. Lada Boháčková

Konzultační hodiny: každou středu mezi 10. a 11. hodinou

Školská rada

25.10.2018 proběhly volby rodičů na zástupce do školské rady.

Paní Němečková ukončila činnost v radě ke dni 30.6.2018. Chtěli bychom jí za obětavou práci velice poděkovat.

Od 26.10.2018 pracuje školská rada v novém složení:

  • Mgr. Petra Holcová - zástupce rodičů,  pholcova@centrum.cz
  • MVDr. Petra Vasilová - zástupce zřizovatele, pvasilova@seznam.cz
  • Mgr. Věra Idrná - zástupce školy, zs.brezina@seznam.cz

V případě dotazů je můžete kontaktovat emailem.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápisy do 1. třídy se konají každý rok v dubnu. K zápisu si přineste rodný list dítěte. 

Jsme moderní škola