3. ročník

Mgr. Jana Kovářová a Bc. Roman Valenta

Odevzdávárna

Pod tímto tlačítkem můžete odevzdávat své úkoly. Pokud nemáte svůj účet, můžete využít přihlášení pomocí žákovského účtu. Přístupové údaje jste dostali emailem. V případě nejasností nás kontaktujte na valenta.zsbrezina@seznam.cz.

ČJ do  11. 4.

Doděláváme úkoly, čteme si nahlas i potichu ve své oblíbené knize.

Do školního sešitu si nalepte nebo opište tento zápis:

PRV do 12. dubna (dle rozvrhu hodin)

Projekt Pokus s časem

Na tento pokus budeš potřebovat stopky a hodinky. Vyber si den, kdy budeš následující věci měřit, jeho datum a co to bylo za den napiš na papír. Následně změř a zapiš do tabulky tyto procesy/děje/úkony:

Kdy jsem šel spát, čas probuzení, celková doba spánku, celková doba ranní hygieny, jak dlouho mi trvalo sníst oběd, kolik času jsem se věnoval škole, kolik času jsem se věnoval zábavě, čas večeře (posledního jídla), kolik času jsem během dne odpočíval, celková doba večerní hygieny a nakonec čas, kdy jsem se ukládal k spánku. Nezapomeň vše zdokumentovat a fotky a výsledky přidej do Odevzdávárny. Promítneme si ve škole i s ostatními pokusy.

Čt do  12.4.

Naučte se básničku dle vlastního výběru, zaměřte se na recitaci 

Po příchodu do školy nám báseň přednesete 

AJ do  12. dubna (dle rozvrhu hodin)

Samostudium lekce 22 učebnice str 88 (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).

Ideálně si pusť i zazpívej písničku.

Pracovní sešit po lekci 22 včetně (netřeba posílat, zkontrolujeme společně).

Pracovní list Easter (Velikonoce) - Odevzdávárna.

Úkoly na Umímeto.

Kontrola pracovních listů z webu proběhne další procvičovací hodinu/ve škole.

Jako přílohu přidávám dnešní soupis zajímavých slovíček.

V případě otevření škol budeme zadání kontrolovat v první hodině AJ, i přesto odevzdej do Odevzdávárny.  

ČJ  do 7. 4.

Kdo si ještě nevyzvedl Písanku 2 a Barevku, může tak učinit v pátek 2.4. v 9h.

Písanka 2 str. 10

O prázdninách si každý přečte nahlas aspoň 1 stránku ve své oblíbené knize. Budeme si o tom povídat.

Matematika 6. - 9.4.

Někteří z vás si ještě nevyzvedli ve škole početníky. Můžete si pro ně dojít v pátek 2.4. v 9h.

ÚT - zelený početník str.1 , oranžový str. 1 , str.2 cv.5 a 6

ST - zelený početník str.2 , oranžový str. 3 , 

ČT - zelený početník str.4, oranžový str. 1 , str.4

PÁ - zelený početník str.6 cv.10,11, 12 , oranžový str. 5

Do odevzdávárny nic nenahrávejte, sešity si vyberu ke kontrole 12.4.


Čtení do 6. dubna

Přes Velikonoce máte zadaný pouze úkol na UMÍME TO čtení s porozuměním

AJ do 6. dubna

Úterní hodina AJ5P se mění na klasickou AJ online, kde budou všechny skupiny dohromady (suplování za pondělí). 

Pracovní listy k učebnici https://www.anexpres.cz/ucebnice/3-trida/ kategorie pracovní listy k učebnici, (tak, jakoby byly pracovním sešitem - jen po lekci 22 ostatní nevyplňovat - v přiloze již upraveno) - příloha - nemusíš posílat, zkontrolujeme online. 

Project My room - vytvoř plakát s anglickými popisky všech věcí, co můžeš najít u sebe v pokojíčku - Odevzdávárna.

Úkoly na Umímeto.

Jako přílohu přidávám souhrn prac. listů (již zeditovaný - odstraněny listy, které nás teprve čekají) a odkaz na zápis z hodiny (věty a slovíčka, se kterými jsme pracovali) - můžete vytisknout a nalepit do sešitu.

Kdo by chtěl, přidávám ještě hezkou tabulku časování, zkracování a záporů u slovesa to be (doporučuji dát do sešitu).

Matematika do   6.4.

pracovní sešit str.26 cv .1 a str. 27 cv.5 a 6

Vypracuj pracovní listyPRV do 8. dubna

Samostudium učebnice str 47 a 48.

Pracovní sešit str 38 - netřeba posílat zkontrolujeme společně.

Projekt Pokus objem a teplota - Připrav si vhodné pomůcky pro měření objemu a teploty, proveď měření a naměřené hodnoty s jednotkami zapiš. Pořiď při svých pokusech pár fotografií. Fotky a výsledky měření přidej do Odevzdávárny, do složky Pokusy. Příště si výsledky a fotografie promítneme.

Přidávám pár tipů:

Měřit objem lze více způsoby. Ponořením, kdy stoupá hladina nebo přelitím, jak jsme si vysvětlovali v hodině - záleží na skupenství. Velké předměty, které se nevlezou do tvého měřidla zle změřit i tak, že měřidlo položíš například do hrnce, naplníš ho (měřidlo) vodou po povrch, ponoříš předmět a následně změříš obsah kapaliny, který přetekl do hrnce. U větších nádob oproti odměrce budeme postupovat naopak, tedy musíme postupně změřit objemy, které nám odměrka dovolí, a objemy následně sečíst.

Změř objem u následujících předmětů:

  • Klasický hrnek na čaj/kávu

  • Školní láhev na pití nebo jiná láhev

  • Kámen, který najdeš venku

  • Box na svačinu nebo jiná krabička podobných rozměrů

  • Kyblík, kbelík popřípadě podobně velkou nádobu.

Následně se pokus změřit v jeden čas:

  • Pokojovou teplotu

  • Teplotu venku

  • Svoji tělesnou teplotu

AJ do 29. března

Samostudium https://www.anexpres.cz/ucebnice/3-trida/ kategorie Webové stránky k učebnici, (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).

Nová zajímavá slovíčka z těchto webů si můžeš zapsat.

Project My house (ne můj pokojíček, ten nás čeká za týden) - vytvoř plakát s anglickými popisky všech věcí, co můžeš najít u sebe doma - Odevzdávárna.

Připrav si do sešitu 3 věty, kde použiješ 3x různý tvar slovesa být. Následně tyto věty napiš ve zkráceném tvaru a v záporu. Celkem tedy 9 vět - Odevzdávárna.

Úkoly na Umímeto.

Jako přílohu přidávám zápis zajímavých slovíček z vašich projektů. Můžete si vytisknout a nalepit do slovníčku. Stejně jako průřez gramatikou slovesa být.


ČJ do  30. 3.

Vypracuj test. Pracuj samostatně. 

Do školního sešitu si opiš tento text:

Písanka str. 5, 7

Barevná čeština str. 40 cv. 1, 2


Bonus: Písanka str. 8

HV březen

Zatleskej, zadupej, zaluskej a zazpívej si písničku Týnom, tánom:

ČT - 22. 3. - 29. 3.

Čítanka str. 86 - přečti si text Podivná vesnice a udělej zápis do sešitu. Napiš postavy, které v příběhu vystupují. Kdo pocházel z minulosti a kdo z přítomnosti. Jakým způsobem cestovali do minulosti.

Vypracuj v pracovním sešitě str. 4 / 5,6

PRV do 25. března

Samostudium učebnice str 46.

Projekt Pokus vážením - Nejprve si vyptej od maminky kilový balíček mouky. Zkus si ho potěžkat. Otevři svoji aktovku a vytáhni 5 různých předmětů. Vem je postupně do ruky a zapiš si, kolik asi předmět váží. Odhadni také, kolik může vážit takto vyprázdněná aktovka. Zapiš si i odhad toho, kolik asi mohla vážit aktovka plná.

Jak budeš mít odhady zapsané, pokus se všechny předměty zvážit. Následně zkus zvážit i aktovku. Nejprve bez předmětů a následně vrať předměty zpět a važ znovu. Všechny navážené hodnoty si zapisuj.

Když pak sečteš hmotnosti všech předmětů a vyprázdněné aktovky, měla by ti vyjít váha aktovky plné. Je tomu tak?

Pozoruj, jak moc si se trefil do navážených hodnot svým odhadem (s nějakou tolerancí).

Pár fotografií a výsledky vážení přidej do Odevzdávárny, do složky Pokusy. Příště si výsledky a fotografie promítneme.

Celý zápis by mohl vypadat podobně:

Pravítko - odhad XX gramů, skutečná váha YY gramů.

Pouzdro - odhad XX gramů, skutečná váha YY gramů.

Box - odhad XX gramů, skutečná váha YY gramů.

Učebnice AJ - odhad XX gramů, skutečná váha YY gramů.

Sloha na sešity - odhad XX gramů, skutečná váha YY gramů.

Prázdná aktovka - odhad XX gramů, skutečná váha YY gramů.

Plná aktovka - odhad XX gramů, skutečná váha YY gramů.

Součet hmotností je přibližně stejný, jako celá aktovka. Správně se mi podařilo přibližně odhadnout váhu dvou předmětů, pouzdra a učebnice.

Příští hodina!!!
Proběhne ve čtvrtek, 25. března, pro všechny skupiny v 9:00. Budeme promítat výsledky pokusů. Ostatní hodiny PRV (běžné) v tento den neproběhnou.

ČJ do 23. 3.

Do školního sešitu si opište tento text:

UČ str. 82 cv. 4 - cvičení přepsat do cvičného sešitu.

PS žlutý str. 43/7 - pohádku si přečtěte nahlas, str. 45 a) b), str. 48/22 a) b)

PS s vílou str. 51/10 a) b) c) - do cvičného seš., str. 53 - celá

+ nepovinný bonus pro rychlíky: PS žlutý str. 49/25, PS s vílou str. 54 - celá

Kdo chce, může si vytisknout chytáky ve vyjmenovaných slovech:

Čt - 15. 3. - 22. 3.

Čítanka str. 85 - přečti si text Pravěk, udělej zápis do sešitu. 

Napiš: název ukázky, dále odpovědi na otázky: 

1) Co je to pravěk? 

2) Jak říkáme prvnímu předchůdci člověka? 

3) Kde žil, čím se živil, z jakých materiálů vyráběl nástroje? 

4) Jak se dorozumíval?

Čím se liší opočlověk od pračlověka?

Kdo žil dřív??? opočlověk nebo pračlověk  

Čítanka str. 86 - přečti si text Podivná vesnice a vypracuj v prac. sešitě na str. 3/úkol3  (Pracovní sešit 2)

AJ do 22. března

Samostudium https://www.helpforenglish.cz/article/2008050102-vazba-there-is-are 
Látka je zde trochu těžší, ale našemu účelu poslouží dobře. Berte to jako rozšíření učiva.  
Doporučuji zkusit si testík, můžete i opakovaně. Sleduj jak se zlepšuješ. 
https://www.helpforenglish.cz/article/2011012002-there-is-there-are-test 
Nová zajímavá slovíčka z těchto webů si můžeš zapsat. 
Project Zoo - vytvoř plakát s anglickými popisky všech věcí, co můžeš najít v zoo - Odevzdávárna. 
Pracovní sešit po lekci 21 včetně (netřeba posílat, zkontrolujeme společně). 
Úkoly na Umímeto. 
Jako přílohu přidávám zápis zajímavých slovíček z vašich projektů. Můžete si je vytisknout a nalepit do slovníčku.

Matematika do  19.3

Vypracuj pracovní list

PRV do 18. března

Samostudium učebnice str 44 a 45.

Pracovní sešit str 37 - netřeba posílat zkontrolujeme společně.

Projekt Pokus měřením - Vyptej si doma nějaké měřící pomůcky a nástroje. Pokus ze změřit a zapsat následující věci (i s jednotkami), přidej do Odevzdávárny fotografie ze svého pokusu (max 3) a samotné výsledky měření. V případě krátkých měřidel nezapomeň délky sečíst - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Moje výška, tátův/mámin ukazováček, nejdelší strana mého pokojíčku, nejkratší strana našeho domu, paže sourozence nebo jiného člena rodiny a 3 libovolné další věci. Příště si výsledky měření a fotografie promítneme.

Pro účely pokusů vytvořím v Odevzdávárně novou složku.


ČJ do  16. 3.

Do školního sešitu si opište tento text:

UČ str. 77 cv. 3 Opište cvičení do cvičného sešitu, doplňte správně i, í / y, ý.

PS s vílou str. 48 cv. 2 a) b)

PS žlutý str. 47 cv. 17

+ nepovinný úkol pro rychlíky:

ČT 8. 3. - 15. 3.

Čítanka str. 84 Věstonická Venuše

přečti si ukázku a odpověz na otázky (odpovědi napiš do sešitu):

1) Kdo vytvořil figurku

2) Z čeho vyrobil figurku

vyber správnou možnost: Njan je                    otec      -      syn

                                           Kopčem je              otec      -      syn

pracovní sešit 2. díl:        str. 2/ úkol 1, 

                           str. 2/úkol 2 - zkus přiřadit následující názvy nástrojů ke správnému obrázku                                                       špička kopí         pěstní klín           sekera


AJ do  15. března

Samostudium lekce 21 učebnice str 85 (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).

Project Farma - vytvoř plakát s anglickými popisky všech věcí, co můžeš najít na farmě - Odevzdávárna.

Připrav si do sešitu 3 věty s there a 3 věty s here, přidej překlady (netřeba posílat, zkontrolujeme společně v procvičovací hodině).

Pracovní sešit po lekci 20 (po str 90) včetně (netřeba posílat, zkontrolujeme společně v procvičovací hodině).

Dopiš si nová slovíčka z PL, kdo tak již neučinil.

Úkoly na Umímeto.

Matematika - 8. - 12. 3

Vypracuj pracovní list, procvičuj násobení a dělení.

PRV do 11. března

Samostudium učebnice str 42 a 43.

Pracovní sešit str 36 - netřeba posílat zkontrolujeme společně.

Projekt Výrobek - Mysli si nějaký existující výrobek. Nakresli podobné schéma jeho výroby, jako najdeš na obrázcích v učebnici (na straně 42). Přidej popisky a popřemýšlej o tom. V další hodině nám výrobu tohoto výrobku přiblížíš. - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

ČJ do  9. 3.

Do školního sešitu si opište tento text:

PS s vílou str. 45/ 1-3 (nahoře), str. 47 celá

Další úkol najdete na umimeto.

Pošlete diktát. (Skupina 3 bude psát diktát v pondělí.)

Čt do 8. 3.

vypracujte pracovní list - Já chci pejska

AJ do 8. března

Zapiš si do slovníčku časování slovesa have ze strany 82 v učebnici.

Pracovní sešit po lekci 19 včetně (netřeba posílat, zkontrolujeme společně).

Pracovní list Have (nová slovíčka si vyhledej ve slovníku/v překladači a zapiš do slovníčku) - Odevzdávárna.

Úkoly na Umímeto.

Kdo neposlal úkoly z minulého  týdne, poprosím o dnešní nápravu. Děkuji.


PRV do  4. března

Samostudium učebnice str 41.

Pracovní sešit str 35 - netřeba posílat zkontrolujeme společně.

Projdi si test na téma: Člověk a jeho zdraví v pracovním sešitě. Nevyplňovat! Budeme psát po návratu do škol. V hodině se pravděpodobně zeptám na pár otázek.

Projekt Ekosystém - Už jsme si něco podobného vyzkoušeli na tématu les. Nyní nakresli, co vše můžeme potkat v XXX, a proč právě tam. Minule jsme se soustředili na ty nebezpečné věci. Tentokrát se soustřeďme na to hezké. Můžeš přidat nějaké popisky i text. Iniciativě se meze nekladou. Od zvířátek, přes rostliny, až třeba k zakázané skládce a pokladu. V další hodině si vše ukážeme a povíš nám podrobnosti - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

ČJ do 2. 3.

Vytiskni a vyplň pracovní list. Kdo nemůže tisknout, vyzvedne si pracovní list ve škole na schodech.

Nauč se zpaměti vyjmenovaná slova po V. (UČ str. 75)

Přečti si nahlas aspoň stránku ve své oblíbené knize, budeme si vyprávět o tom, co jsme četli o prázdninách.


Čt do   1. 3.

Přečtěte si v čítance na str. 79  ukázku O holčičce s náhradní hlavou a vypracujte k ní následující úkoly v pracovním sešitě str. 48 (úkoly 20, 21, 22)

Nové pracovní sešity máte nachystané ve škole, vyzvedněte si je, prosím do pátku 19. 2.   

Matematika do 19.2.

Vypracuj pracovní list - násobení, dělení

AJ do  1. března

Samostudium lekce Naučili jsme se učebnice str 80 (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).

Přelož si do sešitu cvičení 7 z učebnice str 83 - Odevzdávárna.

Přelož si do sešitu článek o Bobovi a Helen z učebnice str 84 - Odevzdávárna.

Pracovní sešit po lekci 18 včetně (netřeba posílat, zkontrolujeme společně).

Úkoly na Umímeto.

PRV do  18. února

Samostudium učebnice str 38 a 40.

Pracovní sešit str 31 a 32 - netřeba posílat zkontrolujeme společně.

Projekt Co číhá v lese - Nakresli, co vše můžeme potkat v lese a proč právě tam. Můžeš přidat nějaké popisky i text. Iniciativě se meze nekladou. Od zvířátek, přes rostliny, až třeba k zakázané skládce a pokladu. V další hodině si vše ukážeme a povíš nám podrobnosti - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.


ČJ do  16.2.

PS žlutý str. 41 - celá, další úkol je na umimeto


Matematika   do  14.2.

Opakování . Vypracuj pracovní list. Pokus se řešit samostatně. Pokud si nevíš s něčím rady, cvičení vynech.

AJ do 15. února

Samostudium lekce 19 učebnice str 73 (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).

Samostudium lekce 20 učebnice str 76-79 (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).

Přelož si do sešitu cvičení 8 z učebnice str 72 - Odevzdávárna.

Připrav si do sešitu cvičení 4 z učebnice str 78.- odevzdávárna.

Úkoly na Umímeto

Matematika do 11.2.

Do 11.2. si vyzvedněte ve škole pracovní sešity - 2. díl. Odevzdejte ke kontrole 1. díl. Dokonči str. 39 cv. 5 a 6.

Čt do  15. 2.

Přečtěte si v čítance na str. 75 ukázku Kdo je paní  Láryfáry a vypracujte k ní následující úkoly v pracovním sešitě str. 45/14, str. 46/15,16  

PRV do 11. února

Samostudium učebnice str 39 a 40.

Pracovní sešit str 29 a 30 - netřeba posílat zkontrolujeme společně.

Projekt Lékárnička -Nakresli malou cestovní lékarničku. Popiš, co vše jsi si do ní nachystal a zamysli se proč. V další hodině si vše ukážeme a povíš nám podrobnosti - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

ČJ  do 9.2.

Kdo nestihl napsat celý diktát, posílám k dopsání:

Vypracuj úkol na umimeto.

PS žlutý str. 36, 37. Nahlas přečíst, vypracovat úkoly na str. 37

Naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po S.

!Soutěž! Evropa ve škole - více zde:

Hvězdnou oblohu najdete na této stránce: 

AJ do  8. února

Samostudium lekce 18 učebnice str 64 (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).

Připrav si do sešitu cvičení 6 z učebnice str 67 a svičení 8 z učebnice str 68 - Odevzdávárna.

Úkoly na Umímeto.

Doplň a odevzdej veškeré minulé učivo!!!

Příští hodinu proběhne zkoušení na slovní zásobu! Opakuj si všechny slovíčka z lekcí!!!

Čt do 8. 2. 

Vypracujte další úkoly v pracovním sešitě k textu Nová třídní str. 44/ úkol 10, 11 

PRV do  4. února

Samostudium učebnice str 37.

Pracovní sešit str 28 - netřeba posílat zkontrolujeme společně.

Projekt 1 Zdravý den - Zamysli se nad tím, jak vypadá (by měl vypadat) tvůj Den pro zdraví - krok za krokem. Tyto kroky zakresli (můžeš přidat popisky) podobně jako je tomu v učebnici str 28. V další hodině si vše ukážeme a povíš nám podrobnosti - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Projekt 2 (ideálně na druhou stranu) Potravinová pyramida - Vezmi si list papíru a přehni ho na poloviny. Na jednu stranu nakresli, jak by podle tebe měla vypadat ideální (zdravá) potravinová pyramida, a na stranu druhou, jak doopravdy vypadá. Promysli to. V další hodině si vše ukážeme a povíš nám podrobnosti - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Příští hodina bude zejména kontrolovací - pracovní sešit 

ČJ do 2.2. 

Úkoly najdete na umimeto. Také vypracujte ve žlutém PS celou str. 34.


ČT do   1. 2.

Přečti si v čítance na str.  72  text Nová třídní + pracovní sešit str. 43/ 8, 9

AJ do  31. ledna

Samostudium lekce 17 učebnice str 64 (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).

Pracovní sešit po lekci 17 včetně (netřeba posílat, zkontrolujeme společně).
Splň pracovní list na zájmena, nová slovíčka z PL si vyhledej na internetu/ve slovníku a zapiš, zájmena si následně vystřihni a nalep do sešitu - Odevzdávárna.
Úkoly na Umímeto.

Splň pololetí test do AJ - termín 28. ledna 15:00, časový limit 30 min.


Matematika do   30.1.

Vypracuj úkoly na umímeto.

PRV do 28. ledna

Samostudium učebnice str 35 a 36.

Pracovní sešit str 27 - netřeba posílat zkontrolujeme společně.

Projekt Lidské tělo - V on-line hodině jsme se bavili o lidském těle. Nakresli siluetu lidského těla a zakresli XX soustavu, přidej popisky, podobně jako jsou v učebnici a zamysli se, k čemu asi tyto orgány slouží - Odevzdávárna.

ČJ do 26.1.

Vypracuj úkoly na umimeto.

PS Vyjm. slova od Z str. 31 cv. 8

Zazpívej si písničku:

Matematika do 25.1.

Vypracuj opakovací test, pošli do odevzdávárny. Pracuj samostatně.

AJ do 25. ledna

V pondělí, 25. ledna, nás čeká komplexní opakování na látku od začátku roku, on-line, popř. ve škole. Připravte se na to! Opakujte vše od začátku roku.

Pracovní sešit po lekci 16 včetně (netřeba posílat, zkontrolujeme společně).

Slovíčka z lekce 16 zapsat do slovníčku.

Připrav si do sešitu cvičení 4 z učebnice str 59 a cvičení 4 z učebnice str 62 (stačí doplněná slova - nahrávky najdeš pod odkazem) - Odevzdávárna.

Úkoly na Umímeto - tentokrát je jich v rámci opakování více.


PRV do 21. ledna

Samostudium učebnice str 33 a 34.

Pracovní sešit str 26 - netřeba posílat zkontrolujeme společně.

V následující hodině PRV3 - test dle pracovního sešitu.

Projekt Mimozemšťan - V on-line hodině jsme se bavili o lidském těle. Jak by asi vypadalo tělo obyvatele cizi planety? Tři oči, pět noh, dvě hlavy, zelená kůže, rohy, křídla?... Iiniciativě se meze nekladou. Vytvoř kresbu takového mimozemšťana a popiš jeho části těla podobně, jako v učebnici. V další hodině si vše ukážeme a povíš nám podrobnosti - Odevzdávárna


ČJ do 19.1.

PS s vílou str. 39 cv. 5

PS Vyjmenovaná slova od Z str. 26 celá

(při plnění úkolů můžete používat tabulku s vyjmenovanými slovy)

Test online - vyplňte test online do 17.1. Test po spuštění nejde zastavit, nejde se k němu vracet. Pracujte prosím samostatně. 

ČT do  18. 1. 

Pracovní sešit str. 28 - Napiš krátký vzkaz libovolné pohádkové postavě podobně, jako je v pracovním sešitě vzkaz princi Bajajovi. +  odpověď na str. 29


AJ do 18. ledna

Samostudium lekce 16 učebnice str 60 (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).

Pracovní sešit po lekci 15 včetně (netřeba posílat, zkontrolujeme společně).

Úkoly na Umímeto.

Zapiš si do slovníčku přivlastňovací zájmena.

můj-my(máj) tvůj-your(jór) jeho-his její-her(hr) toho/onoho-its
náš-our(aur) váš-your(jór) jejich-their(dejr)

Test online do 14. ledna
Splň online test. Test čítá pár jednoduchých a krátkých otázek, na které máš 10 minut od spuštění. testem lze projít pouze jednou. Na závěr testu nezapomeň vyplnit své jméno a odeslat (kliknutím na odeslat nebo kliknutím na obálku). Po odeslání již není možné se k testu vrátit a opravovat otázky.

https://www.bookwidgets.com/play/HBVWNH7

Matematika do  15.1.

Dokonči úkoly v pracovním sešitě. STR.35 cv.4,5,7. STR. 36 cv. 2, 3. STR.37 cv.4

Vypracuj pracovní listy na zaokrouhlování.


PRV do 14. ledna

Samostudium str 31 a 32.
Pracovní sešit str 22 a 23 (test na dalších stranách rozhodně vynechat, napíšeme si ho po návratu do škol) - netřeba posílat zkontrolujeme společně.

Projekt Rodokmen - Vytvořit rodinný rodokmen, kam až to půjde. Inspiruj se na obrázku. V další hodině si vše ukážeme a povíš nám podrobnosti - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Sejdeme se 14. ledna online nebo ve škole.

Budu se těšit.

ČJ do 12.1.

PS Vyjmenovaná slova od Z str. 20 cv. 3, str. 21 cv. 5, 6 

(Kdo chce, může si vypracovat na str. 20 i cv. 4. Můžete používat tabulku vyjmenovaných slov)

+ úkol na umimeto

ČT do 11. 1.

pracovní sešit  - str. 26/ úkol 10

 čítanka str. 68 - přečti si ukázku, do sešitu napiš název ukázky a odpověz na následující otázky:

 1) Jak se jmenují hlavní postavy příběhu?

2) Jak si Anička hrála než potkala Huberta?

3) Co se stalo Aničce, když se uklonila?

Svoje odpovědi vyfoť a pošli do ODEVZDÁVÁRNY

AJ do 11. ledna

Samostudium lekce 15 učebnice str 54 (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku)

Pracovní sešit po lekci 14 včetně (netřeba posílat, zkontrolujeme společně)

Vypsat do slovníčku časování slovesa být podle webu + do sešitu vystřihnout a nalepit tabulku z pracovního listu

Pracovní list To be - vyfotit a poslat do Odevzdávárny

Sejdeme se 11. ledna online nebo ve škole.

Budu se těšit.


Časování to be s pomocnou výslovností a zájmeny pro zápis

Zájmena

Já=I(áj) ty=you(jů) on=he(hý) ona=she(ší)

ono=it(it) my=we(vý) vy=you(jů) oni=they(dej)

Sloveso být (to be) - časování

Já jsem=I am(em)

Ty jsi=you are(ár)

On je=he is(is)

Ona je=she is(is)

Ono je=it is(is)

My jsme=we are(ár)

Vy jste=you are(ár)

Oni jsou=they are(ár)

AJ do 5. ledna

Splnit pracovní sešit do lekce 13 včetně