Projekty

Projekty a akce školy

Přírodní zahrady při ZŠ Březina


Národní plán obnovy

Komunikace a publicita - Doučování žáků

Pěšky do školy

Trenéři do škol

Pomáháme dětem objevit lásku k pohybu​

Program Trenéři ve škole je založen na propojení sportů, které v pravidelné rotaci ve standardních hodinách tělocviku na 1. stupni základních škol nabízejí dětem pestrou pohybovou činnost. Tím vytváří pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšení vzdělanosti společně s dosažením mentálního a fyzického zdraví.​

Jedním ze základních principů programu je zákaz náborů. Netlačíme děti do konkrétního sportu, ale chceme, aby si později samy vybraly. V hodinách tělesné výchovy je naším cílem rozpohybovat všechny děti, ne jen ty nadané.

Mléko do škol


Ovoce a zelenina do škol


Od 1. ledna 2019 je naše škola zapojena do projektu Šablony II. pro ZŠ a MŠ, který je spolufinancován EU. Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010810