Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2024-2025

26.02.2024

V souladu s § 36, odst. 4, školského zákona, v platném znění, vyhlašuji zápis do 1. třídy k povinné školní docházce pro školní rok 2024-2025. Zápis se bude konat ve dvou dnech. Ve středu 10. dubna a ve čtvrtek 11. dubna 2024, oba dny od 13:00 do 16:30 v budově školy.

Z důvodu plynulého průběhu zápisu se rodiče napíší na den i čas, který jim bude vyhovovat. Časový harmonogram bude zveřejněn ZDE

Rodiče nejdříve půjdou s dítětem do I. třídy na pohovor a potom odevzdají požadované dokumenty v ředitelně školy. Nebo můžou dítě poslat s paní učitelkou do třídy k rozhovoru a zároveň jít do ředitelny vyřídit dokumenty.

V případě, že zákonný zástupce dítěte bude žádat o odklad povinné školní docházky, předloží v ředitelně žádost, kterou doloží doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře (může být i registrující lékař pro děti a dorost).

V souladu s ustanovením § 3a, odstavec 7, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání ..., v platném znění, zveřejňuji následující informace k organizaci a průběhu zápisu.

  1. Zápis proběhne v budově školy v I. třídě v 1. patře.
  2. K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte společně s dítětem.
  3. K zápisu přijdou i děti, kterým byla odložena školní docházka o jeden rok a obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky s termínem zahájení povinné školní docházky od 1. 9. 2024.
  4. Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad), kopii rodného listu dítěte, která se stává součástí osobního spisu žáka, a svůj občanský průkaz. Pokud nemáte možnost tisku, vše vytiskneme v den zápisu ve škole
  5. U zápisu zákonný zástupce dítěte obdrží také žádost o přijetí dítěte do školní družiny a přihlášku ke stravování.
  6. Zápis bude složen z rozhovoru a dalších činností s dítětem.

Rodiče, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit s dítětem k zápisu v uvedeném termínu, je možné vyplněné dokumenty dodat také prostřednictvím datové schránky školy (ID datové schránky c97uquk) nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu školy (nelze jen poslat prostý e-mail), a to nejpozději do 15. dubna 2024.

Mgr. Jaroslav Wutka