Samostudium 1

Sem vložte podnadpis

Zadání pro samostudium

Vážení rodiče, milí žáci, pokusím se pod tímto odkazem kumulovat a kopírovat hromadnou komunikaci z mailu, aby jste se lépe orientovali v zadání pro samostudium... Zadání je pouze orientační, učivo lze rozložit individuálně, tento odkaz slouží jen jako rozcestník.

ZŠ Online pro žáky 3. - 5. ročníku

Spustili jsme platformu pro distanční vzdělávání. Podrobnosti jste dostali emailem.

RV.

Čtvrtek 21. května

Anglický jazyk, Informatika (Roman Valenta)

AJ3

AJ3 - Kontrola:
Prac. sešit lekce 25 (Naučili jsme se již nedělat), úkoly na UMIMETO, projít si lekci Naučili jsme se z učebnice

Dnešní práce: Učebnice - Naučili jsme se, UMIMETO, kontrola HW
Doporučené: Umíme to anglicky:
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-2-trida
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida

Máme přístup zdarma, tak toho procvičujte co nejvíce!
HW do 25. května: Prac. sešit - Naučili jsme se, úkoly na UMIMETO, projít si lekci The little house in the forest z učebnice, dokončit chybějící úkoly na UMIMETOPoprosím také ty, kdo měl zapůjčené nějaké vybavení pro online výuku, aby jej v pondělí přinesl zpět do svých tříd.

AJ4

AJ4 - Kontrola: Přečíst a přeložit (do sešitu) článek z učebnice na straně 116-117, úkoly na UMIMETO, projít si lekci Naučili jsme se z učebnice

Dnešní práce: We are reading about mice + překlad, Umím ze 4. třídy, průběhový čas
Doporučené: Umíme to anglicky:
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-4-trida

Máme přístup zdarma, tak toho procvičujte co nejvíce!
HW do 25. května: Učebnice - We are reading about children - přečíst a přeložit (ústně), úkoly na UMIMETO, projít si lekci Umím ze 3. a 4. třídy z učebnice, dokončit chybějící úkoly na UMIMETO

Poprosím také ty, kdo měl zapůjčené nějaké vybavení pro online výuku, aby jej v pondělí přinesl zpět do svých tříd.

AJ5

AJ5 - Kontrola: Napsat do sešitu podobný článek o svém pokoji jako v učebnici, úkoly na UMIMETO

Dnešní práce: Our room - čteme své články, dokončení lekce 18
Doporučené: Umíme to anglicky:
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-4-trida
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-5-trida

Máme přístup zdarma, tak toho procvičujte co nejvíce!
HW do 25. května: Úkoly na UMIMETO, projít si lekci 19 z učebnice, zapsat slovíčka, vytvořit My timetable/schedule of the day (v době karantény/jak vypadal tvůj den v době karantény) podobně jako v učebnici cvič. 9, dokončit chybějící úkoly na UMIMETO, přínest v pondělí kalendář a timetable

INF do 27. května
Vyhledat si na youtube a nastudovat prezentace o Powerpointu (prvotní seznámení), zkompletovat si pracovní listy z minulých lekcí (budou se moci používat při testu, který nás čeká po návratu do školy 3. června)

Poprosím také ty, kdo měl zapůjčené nějaké vybavení pro online výuku, aby jej v pondělí přinesl zpět do svých tříd.

Informace k návratu do školy:
Vážení rodiče, milí žáci,

Jistě jste se už doslechli, že poslední měsíc letošního školního roku doválčíme spolu. Já osobně se na to moc těším a doufám, že vy také. Každý den se při našem setkávání prostřídají M, ČJ, AJ, PRV a INF a to dle množství zadané práce. Můžete se také těšit na novou hru do AJ King of the hill a na projektový den, kde budeme promítat vaše závěrečné práce do INF.

Také se mi povedlo, alespoň pro pátý ročník, zajistit klub Deskových her. Ten se bude setkávat každý čtvrtek po vyučování. Přihláška do družiny nebude nutností. Svou účast/neúčast mi žáci potvrdí v pondělí.
Protože ve třídě budeme samy, dává nám to unikátní možnost zahrát si pokročilejší hry.
Budu se těšit.

Před návratem do školy Vás (rodiče) poprosím o prostudování webu školy, pro podrobnější informace. Nezapomeňte na nutné vybavení a dokumenty.

https://www.zsbrezina.cz/navrat-do-skoly/

Středa 20. května

Matematika (Lada Boháčková) - 3. ročník

Zadány úkoly na UMIMETO

Matematika (Lada Boháčková) - 5. ročník

Zadány úkoly na UMIMETO

Úterý 19. května

Český jazyk (Jana Kovářová) - 3. ročník

Dobrý den,
posílám zadání na poslední online týden.
Víla str. 53
Víla str 59
Barevná čeština str. 48
Další úlohy jsou zadány na umimeto.org
Od příštího týdne se s většinou žáků 3. třídy budeme setkávat na obecním úřadě. Sraz: v 7:50 u vchodu OÚ
S sebou: čestné prohlášení, roušky, pytlík na roušky, přezůvky, batoh s učebnicemi a sešity do ČJ, AJ, M, PRV
Rozvrh: 8 - 9:40 ČJ, AJ (p. uč. Jana)
10 - 11:40 M, PRV (p. ředitel)   (V úterý a čtvrtek bude místo AJ čeština, jinak zůstává rozvrh stejný)
S pozdravem
p. uč. Jana

Český jazyk (Jana Kovářová) - 5 ročník

Dobrý den,
posílám zadání na poslední online týden.
PS žlutý str. 21 zbytek úloh zadán na umimeto.org
Kdo nestihl poslat něco z předchozích úkolů, může tak učinit ještě tento týden.
S pozdravem
p. uč. JanaMatematika (Lada Boháčková) - 4. ročník

Dobrý den, posílám úkoly do 25.5. Prosím o vypracování prac. listu - pouze 1.stranu č. 14, (stranu 15 budeme dělat ve škole). Ostatní úkoly budou mít žáci na UMÍMETO.

Děkuji za spolupráci. p.u. Lada

Pondělí 18. května

Český jazyk (Věra Idrná) - 1. ročník

Dobrý den,posílám práci týden do 25. 5.
Písanka do str. 29
Slabikář do str. 92Připravila jsem méně práce, kdo by měl zájem, napište mi a pošlu rozsiřující úkoly.:-)
Těším se na viděnou v pondělí!!!!!
p. u. Věra


Český jazyk (Věra Idrná) - 2. ročník

Dobrý den,posílám práci týden do 25. 5.  a řešení Hravá ČJ a Barevná ČJ
Pracovní sešit str. 83/2,3 Barevná ČJ str. 50/1 str. 54/2,3   Čítanka str. 102 - Kdo získá zlatou medaili - do sešitu napiš: název textu, vypiš disciplíny, o kterých hovoří komentátor pracovní sešit k čítance str. 23/3
Tak to je vše!!!

Hezký denp. u. Věra


Český jazyk (Věra Idrná) - 4. ročník

Vážení rodiče,
tento týden mají žáci úkoly na umíme to a jedno cvičení v pracovním sešitě str.49/13

Děti moc chválím za přístup k plnění úkolů, postupně se zlepšovaly v samostatné práci. Pozitivní přístup při plnění úkolů bude zahrnutý do celkového hodnocení. Ještě jim, prosím, připomeňte, že mi mají poslat do pondělí popis psa a diktát (někteří mi to stále neposlali) a dodělat si do pondělí všechny úkoly na umíme to.
Velice Vám děkuji za spolupráci
p.u. Věra


Matematika (Lada Boháčková) - 1. ročník

Dobrý den, posílám úkoly na poslední týden, tedy do 25.5.

Jedná se o procvičování sčítání a odčítání. Druhý pracovní list je souřadnicové počítání, žák vypočítá příklad a doplní do tabulky - souřadnice (vodorovně obrázek a svisle obrázek).

Děkuji za spolupráci.

p.u. Lada

Matematika (Lada Boháčková) - 2. ročník

Dobrý den, posílám úkoly na poslední týden, tedy do 25.5.

Jedná se o procvičování sčítání, odčítání a zkusíme procvičit hodiny.

Děkuji za spolupráci.p.u. Lada

Čtvrtek 14. května

Anglický jazyk, Informatika (Roman Valenta)

AJ3

AJ3 - Kontrola:
Pracovní list na sloveso have got (nová slovíčka si vyhledat a zapsat), připojit se a projít si úkoly na UMIMETO
Dnešní práce:
Rozdíl have X have got, lekce 25, UMIMETO
Doporučené: Umíme to anglicky:
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-2-trida

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida

Máme přístup zdarma, tak toho procvičujte co nejvíce!

HW: Prac. Sešit lekce 25 (Naučili jsme se již nedělat), úkoly na UMIMETO, projít si lekci Naučili jsme se z učebnice
Příště: Učebnice - Naučili jsme se, UMIMETO, kontrola HW


AJ4

AJ4 - Kontrola:
Práce s učebnicí od strany 110 cvič 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (připravit tužkou/folie do učebnice, popř. do sešitu), připojit se a projít si úkoly na UMIMETO
Dnešní práce:
Kontrola zadané práce, rozbor HW a úkolů na UMIMETO, pokračování v lekci 13 (otázka a odpověď v průběhovém čase)
Doporučené: Umíme to anglicky:
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-4-trida

Máme přístup zdarma, tak toho procvičujte co nejvíce!

HW: Přečíst a přeložit (do sešitu) článek z učebnice na straně 116-117, úkoly na UMIMETO, projít si lekci Naučili jsme se z učebnice
Příště: Učebnice - Naučili jsme se, UMIMETO, kontrola HW


AJ5

AJ5 - Kontrola:
Načíst zbytek lekce 18 + doplnit, zapsat slovíčka, prac sešit lekce 18, připojit se a projít si úkoly na UMIMETO
Dnešní práce:
Kontrola zadané práce, rozbor HW a úkolů na UMIMETO, pokračování v lekci 18, průběhový čas
Doporučené: Umíme to anglicky:
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-4-trida
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-5-trida

Máme přístup zdarma, tak toho procvičujte co nejvíce!

HW: Napsat do sešitu podobný článek o svém pokoji jako v učebnici, úkoly na UMIMETO
Příště: Učebnice - dokončení lekce 18, UMIMETO, kontrola HW

INF
Nastupovat prezentace o internetu - bez pracovních listů, zkompletovat si pracovní listy, vyzkoušet testy


Středa 13. května

Matematika (Lada Boháčková) - 3. ročník (první skupina)

Dobrý den,
posílám úkoly z matematiky na další týden do 20.5. Posílám pracovní listy, které jsme probrali na on-line výuce dnes.

S pozdravem p.u. Lada

Matematika (Lada Boháčková) - 3. ročník (druhá skupina)

Dobrý den, posílám úkoly na procvičování zase do příštího týdne do 20.5.
Posílám pracovní pisty z dnešní on-line výuky - první strana cv. 1,2,4, druhá strana cv. 9 - urči pouze polovinu a čtvrtinu, cv. 11,13, 14 (vyřeš dva řetězce), ještě přikládám procvičování násobení - dva pracovní listy.
S pozdravem p.u. Lada


Matematika (Lada Boháčková) - 5. ročník

Dobrý den,v příloze posílám pracovní listy, prosím o vypracování cvičení : 1,2,3,7,11 a práce s tabulkou cv. 1,2.
Ostatní úkoly budeme dělat příští týden on-line. Pro zájemce posílám Klokánka (bylo zasláno již přes Discord).
Děkuji. p.u. Lada

Úterý 12. května

Český jazyk (Jana Kovářová) - 3. ročník

Dobrý den,
posílám zadání na další týden:
Víla str. 52, 58 - na str. 58 cv. 13 zadání b), c) napsat do sešitu

Barevná čeština str. 44čítanka str. 140 -141 (nahlas přečíst)
prac. seš. k čítance str. 31 - celáBonus (nepovinné) - úloha na umimeto.org + zahrát příšerky na vyjmenovaná slovaC

o do 19.5. vyfotit a poslat: hádanky (zadání ve Víle str.58/13 c))
S pozdravem

p. uč. Jana

Dobrý den,
při včerejším zadávání úloh jsem uvedla chybnou stranu ve Víle: cv. 13 s hádankami je na str.52. Shrnutí Víla: str. 52 celá (poslat b) c) z cvičení 13)
str. 58 celá
Zbytek zůstává stejný, omlouvám se za zmatky, p. uč. Jana


Český jazyk (Jana Kovářová) - 5. ročník

Dobrý den,
posílám zadání na období 12.5. - 19. 5.:
Prac. seš. žlutý str. 21/1, 2, 3

Tajemství str. 33, 34, 108Pracovní list (v příloze)

Čítanka: str. 130 - 131 Mnoholičný lektvar - přečíst nahlas, odpovědět písemně na otázky 1-4 k textu (str. 131)

Nepovinný bonus - úloha na umimeto.org
Co vyfotit a poslat: pracovní list, písemné odpovědi k textu (čítanka str. 131)
S pozdravem

p. uč. Jana

Pondělí 11. května

Matematika (Lada Boháčková) - 1. ročník

Dobrý den, posílám Vám opět úkoly na další týden, do 18.5. Tentokrát se budeme věnovat nové látce, pavučinám. Posílám nejdříve pracovní list na doplnění barevných šipek podle zadání. Teprve až učivo děti pochopí, zkuste pracovat v pracovním sešitě (str.46-48).
Pokud to některým dětem nepůjde, nevadí, doděláme společně ve škole.
Děkuji za spolupráci.
'S pozdravem p.u. Lada

Matematika (Lada Boháčková) - 2. ročník

Dobrý den, posílám opět úkoly na další týden, do 18.5. Tentokrát procvičování počítání na pracovních listech. Vypracované úkoly mi prosím pošlete zpět, případně můžete i vhodit do schránky školy.Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem
p.u. Lada

Matematika (Lada Boháčková) - 2. ročník

Dobrý den, posílám úkoly na příští týden, tedy do 18.5.:
v pracovním sešitě matematiky str.28/1 a 4 a str. 48 - barevné počítání.
Děkuji, s pozdravem p.u. LadaČeský jazyk (Věra Idrná) - 1. ročník

Milí žáci,jak jsem slíbila tak, na tento týden vám posílám méně práce:
Písanka do str. 23
Slabikář do str. 88
pracovní list Barevná ČJ str. 49 - úkoly 1, 2 ( úkoly 3, 4, 5 jsou nepovinné) str. 52 - úkoly 1, 2, (úkol 3 je nepovinný)
Kdyby někdo chtěl další úkoly, napište mi a pošlu vám více:-)
Hezký den
p.u. Věra

Český jazyk (Věra Idrná) - 2. ročník

Milí druháci,
příloze vám posílám řešení úkolů: pracovní sešit str.59/ 12, 14 Barevná ČJ str.48/1

Milí žáci,
tento týden začneme nové učivo DĚ, TĚ, NĚv pracovním si zkuste cvičení str. 59/13 -vyznač barevně slabiky DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ VĚ, MĚ Větu opiš do sešitudoplňovačka - str.83/1 DĚ, TĚ NĚ
pracovní list Hravá ČJ str. 62pracovní list Hravá ČJ str. 63 - tuto stranu mi pošlete

p.u. Věra

Český jazyk (Věra Idrná) - 4. ročník

Milí žáci, tento týden si udělátePracovní sešit str. 49/11, 12
Tajemství pravopisu str.60/6 str. 61/8
další úkol vám dám ještě na UMÍME ČESKY v průběhu týdne
Tak to je vše...Hezký den
p.u. Věra

Čtvrtek 7. května

Anglický jazyk, Informatika (Roman Valenta)

AJ3

Hezký den, posílám dnešní látku a nové zadání. Nic není třeba posílat, vše zkontrolujeme ve čtvrtek online.
S pozdravem,RV.

AJ3 - Kontrola:
Prac. sešit lekce 24, cvičení 8 z uč str 99, procvičovat časování HAVE a BE (I am, you have...) udělat do sešitu tabulky, nic neposílat - zkontrolujeme online, nová slovíčka z lekce zapsat, zapsat slovíčka z testů, které jste neznali
Dnešní práce:
Rozdíl have X have got, říct něco o sobě
Doporučené: Umíme to anglicky:
barvy: https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-colors-1-uroven?source=explicitMapGlobal

zvířata: https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-animals_farm-1-uroven?source=explicitMapGlobal

Máme přístup zdarma, tak toho procvičujte co nejvíce!

HW: Pracovní list na sloveso have got (nová slovíčka si vyhledat a zapsat), připojit se a projít si úkoly na UMIMETO
Příště:
Kontrola zadané práce, rozbor HW a úkolů na umímeto, lekce 25


AJ4

Hezký den, posílám dnešní látku a nové zadání. Nic není třeba posílat, vše zkontrolujeme ve čtvrtek online.
S pozdravem,RV.

AJ4 - Kontrola:
Prac. sešit lekce 13 (po stranu 96) /kapitolu Umíme ze 4. třídy - sebehodnocení prosím nevyplňovat, budeme s ní pracovat po návratu do škol, pracovní list Přítomný čas, nic neposílat - zkontrolujeme online, nová slovíčka z lekce zapsat
Dnešní práce:
Práce s lekcí 13 (ing forma), procvičování průběhového času, kontrola zadané práce, malé zkoušení z lekce 13
Doporučené: Umíme to anglicky:
části těla https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-human_body-1-uroven?source=explicitMapGlobal

části těla poslech https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-human_body-1-uroven?source=explicitMapGlobal

Máme přístup zdarma, tak toho procvičujte co nejvíce!

HW: Práce s učebnicí od strany 110 cvič 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (připravit tužkou/folie do učebnice, popř. do sešitu), připojit se a projít si úkoly na UMIMETO
Příště: Kontrola zadané práce, rozbor HW a úkolů na umímeto, pokračování v lekci 13


AJ5

Hezký den, posílám dnešní látku a nové zadání. Nic není třeba posílat, vše zkontrolujeme ve čtvrtek online.
S pozdravem,RV.

AJ5 - Kontrola:
Project str 134 (138) - vytvořit anglický kalendář na rok 2021 (zkontrolujte si, kterým dnem rok začíná) + zapsat datum narození spolužáků z 5. třídy a učitelského sboru (žáci si to mají pomocí Discordu a vzájemného sdělení ve skupinkách zjistit), významné státní svátky napište v angličtině, uč str 134 (138) cvič 5 + znovu projít lekci, budu se na něco ptát
Dnešní práce:
Práce s lekcí 18, společně čteme a překládáme, opakování průběhového času
Doporučené: Umíme to anglicky:
čas https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-time_months-1-uroven?source=explicitMapGlobal

ovoce a zelenina https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-fruits-1-uroven?source=explicitMapGlobal

průběhový čas https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-continuous-tense-1-uroven/832

Máme přístup zdarma, tak toho procvičujte co nejvíce!

HW: Načíst zbytek lekce 18 + doplnit, zapsat slovíčka, prac sešit lekce 18, připojit se a projít si úkoly na UMIMETO
Příště: Kontrola zadané práce, rozbor HW a úkolů na umímeto, pokračování v lekci 18

INF
Nastupovat prezentace č. 729 Operační systém + č. 749 přípony - bez pracovních listů

Středa 6. května

Matematika (Lada Boháčková) - 3. ročník
Dobrý den, posílám procvičování dělení se zbytkem.
Doporučuji procvičovat orientaci v čase - Školákov.
Přikládám i prac. list na orientaci v prosoru, ( Hodiny) je z barevné Čj z prvního ročníku. Prosím vypracujte cv. 1 - zakroužkuj hodiny.
Děkuji
Prosím nechte děti pracovat samostatně, řešení mi prosím pošlete.
S pozdravem p.u. Lada

Matematika (Lada Boháčková) - 5. ročník

Dobrý den, posílám prac.listy k procvičování. Vypracování je dobrovolné.

p.u.Lada

Úterý 5. května

Český jazyk (Věra Idrná) - 1. ročník

Milí žáci,
posílám vám slíbený test - Test 3
Test má 2 varianty, vyberte si jednu a pošlete mi test zpět do 11. 5.
V příloze posílám pro pilné žáky ješte bonus: 2 pracovní listy Barevka, Hodiny (pro zdatné čtenáře)
p. u. Věra

Český jazyk (Jana Kovářová) - 3. ročník

Dobrý den,
posílám úlohy na období 5.5. - 12.5.:
Víla str. 57 PS Vyjmenovaná slova od Z str. 49 Test 5 (v příloze)
Co do 12.5. poslat vyfocené: Test 5
Bonusová cvičení pošlu dětem na umimeto.org - na Discordu naleznete odkaz na stránky umimeto.org, kde po přihlášení lze plnit bonusové úlohy.
S pozdravem

p. uč. Jana

Český jazyk (Jana Kovářová) - 5. ročník

Dobrý den,
posílám úlohy na období 5.5. - 12.5.:
PS modrý str. 37, str. 24/1 dole (vyplnit poštovní poukázku podle UČ na str. 119, případně poradím na Discordu)

Tajemství str. 94, 95

Co poslat vyfocené do 12.5.: vyplněnou složenku z PS

Na stránce umimeto.org jsem zadala bonusové (nepovinné) úlohy. Návod na přihlášení do umimeto.org je dostupný na Discordu.
S pozdravem

Jana Kovářová

Pondělí 4. května

Matematika (Lada Boháčková) - 1. ročník

Dobrý den, posílám Vám úkoly na další týden, opět do pondělí 11.5. Práce je z pracovního sešitu, opět jen zakroužkované úkoly, nechte děti pracovat zase samostatně. Úkoly s hvězdičkou jsou pro zdatnější počtáře.Děkuji všem za zaslané testy, kdo ještě neposlal, prosím pošlete, případně můžete i vhodit do schránky ZŠ.
S pozdravem

p.u. Lada

Dobrý den, posílám Vám úkoly na další týden, opět do pondělí 11.5. Práce je z pracovního sešitu, opět jen zakroužkované úkoly, nechte děti pracovat zase samostatně. Úkoly s hvězdičkou jsou pro zdatnější počtáře.Děkuji všem za zaslané testy, kdo ještě neposlal, prosím pošlete, případně můžete i vhodit do schránky ZŠ.
S pozdravem

p.u. Lada

Český jazyk (Věra Idrná) - 4. ročník

Milí žáci,
tento týden je opět kratší, protože je v pátek státní svátek.
Dávám vám jen tyto úkoly:
Barevná ČJ str. 42/2
Pracovní sešit ČJ 48/6 přiřaď inzeráty k obrázkům podle popisu 48/7a) vyhledej v textu a zapiš k jednotlivým vzorům do tabulky podstatná jména rodu mužského - do středy 6. 5. 48/7
sloh: popis psa (popiš svého psa, můžeš se inspirovat textem Lassie - cvičení 7
Tajemství pravopisu str. 60/6 čtení - list příloha: Opice zlodějka - hledej vetřelce v textu
Užijte si prodloužený víkend:-)
Pěkný den
p.u. Věra

Český jazyk (Věra Idrná) - 2. ročník
Milí žáci,
tento týden je kratší, protože je v pátek státní svátek.
Dávám vám jen tyto úkoly:Barevná ČJ str. 48/1
Pracovní sešit ČJ 59/12 - doplňte písmenko, které se ztratilo 59/14 dopň i/y a seřaď slova podle abecedy, napiš do sešitu
test č. 8 - příloha: test mi pošlete na email do 11. 5.
čtení: pracovní list - odpovědi na otázy + obrázek (mapu) mi pošlete do 11. 5.Užijte si prodloužený víkend:-)
Pěkný den
p.u. Věra

Český jazyk (Věra Idrná) - 1. ročník
Milí žáci,
děkuji za zaslané úkoly:-)
Tento týden je kratší, protože je v pátek státní svátek.Dávám vám jen tyto úkoly 21
Slabikář do str. 85
Zítra vám pošlu ještě testík:-)
Užijte si prodloužený víkend:-)
Pěkný den
p.u. Věra

Čtvrtek 30. dubna

Anglický jazyk, Informatika (Roman Valenta)

AJ3
Hezký den, posílám dnešní látku a nové zadání. Nic není třeba posílat, vše zkontrolujeme ve čtvrtek online.S pozdravem,RV.
AJ3 - Kontrola:
AJ3 test 1, 2
Dnešní práce:
Lekce 24 str 97 společně čteme, probíráme a překládáme
HW:
Prac. sešit lekce 24, cvičení 8 z uč str 99, procvičovat časování HAVE a BE (I am, you have...) udělat do sešitu tabulky, nic neposílat - zkontrolujeme online, nová slovíčka z lekce zapsat, zapsat slovíčka z testů, které jste neznali
Příště:
Rozdíl have X have got, každý se představí a řekne něco o sobě , kontrola pracovního sešitu, zkoušení z tabulky


AJ4
Hezký den, posílám dnešní látku a nové zadání. Nic není třeba posílat, vše zkontrolujeme ve čtvrtek online.
S pozdravem,
RV.

AJ4 - Kontrola:
HW: test 1, 2, 3
Dnešní práce:
Lekce 13 str 108-111 společně čteme, probíráme a překládáme, vysvětlujeme si prostý a průběhový čas, ING forma
HW:
Prac. sešit lekce 13 (po stranu 96) /kapitolu Umíme ze 4. třídy - sebehodnocení prosím nevyplňovat, budeme s ní pracovat po návratu do škol, pracovní list Přítomný čas, nic neposílat - zkontrolujeme online, nová slovíčka z lekce zapsat
Příště: práce s lekcí 13, procvičování průběhového času, kontrola zadané práce, malé zkoušení z lekce 13


Přílohou pracovní list a případně prezentace pro opakování průběhového času.AJ5
Hezký den, posílám dnešní látku a nové zadání. Nic není třeba posílat, vše zkontrolujeme ve čtvrtek online.
S pozdravem,
RV.

AJ5 - Kontrola:
HW: Test 1, 2, 3
Načíst lekce 16 a 17 + zápis slovíček
Dnešní práce:
Lekce 16 a 17 str 124-133 společně čteme, probíráme a překládáme
HW:
Project str 134 (138) - vytvořit anglický kalendář na rok 2021 (zkontrolujte si, kterým dnem rok začíná) + zapsat datum narození spolužáků z 5. třídy a učitelského sboru (žáci si to mají pomocí Discordu a vzájemného sdělení ve skupinkách zjistit), významné státní svátky napište v angličtině, uč str 134 (138) cvič 5 + znovu projít lekci, budu se na něco ptát
Příště:
Kontrola kalendářů (budu se ptát např. co je 5. ledna => Franta má narozeniny), malé zkoušení z lekcí 16 a 17

INF
Prezentace č. 725 Uvnitř PC + pracovní list Uvnitř PCČeský jazyk (Věra Idrná) - 2. ročník
Milí žáci, poslílám vám řešení úkolů tohoto týdne, od některých ještě nemám test č. 22, tak se na to, prosím podívejte a poslete mi jej, ještě připomínám zaslání testu
Hravá čeština (do 4. 5. 2020)
Hrásný víkend
p.u. Věra
řešení: barevná čeština - přílohapracovní sešit 58 / 9 - příloha
58/10 Scházeli se dva zajíci na políčku jetele. Ať už byla třeba středapátek nebo neděle. Pokaždé se pozdravili, na bobek si sedli. Přitom, jak si povídali, půl políčka snědli.

pracovní sešit k čítance: str.18/1čokolády, pytlíky bonbonů, kyselé okurky, coca- cola, vlašský a pochotkový salát, jahodový kompot (je sladký), ochucená šlehačka, koblihy, linecké koláče, klobása Trampská cigáro
Pokud jsem na něco zapomněla, napište mi, budete mít u mě +:-)


PRV (Věra Idrná) - 4 ročník

Úkoly PRV na další týden 4. 5. - 7. 5.
Učebnice PRV str. 69, 70 + pracovní sešit PRV 59, 60 cvičení vypracujte, vyfoťte a pošlete panu řediteli na discord nebo na email: reditel.brezina@seznam.cz

Pokud si s nějakým cvičením nebudete vědět rady, napište panu řediteli. Přidávám řešení na minulé zadání.
Přeji krásný víkend Věra

Středa 29. dubna

Matematika (Lada Boháčková) - 3. ročník

Dobrý den, posílám úkoly z matematiky na další týden, do 6.5. Posílám to, co jsme dnes procvičovali (dělení 7 se zbytkem, sudá a lichá čísla a jednoduché opakování kolik má cm milimetrů) a ještě posílám kontrolní test.

Jsou dvě varianty testu, každý má různou obtížnost, vyberete si jednu z nich, na kterou se budete cítit, tu vypracujete a pošlete mi to nazpět ke kontrole.
Prosím, nechat děti pracovat samostatně.
Děkuji a jsem s pozdravem
p.u. Lada

Matematika (Lada Boháčková) - 5. ročník

Dobrý den, zasílám slíbené úkoly na další týden do 6.5. Posílám dvě varianty testu, mají různou obtížnost, vyberete si jednu z nich, na kterou se cítíte, vypracujete a pošlete mi to nazpět ke kontrole. Dále posílám procvičování převodů, slovní úlohy a bonus pro zdatné počtáře.
Děkuji a jsem s pozdravem
p.u. Lada

Úterý 28. dubna

Český jazyk (Jana Kovářová) - 3. ročník

Dobrý den,
posílám zadání do ČJ na období 28.4. - 4.5.
Víla str. 56 - celá- cv. 4. prosím vypracovat zvlášť na papír, vyfotit a do 4.5. poslat
Barevná čeština str. 37, 40:- kdo nemá BČ, posílám naskenovanou
+ BONUS - nepovinné cvičení pro nejrychlejší, které mi po vyplnění můžete poslat
Posílám také tabulku se slovními druhy. Můžete ji dětem vytisknout. (Pro zajímavost posílám také večerníčkové slovní druhy, které můžete a nemusíte tisknout, jsou větší, určené do třídy)
Děti dnes říkaly, že nestíhají vypracovávat cvičení v pracovních sešitech do ČJ a zároveň psát každý den deníky. Nemusí deníky psát každý den, pokud nestíhají, důležité je, aby za ten den aspoň někde něco psaly. Když je hodně psaní v pracovních sešitech, nemusí už v ten den psát deník.
S pozdravem
p. uč. JanaČeský jazyk (Jana Kovářová) - 5. ročník

Dobrý den,
posílám zadání na období 28.4. - 5.5.
prac. sešit modrý str. 23, 24 (Vyplňujte dle oranžových tabulek v UČ na str. 116, složenku nevyplňovat) + str. 39
Pro rychlé žáky posílám nepovinný BONUS, řešení mi můžete poslat.
S pozdravem

p. uč. Jana

Pondělí 27. dubna

Český jazyk (Věra Idrná) - 1. ročník

Milí žáci,
chválím vás, že pilně pracujete a plníte včas zadané úkoly:-)
Tento týden je kratší, protože je v pátek státní svátek.Dávám vám jen tyto úkoly:Písanka do str. 16Slabikář do str. 80A nezapomeňte na TEST 2 - kdo ještě neposlal, prosím, o zaslání do 4. 5. (posílala jsem ho ve středu 22. 4.)
Užijte si prodloužený víkend :-)
Pěkný den
p.u. Věra


Český jazyk (Věra Idrná) - 2. ročník
Milí žáci,
chválím vás, že pilně pracujete a plníte včas zadané úkoly:-)
Tento týden je kratší, protože je v pátek státní svátek.:-)Dávám vám jen tyto úkoly:
Pracovní sešit str.58/9 str. 58/10 - opravnou báseň napište do sešituBarevná ČJ str. 46/ 3, 4
(úkol 2 - nepovinný)
Test - Hravá čestina
čítanka str. 98PS k čítance str. 18/1
Užijte si prodloužený víkend:-)
Pěkný den
p.u. Věra

Český jazyk (Věra Idrná) - 4. ročník
Milí žáci,
tento týden je kratší, protože je v pátek státní svátek.
Dávám vám jen tyto úkoly:Barevná ČJ str. 39/3Pracovní sešit ČJ 48/8a - pouze doplňte i/y
Tajemství pravopisu str. 59 celá strana
Čítanka str. 108 + odpovězte do sešitu na otázky 1,2,3
Užijte si prodloužený víkend:-)
Pěkný den
p.u. Věra


Matematika (Lada Boháčková) - 4. ročník

Dobrý den,po dnešní výuce Vám zasílám slíbené úkoly na další týden do 4.5.A ještě přidávám práci z pracovního sešitu str. 36/8, str. 37/2 a 3.

Děkuji.
p.u. Lada

Matematika (Lada Boháčková) - 2. ročník

Dobrý den, zasílám Vám práci na další týden, do 4.5.
Tentokrát zasílám test. Posílám dvě varianty různé obtížnosti. Vyberte si jednu variantu podle uvážení a tu ať děti vypracují a pošlou mi prosím zpět. Jedná se o kontrolní práci, shrnutí toho, čemu se věnujeme.

Děkuji a jsem s pozdravem
p.u. Lada

Dobrý den, zasílám Vám práci na další týden, do 4.5.
Tentokrát zasílám test. Posílám dvě vrianty různé obtížnosti. Vyberte si jednu variantu podle uvážení a tu ať děti vypracují a pošlou mi prosím zpět.Jedná se o kontrolní práci, shrnutí toho, čemu se věnujeme.

Děkuji a jsem s pozdravem
p.u. Lada

Pátek 24. dubna

Český jazyk (Věra Idrná) - 2. ročník
Milí druháci,
posílám vám řešení úkolů tohoto týdne:
PS str. 57/7, 58/8Barevná ČJ str.42, 44/2,3Pracovní list č. 23 mi, prosím, pošlete do 30. 4.
Odpovědi na otázky k čítance:
Jak voní modrá
1) Holčička neviděla, byla slepá (nevidomá)
2) Poznala, že jedl med a maliny (cítila to), slyšela jeho funění, jak zadržuje dech, hmatem poznala, že má kratší chlupy na hlavě, delší ma krku a bodlák za uchem.
3) Medvídek dal holčičce přivonět k poměnkám a chrpám, ochutnat borůvky, aby si poznala, jak voní a chutná modrá barva.
Přeji vám krásný víkend
p.u. Věra

Čtvrtek 23. dubna

Anglický jazyk, Informatika (Roman Valenta)

AJ3
Hezký den,posílám dnešní látku a nové zadání. Nic není třeba posílat, vše zkontrolujeme ve čtvrtek online. Testy jdou vyplnit i v počítači a uložit.
S pozdravem,
Roman Valenta.

POZOR! Test 3 (který byl odstraněn) nevyplňovat. Látka je určena starším ročníkům.

AJ3 - Kontrola:
Přečíst si jména v uč na str 94-95, lekce 21 a 22 v EB, zapsat slovíčka z lekcí 21, 22, 23
Dnešní práce:
Společně projdeme str. 96, každý se představí a řekne něco o sobě
Doporučená práce na doma:
Procvičování členů na: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-indefinite-article-1-uroven/1656
HW: Načíst str. 96, každý se představí a řekne něco o sobě
AJ3 test 1, 2, 3 testy by měli jít vyplnit i v PC, neposílat, zkontrolujeme online, nová slovíčka zapsat

AJ4
Hezký den,posílám dnešní látku a nové zadání. Nic není třeba posílat, vše zkontrolujeme ve čtvrtek online. Testy jdou vyplnit i v počítači a uložit.
S pozdravem,
Roman Valenta. 

AJ4 - Kontrola:
Doplnit uč str 103 + poslech, pracovní list body, zapsat slovíčka z lekcí 11, 12
Dnešní práce:
Společně čteme a překládáme uč str 100 + článek str 102
Společně projdeme uč str 104 - 107
Doporučená práce na doma:
Procvičování na téma jídlo na: https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-food-1-uroven?source=explicitMapGlobal
HW: test 1, 2, 3 testy by měli jít vyplnit i v PC, neposílat, zkontrolujeme online, nová slovíčka zapsat
Načíst lekci 13 + zápis slovíček

AJ5, INF5
Hezký den,posílám dnešní látku a nové zadání. Nic není třeba posílat, vše zkontrolujeme ve čtvrtek online. Testy jdou vyplnit i v počítači a uložit.
S pozdravem,
Roman Valenta.

AJ5 - Kontrola:
Uč str 114/4 otázky do sešitu, uč str 122-123 napsat časy ve větách do sešitu, zapsat slovíčka z lekcí 14, 15 (stránky se mohou trochu lišit dle roku vydání)
Dnešní práce:
Společně čteme a překládáme uč str 120 - 121 stránky se mohou mírně lišit dle vydání
Doporučená práce na doma:
Procvičování do, have, be na: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-verbs-to-be-to-have-to-do-1-uroven/134
HW: Test 1, 2, 3 testy by měli jít vyplnit i v PC, neposílat, zkontrolujeme online, nová slovíčka zapsat
Načíst lekce 16 a 17 + zápis slovíček

INF5 - Vyplnit pracovní list č. 7 Periferie počítače na základě prezentace č. 7

Středa 22. dubna

Matematika (Lada Boháčková) - 3. ročník

Dobrý den, posílám pracovní listy k procvičování.
Po vypracování prosím poslat zpět.( mail nebo discord)
Děkuji p.u.Lada

Matematika (Lada Boháčková) - 5. ročník

Dobrý den, posílám slíbené materiály na procvičení. Test je určen převážně pro ty, kteří dělají přijímačky. Prosím o zaslání vypracovaných listů nazpět.

Děkuji.

p.u. Lada

Úterý 21. duba

Prvouka (Jaroslav Wutka)

Hezký den,
posílám průběžné úkoly pro jednotlivé ročníky, které by si žáci měli ideálně rozplánovat až do 14.5.2020. Dílčí úkoly, budou-li třeba, zadám žákům po onlinu.

1. ročník:   Pracovní sešit- str.54-61. Orientace v čase, dny, měsíce, hodiny.

2. ročník:  Pracovní sešit str. 58-61. Rostliny a zvířata na jaře+ učebnice str.46-55 ,přečíst

3. ročník:   Pracovní sešit str. 40-44 + učebnice str.50-53

4. ročník:   Učebnice str. 67-72, historie lidstva+pracovní sešit str.57-60

5. ročník:  
Přírodověda učebnice str.50-55, výpisky do sešitu,čištění těla,kůže, žena a muž+ prac. sešit. str.54-59
Vlastivěda učebnice str.78-82, výpisky do sešitu, tři světy a komunisté uchvacují moc+ prac. sešit str 72-73


Český jazyk (Jana Kovářová) - 3. ročník

Dobrý den,
posílám zadání na období 21.4. - 28.4.
Mluvnice: Víla str. 48, 49, 50 + nepovinný BONUS str.54 (řešení v příloze)
Čtení: UČ str. 114 - nahlas přečístPS do čtení - str.17, 18
Sloh: Pokračujeme ve psaní deníků
Co chci poslat: test 4. Kdo nemá doma čítanku s prac. seš., může si pro ně přijít do školy. Skenovat to budu jen v případě nouze.
S pozdravem

p. uč. Jana

Český jazyk (Jana Kovářová) - 5. ročník

Dobrý den,
zadání ČJ, období 21.4. - 28.4.:

Tabulka druhy číslovek (v příloze) - přečíst a vlepit či opsat jednotlivé druhy číslovek do cvičného seš.
PS modrý str. 21,22Tajemství str. 81, 82, 83, 84

Čítanka str.117 - 118 O chytré princezně - přečíst, odpovědět na otázky k textu do cv. seš.

Udělat online test:https://www.skolasnadhledem.cz/game/4972

Co mi mají žáci poslat: Mé vysněné povolání (sloh)
S pozdravem

p. uč. Jana

Pondělí 20. dubna

Český jazyk (Věra Idrná) - 1. ročník

Milí žáci,
jsem ráda, že už mi někteří z vás poslali vypracovaný test
A posílám Vám další práci, takže pokračujeme:
Písanka do str. 11
Slabikář do str. 76
Ve středu vám pošlu zase testík:-)
Krásný den
p.u. Věra

Hezký den,
mailů a zadání je hodně, někdo mohl přehlédnout zadání testíku z 16. dubna.Pro jistotu posílám ještě jednou i s původním znění.

Milé děti,posílám vám test:-)
Už jste četli ve Slabikáři povídání Ježek?Připravila jsem vám test k tomuto příběhu.Ve Slabikáři najdete tento příběh na str.66
Vypracovaný test mi poštete mailem do 24. 4.Můžete připojit i ilustraci (obrázek):-)
V příloze vám posílám ještě další dva testy jako BONUS, ty jsou pro zdatné čtenáře, pokud se vám podaří je vypracovat, tak mi je také pošlete:-)
Krásný den

p.u. Věra

Český jazyk (Věra Idrná) - 2. ročník

Milé děti,posílám vám další práci:-)
Pracovní sešit str. 57/7 (opisoat nemusíte) str. 58/8
Barevná čeština str. 42 dokončit str. 44/2, 3
test - pracovní list č. 23

Čítanka str. 92 Jak voní modrá+ písemně do sešitu napište název ukázky a odpověztee na otázky:

1) Proč holčička nepoznala, že medvídek je modrý?

2) Co všechno medvídek rozeznal i přes své postižení?

3) Jak medvídek předvedl modrou barvu
pravopis si můžete procvičovat na:https://www.pravopisne.cz/2017/02/tvrde-a-mekke-souhlasky-16/
+ úkoly pro pilné žáky Vlaštovka, kafomet
tak to je všeHezký den

p.u. Věra

Český jazyk (Věra Idrná) - 4. ročník

Milé děti,posílám práci na tento týden:dokončit pracovní list vzor PÁN

zápis- do sešitu ČJ napsat tvary vzoru PÁN ve všech pádech (jednotné i množné číslo)

pracovní sešit: str. 46/2 (cvičení opisovat nemusíte) str. 47 /cvičení 5
- pracovní list slovní druhy
čítanka str.103 Dívka na koštětizápis do sešitu:název ukázkyodpovědi na otázky: 1) Proč se chtěla Saxana dostat do světa lidí? 2) Jak dostala do světa lidí? 3) Proč v něm chtěla zůstat?
+ BONUS čtení s porozuměním Moudrá vlaštovka
Hezký den

p.u. Věra


Matematika (Lada Boháčková) - 1. ročník

Dobrý den, posílám opět úkoly na další týden. Prosím o vypracování zatržených úkolů ze sešitu. Úkoly s hvězdičkou jsou težší (pro zdatnější počtáře).

Děkuji. p.u. Lada

Matematika (Lada Boháčková) - 2. ročník

Dobrý den, posílám opět úkoly na další týden. Prosím o vypracování zatržených úkolů ze sešitu. Úkoly s hvězdičkou jsou težší (pro zdatnější počtáře). Navíc máte ještě pracovní list. Doporučuji i procvičování na skolakov.eu.
Děkuji. p.u. Lada

Pátek 17. dubna


Český jazyk (Věra Idrná) - 2. ročník

Milí žáci,děkuji za zaslání testů a deníků, už je mám téměř od všech:-)

Dnes vám posílám řešení úkolů tohoto týdne.

Přeji krásný víkend

p.u. VěraČeský jazyk (Věra Idrná) - 4. ročník

Dobrý den,
posílím řešení Tajemství pravopisu - práce tohoto týdne
Dětem jsem to poslala i na discord

Ostatní práci si zkontroluji přímo s dětmi na discordu
Od pondělí mají děti změněný online rozvrh, posílala jsem jim to také na discord
PO 9:00 ČJ - všichni čtvrťáci, 10:00 MAT - všichni čtvrťáci
ST 9:20 ČJ - všichni čtvrťáci

Hezký vikend

p.u. VěraČeský jazyk (Jana Kovářová) - 3 ročník

Dobrý den,
posílám test4. Je to opakování vyjmenovaných slov po v z tohoto týdne. Další látku pošlu po úterní online výuce.
S pozdravem

p. uč. Jana

Čtvrtek 16. dubna

Český jazyk (Věra Idrná) - 1. ročník

Milé děti,posílám vám test:-)Už jste četli ve Slabikáři povídání Ježek?Připravila jsem vám test k tomuto příběhu.

Ve Slabikáři najdete tento příběh na str.66
Vypracovaný test mi poštete mailem do 24. 4.Můžete připojit i ilustraci (obrázek):-)
V příloze vám posílám ještě další dva testy jako BONUS, ty jsou pro zdatné čtenáře, pokud se vám podaří je vypracovat, tak mi je také pošlete:-)
Krásný den

p.u. Věra


Anglický jazyk, Informatika (Roman Valenta)
Vážení rodiče, milí žáci,

Posílám soupis učiva, které jsme dnes probrali, včetně zadaných úkolů.

Přílohou posílám pracovní list pro čtvrtý ročník.
Kontrola úkolů proběhne příští čtvrtek při online výuce.

S pozdravem,

RV.


AJ3 - Vysvětlit rozdíl mezi there X here
uč. str 86-87 čteme a překládáme
uč. str 91 McDonald čteme a překládáme
uč str 92-93 přečíst společně + každý řekne něco o sobě (I am a girl/boy)
HW: Přečíst si jména na str 94-95, lekce 21 a 22 v EB, zapsat slovíčka z lekcí 21, 22, 23

AJ4 - Čteme a překládáme z učebnice str 96-97
cvičení str 98-99
čteme a překládáme úvod k Michael's birthday str 100 + článek str 102
HW: Doplnit uč. str 103 + poslech, pracovní list body, zapsat slovíčka z lekcí 11, 12

AJ5 - Čteme a překládáme z učebnice str 112-113 Dog + cvičení (cvič 114/4 HW)
čteme a překládáme úvod lekce 15 str 116-117
čteme a překládáme rozhovor na str 120-121
HW: uč. str 114/4 otázky do sešitu, uč. str 122-123 napsat časy ve větách do sešitu, zapsat slovíčka z lekcí 14, 15 (stránky se mohou trochu lišit dle roku vydání)


Informatika

Vážení rodiče, milí žáci,

V informatice se zaměříme na téma č. 6 - Porty
Prezentace:
https://drive.google.com/file/d/17BcCEIlDWcg4pw5Y7SqfJeoL9Ho0LP-H/view?usp=sharing

Pracovní list:
https://drive.google.com/file/d/16fxf6rG7pvIdaq0eER8JZIi6-xEYapH6/view?usp=sharing

S pozdravem,

RV.

Středa 15. dubna

Matematika (Lada Boháčková) - 5. ročník

Dobrý den, posílám procvičování des. čísel.

p.u.Lada

Český jazyk (Jana Kovářová) - 5. ročník
Dobrý den,
posílám zadání do ČJ na tento týden.
Mluvnice:PS modrý str. 19 - celá, str. 20, cv. 3,4 (zájmena - opakování)Tajemství str. 76,78,79 (shoda přís. s podm.)

Sloh:UČ str.100, cv. 3 - přečíst, pak napsat vlastní vyprávění o tom, čím byste chtěli jednou být.

Napsat buď do modrého PS na str. 15 (pak vyfotit, poslat) nebo na počítači a poslat.

Tento úkol pošlete prosím do konce příštího týdne.
S pozdravem

p. uč. Jana

Úterý 14. dubna

Matematika (Lada Boháčková) - 2. ročník

Dobrý den, posílám opět úkoly na tento týden. Máte prodloužený termín do 20.4. V příloze jsou stránky z pracovního sešitu. Udělejte prosím jen ta cvičení, která jsou vypracovaná. Nechte opět děti pracovat nejprve samostatně a potom zkontrolujte. Používejte názorné pomůcky v případě potřeby.

Děkuji.p.u. Lada

Matematika (Lada Boháčková) - 1. ročník

Dobrý den, posílám opět úkoly na tento týden. Máte prodloužený termín do 20.4. V příloze jsou stránky z pracovního sešitu. Udělejte prosím jen ta cvičení, která jsou vypracovaná. Nechte opět děti pracovat nejprve samostatně a potom zkontrolujte. Používejte názorné pomůcky v případě potřeby.

Děkuji.p.u. Lada

Český jazyk (Věra Idrná) - 1. ročník

Milí žáci,doufám, že jste se měli přes svátky dobře a teď zase do práce:-)
Pokračujeme čtením ve Slabikáři do str. 69
Začínáme Písanku 3: napište do str. 4
Ve čtvrtek vám pošlu ještě další úkol:-)
Hezký denp.u. VěraČeský jazyk (Věra Idrná) - 2. ročník

Milí žáci,doufám, že jste měli přes svátky dobře a trochu jste si odpočinuli.Děkuji vám za zaslané ukázky deníků, ale ješte jsem je nedostala od všech. Připomínám pošlete mi jednu stránku deníku emailem na ukázku (nafotit, naskenovat).
A teď zase do práce:-)posílám vám řešení úkolů z týdne 6 .4. - 13. 4.
Pracovní list č. 33 - vypracovaný pracovní list mi pošlete emailem (vyfotit, naskenovat) do 20.4.
Rodiče, nechte děti pracovat samostatně. Pomáhejte jim co nejméně.:-) (Můžete jim úkol přečíst, vysvětlit zadání, uvést příklad, ujistit se, zda cvičení pochopily) Chci vědět, zda toto učivo mají již zvládnuté.
Pracovní sešit str. 57/6 - obrázky očísluj podle správného pořadí a ke každému obrázku napiš větu do sešitu, věty piš ve správném pořadí (příklady vět: Vstávám v 6:45. V sedm hodin snídám.)
Barevná čeština str. 42/1
Čítanka str. 90 Jak prospali naschválníčci první noc na tábořišti + úkoly k textu Pracovní sešit k čítance str.15/1
Krásný den

p.u. VěraČeský jazyk (Věra Idrná) - 2. ročník

Milí žáci,dozfám, že jste si dopočinuli a teď znovu do práce:-)
úkoly z minulého týdne si projdeme na discordu společně.
Nové úkoly na tento týden jsou:pracovní list slovní druhy - druhý sloupečekTajemství pravopisu str. 44 dokončit celou stránku (kdo nemá) str. 51 celá stránka (úkol 7 stačí vybrat pouze slova z nabídky, další příklady vymýšlet nemusíte) str. 53 dokončit celou stránku (kdo nemá)
Čítanka str. 101 - zápis do sešitu
napiš název ukázky, autora a odpověz na otázky:1) S čím měl Harry na nádraží problém?2) V kolik hodin a kam jel Harry?3) Ze kterého nástupiště odjížděl Harry?4) Kde se nacházelo nástupiště, ze ktrého měl Harry odjíždět?
Co neměl s sebou Harry na cestu? - vyber z nabídky: sovu, létající koberec, kufr, peníze, jídloTak to je vše:-)
Mějte se krásně!!!!!!!!!
Těším se na vás na discordu
p.u. VěraČeský jazyk (Jana Kovářová) - 3. ročník

Milí žáci,
posílám práci na zbytek tohoto týdne. Děkuji za ukázky deníků, je vidět, že se doma snažíte.

Mluvnice:Procvičujeme předponu vy-, vý- ŽL sešit str.48, Víla str. 51. Řešení v příloze.

Sloh:Píšeme si deník.

Čtení:UČ str.106, 107 - nahlas přečíst, potom vypracovat v prac. seš. na str. 12 cvič.10.Kdo nemá doma čítanku, posílám naskenované. Jinak si lze vyzvednout čítanky a prac. seš. do čtení ve škole na schodech hned u vchodu (v 10 - 12h) Učebnice tam budou nachytané zítra od 10h.
S pozdravem
p. uč. Jana

Středa 8. dubna

Matematika (Lada Boháčková) - 5. ročník

Dobrý den, posílám k procvičování převody jednotek, kdo má zájem může si udělat i rýsování.

p.u.Lada

Matematika (Lada Boháčková) - 3. ročník

Dobrý den, posílám Vám slíbené úkoly z matematiky na další týden 14.-17.4.:dělení se zbytkem a sudá, lichá čísla. Dále si procvičujte dělení se zbytkem na skolakov.eu.Děkuji a přeji pěkné Velikonoce.

p.u. Lada

Úterý 7. dubna

Vážení rodiče, milí žáci,

protože je o ZŠ Online velký zájem (po dnešním vyučování máme téměř 100 % zapojených žáků), museli jsme výuku trochu rozvolnit a žáky rozdělit do několika menších skupin. Nový rozvrh posílám přílohou popř. odkaz zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c2jH6PlYjxyWQ_YK8zqTA4S8wKQpCsWX15p5eO4pAZ8/edit?usp=sharing

Děkujeme za pochopení.

Dovolím si na závěr pár poznámek:
Zkuste co nejvíce eliminovat svačinky, bonbóny a jiné pochutiny během výuky. Dnes jsem byl svědkem neustálého šustění papírků od podobných svačinek a hodně to narušuje výuku. Někteří máme citlivé mikrofony a spojení s hlavním mluvčím se pak zbytečně přerušuje. Ve škole se také nesvačí během hodiny.

Pokud to jde, nechte děti pracovat samostatně, nejlépe z pokojíčku, kde nebudou nikým rušeni. Neustálé bouchání nádobím vyvolává v zúčastněných zbytečný pocit hladu :D (vím z vlastní zkušenosti), ale hlavně sepíná dětem mikrofony - výuka je zbytečně rušena.

Každopádně máme radost z toho, co se nám s žáky online daří, jsou moc šikovní, pochvalte je.

Zítra, tedy ve středu, budu velkou část dne z rodinných důvodů mimo mobil, internet a jakékoli spojení. Případné technické problémy nebude možné řešit. Předpokládám, že po dnešku žádné nenastanou, kdyby ano, dejte mi prosím vědět do soukromé zprávy, podíváme se na to večer.

Děkuji za pochopení.

Nezapomeňte posílat své práce (Discord/email) a následně se zapsat na jejich kontrolu online zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fi1MzkEsrRIE786poI5nZ6Ts26COncPMi5BN5rMOsTA/edit?usp=sharing

Budu se těšit na Discordu!

S pozdravem,

RV.

Pondělí 6. dubna

Český jazyk (Jana Kovářová) - 5. ročník

Milí, žáci,
začínáme již 4. korona-týden. Tentokrát je práce méně, protože ve čtvrtek začínají velikonoční prázdniny.
Od pondělí máte možnost připojit se do online hodiny na Discordu, kde budeme probírat aktuální látku (zájmena). Pokud někdo bude potřebovat něco individuálně vysvětlit, může mi napsat na mail či Discord a domluvíme se na online doučování.
Mluvnice:Posílám test 3. Shrnuje látku z posledního týdne, prosím opět vyfotit a poslat na mail či Discord.
V příloze Přivlastňovací zájmena je shrnuta nová látka a uvedena zadání cvičení z UČ a prac. seš.
Čtení:Dokončujeme úkoly z minulých týdnů, čteme svoje knihy.
Hezké Velikonoce
p. uč. Jana


Matematika (Lada Boháčková) - 2. ročník

Dobrý den, v příloze jsou chybně oskenovány str. 2 a 3.
První čísla jsou nečitelná.
příloha 2 - v sloupečku jsou čísla 4, 8, 9, 12, 8, 10
příloha 3 - v sloupečku jsou číslA 16, 4, 10, 12, 14, 8, 20, 2 , 18, 6.
Děkuji za upozornění.
Přeji pěkný den p. u. LadaAnglický jazyk, Informatika (Roman Valenta) -

Vážení rodiče, milí žáci,

tento týden nebudou žádné nové úkoly a budeme se soustředit hlavně na dokončení práce, která již byla zadána. Své materiály mi zasílejte na Discord (do soukromé zprávy), popř. mailem (stačí ofocené, scan není nutný).

Ve čtvrtek a v pátek jsou prázdniny a ty dodržíme i online. Výuka AJ a PRV tedy proběhne až příští týden, alespoň mohu dohlednout na hladký průběh online výuky v jiných předmětech.
Budu Vám ale k dispozici na Discordu. Můžeme si domluvit soukromou hodinu, kde rozebereme Vaše práce. Na doučování se můžete zapsat zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fi1MzkEsrRIE786poI5nZ6Ts26COncPMi5BN5rMOsTA/edit?usp=sharing

Ve středu nebudu z rodinných důvodů k dispozici. Děkuji za pochopení.

Ideálně během tohoto týdne všechno zkontrolujeme a příští týden se již vrhneme na nové učivo.

Budu se těšit.
S pozdravem,

Roman Valenta.

Český jazyk (Věra Idrná) - 1. ročník
Milí žáci, děkuji za dopisy, které jste mi poslali. Mám z nich velkou radost.:-)
(doufám, že dopisů bude více, stačí mi napsat 5 slov)
A teď další úkoly! Práce jsem vám nachystala méně, jsou Velikonoční prázdniny :-)
Slabikář do str. 63
Písanku 2 - dokončit (další díly jsou nachystané ve škole) :-)
Krásné Velikonoce
p.u. Věra


Český jazyk (Věra Idrná) - 2. ročník

Milí žáci,
máte už vše hotové? Věřím, že ano:-)
Posílám vám řešení vybraných úkolů z minulého týdne a další úkoly:
řešení Barevná čeština 38/2, Prac. sešit str. 55/ 29 - zde jsou příklady vět rozkazovacích
55/30 - toto je v jedné přílozepracovní list č. 30 - řešení (další příloha)

A nyní nová práce:
pracovní sešit str.56/2 sestav velikonoční přání z nabízených slov a napiš je do sešitu
str. 57/5 ze slabik v květech slož název jarní rostliny a vybarvi ji stejnou barvou (např. narcisy - žlutou), 5 rostlin napiš do sešitu
Pracovní list č. 31
Pracovní sešit k čítance str. 13/1
Čítanka str. 88 Jak se měli kosí bratři na pouti + úkoly k textu v pracovním sešitě
str.14/úkoly 4, 6, 8
Jistě si každý den píšete do deníku:-)Pošlete mi 1 stránku z vašeho deníku emailem. Prosím naskenovat nebo vyfotit.
Podívám se, jak vám jde psaní:-)
Přeji krásné Velikonoce
p.u. Věra

Pátek 3. dubna

Český jazyk (Věra Idrná) - 4. ročník

Milí žáci,

posílám Vám úkoly na příští týden a řešení úkolů minulých.
Vypracujte test, vypracovaný test mi odešlete na discord nebo emailem do 8. 4.
Pracovní list slovní druhy - 1 sloupeček
Práce s textem -O nemocnému lvu, Chtivý pes - vyberte si jeden příběh
V pondělí se na Vás těším na discordu.
Na pondělí si připravte úkol, zápis z čítanky str. 94
p.u. Věra

Český jazyk (Jana Kovářová) - 3. ročník

Milí žáci,
čeká nás další koro-týden a já opět posílám práci. Doufám, že se máte doma dobře a nezlobíte rodiče. Příští týden budete mít možnost připojit se na Discordu do naší virtuální Učebny ČJ. Těším se, že se tam uslyšíme. Kdo tuto možnost mít nebude, může pracovat podle pokynů v tomto emailu.
Děkuji za zaslané testy2 (kdo neposlal, jistě pošle) a posílám zadání testu3. test3 opět shrnuje probranou látku posledního týdne (vyjm. sl. po v.).
Protože nadcházející týden budou od čtvrtka velikonoční prázdniny, posílám méně úkolů.
Mluvnice:Test3 - vypracovat, poslat
ŽL pracovní sešit (VJ od Z) - dodělat str. 42
Čtení:Dokončujeme práci z minulých týdnů
Sloh, psaní:Vedeme si stále deník. Můžete mi 1 stranu vyfotit a poslat na Discordu na ukázku.
S pozdravem

p. uč. Jana

Čtvrtek 2. dubna

Matematika (Lada Boháčková) - 1. ročník

Dobrý den, zasílám úkoly na týden 6.-8.4.
V příloze máte na stránkách zaznamenáno, která cvičení dělat. PS 30-33. Cvičení jsou vypracovaná, Vy nechte prosím děti pracovat napřed samostatně.Ještě tam máte metodické pokyny k jednotlivým cvičením.
Děkuji. p.u. Lada

Matematika (Lada Boháčková) - 2. ročník

Dobrý den, posílám úkoly na týden 6.-8.4.
Tentokrát se zaměříme na dělení, můžete pracovat názorně (kostky, tužky,...)
V příloze naleznete pouze pracovní listy.
Děkuji. p.u. Lada

Matematika (Lada Boháčková) - 3. ročník

Dobrý den, v příloze posílám úkoly na týden 6.-8.4.
Zasílám i malý testík (list s bodováním), můžete mi ho nafotit a poslat nazpět.Dále pokračujte v trénování dělení se zbytkem, skolakov.eu
Děkuji. p.u. Lada

Matematika (Lada Boháčková) - 5. ročník

Dobrý den, v příloze zasílám opakování. Prosím vypracovat a zaslat nazpět. Ať pracují děti samostatně, abych věděla, co zvládají. Pokud nebudou něčemu rozumět, uděláme potom společně (discord).
Děkuji. p.u. Lada

Středa 1. dubna

Matematika (Lada Boháčková) - 4. ročník

Dobrý den, posílám úkoly na další týden, tentokrát jen do středy 8.4.
Učebnice str. 94 - přečíst rámeček - písemné násobení
Pracovní sešit str. 32/ cv.4 a 5, str. 34/ cv. 3, str. 43/cv. 1, 4, 6, str.45/ cv. 16
A ještě posílám list na procvičování násobení.
Děkuji všem, kteří mi poslali narýsovaný obrázek ze čtverců a obdélníků. Budu ráda, když mi zase pošlete ukázku rýsování z PS str. 32.
Můžete mailem nebo i na discord, každý podle možností.
Pěkné Velikonoce.
p.u. Lada

Pondělí 30. března

Český jazyk (Jana Kovářová) - 5. ročník

Dobrý den,
v příloze UČ řešení je chyba. Posílám opravené řešení a zároveň se omlouvám za případné komplikace.
S pozdravem

p. uč. Jana


Milí žáci,
začínáme již třetí "koronavirový" týden. Doufám, že se máte dobře. Děkuji za dopisy a Testy1, které jste poslali. Chtěla bych poprosit ty, kteří tak ještě neučinili, aby dopisy a testy vyfotili třeba na mobil a poslali také. V dopisech často píšete, že se vám stýská po škole. Mně se stýská také, avšak nezbývá, než pokračovat v práci aspoň touto formou. Pokud budete mít dotazy či problémy s tiskem, s množstvím nebo obtížností úkolů, napište prosím.
Mluvnice:Vyplňte prosím Test2, shrnuje látku z minulého týdne. Pak mi jej prosím pošlete. Procvičíme další osobní zájmena (vše v příloze Zájmena osobní zápisII). Také si zopakujeme shodu přísudku s podmětem - Tajemství str. 74, 75
Čtení:
Čítanka str. 110 O zrcadle a střepech. Nahlas přečíst, do cvič. seš. odpovědět na otázky 1-4 k textu (str. 111)
Mějte se hezky, s pozdravem
p. uč. Jana

Matematika (Lada Boháčková) - 5. ročník

Dobrý den, posílám zadání z matematiky od 30.3. do 3.4.
Vypracujte si v pracovním sešitě str 34. a na str.35 cv.7 V zdálenosti jsou uvedeny v učebnici na str.89 např. vzdálenost Venuše je 108,2 Merkuru 57,9
Do tabulky 6 a, doplň rozdíl (108,2 - 57,9)

V příloze jsou prac. listy na opakování
Na příští týden vám nachystám opakovací test.Pí.uč. Lada


Matematika (Lada Boháčková) - 2. ročník

Dobrý den, posílám vám zadání do matematiky na tento týden.

Pracovní sešit str.27

cv. 5 Pyramidy - komu řešení nepůjde, můžete dětem doplnit horní řádek.Zbytek ať vyzkouší samostatně.

Cv 6 doplň trasy, aby byly obě průjezdné - řešení pokus, omyl

cv. 7 součet tří barevných čísel musí být 11

cv.8 a 9 ( názorně, např. namalovat)

Str.28

cv. 2 - doplň, orientace v tabulce násobků

cv 4 výstaviště

cv. 3 a 6- názorně

cv.5 určíme počet čtverců a obdélníků v nákresu, poté narýsuj úsečky

Str. 29

cv.7 Pavučiny, komu řešení nepůjde, poraďte hodnotu jedné barevné šipky

cv. 10 a 11 a 12 - názorně

str.30

cv.1 ( seznámení se statistikou) děti čtou úryvek slovo za slovem a při každém udělají čárku do příslušného okna ve druhém řádku tabulky

cv. 2 názorně

cv. 3 beran hodnota 6, koza hodnota 5, pes hodnota 4, husa hodnota 3, kočka hodnota 2, myš hodnota 1, porovnej družstva větší, menší, rovná se

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, obraťte se na mě, případně cvičení vynechejte.

Děkuji. p.u. LadaAnglický jazyk (Roman Valenta)

Vážení rodiče, milí žáci,

O víkendu jsem dal do kupy scan všech našich učebnic a vytvořil kopii audiostop z našich pracovních sešitů. Následně dám dohromady i scan ostatních materiálů a metodickou audio stopu k učebnicím.
Třeba vám to při samostudiu pomůže.
S pozdravem,

RV.
Český jazyk (Věra Idrná) - 1. ročník

Milí žáci,naskenované písanky vám budu zasílat zpět individuálně tento týden:-)
Ve Slabikáři pokračujte do str. 59
Písanka do str. 31

Jak jsem měla možnost vidět, tak vám psaní jde krásně:-)

Zdraví vás

p.u. VěraČeský jazyk (Věra Idrná) - 2. ročník

Milí žáci,posílám vám další úkoly pro tento týdenPracovní sešit str. 55/29 utvoř a napiš do sešitu 5 vět rozkazovacích, zakroužkuj 2 barvami měkké a tvrdé slabiky str. 55/30

pokračuj v doplňovačkách str. 82,83 - párové souhlásky str. 85, 86 - Y/I
Barevná čeština str. 38/2
Čítanka str. 76 PopelnicePracovní sešit k čítance str. 10/5Nezapomeňte v pracovním sešitě ČT na písanku v zadní části sešitu (pracujte individuálně)
Pracovní list č. 30
Zdraví vás

p.u. Věra

Český jazyk (Věra Idrná) - 4. ročník

Milí žáci,připomínám tento týden zaslání dopisu. Kdo nemá skener, může vyfotit a poslat
Tajemství pravopisu str. 42, 43 str. 53/b
Barevná čeština str. 37
Pracovní sešit str. 45/6 - doplň Y/I
Pracovní list - soupečky - 1 sloupeček
Čítanka str. 94.přečti a udělej zápis do sešitu:název ukázkyjednou větou odpověz na následující otázky: a) o kterých astronomech, učencích příběh pojednává b) čím se zabývali (co objevili) c) kdo byl za svůj objev, (výrok) upálen d) kdo své učení odvolal
vyber jednu z možnostítento text je a) bajka b) odborný text c) populárně naučný text
Těším se na vaše dopisy
Zdraví p.u. Věra

Pátek 27. března

Prvouka (Jaroslav Wutka)

Hezký den,

posílám úkoly pro jednotlivé ročníky na 14 dnů do Velikonoc 13.4.2020

1.ročník- Pracovní sešit str.48-53, jarní práce na zahradě, rozdíl mezi keřem a stromem, poznáme ovocné stromy, opakování mláďata
2.ročník-Pracovní sešit str. 54-57, opakování měsíců, části dne, hodiny
3.ročník-Učebnice str. 46-49 + prac. sešit str. 38 a 39
4.ročník- Učebnice str. 57-60 + prac. sešit str. 45-48
5.ročník- Přírodověda učebnice str.46-49, výpisky do sešitu dýchací a trávicí soustava+ prac. sešit str.52-55
Vlastivěda učebnice str.75-77, jen přečíst a udělat výpisky do sešituČeský jazyk (Věra Idrná) - 2. ročník

Milí žáci,posílám vám řešení pracovní sešit k čítance str.9/2 (úkol nesouvisel s textem, sloužil k vyhledávání informací v diáři, kalendáři a pod.)pracovní sešit ČJ str. 55/ úkoly 27,28Zkontrolujte si, zda jste pracovali správně:-)
Přeji hezký víkend
p.u. Věra

Český jazyk (Jana Kovářová) - 3. ročník

Milí žáci a rodiče,
posílám další úlohy na již třetí "koronavirový" týden. Děkuji těm, kteří mi poslali testy, a chtěla bych poprosit ty, kteří ještě nic neposlali, aby tak učinili. Stačí fotka testu z mobilu. Pokud někdo nemáte tiskárnu nebo máte jiný problém, napište prosím nebo zavolejte dopoledne do školy a domluvíme se na jiném způsobu předávání či odevzdávání úloh. Do příštího pátku mi prosím opět pošlete Test2, který naleznete v příloze. Tentokrát je bez řešení, děti si test vyplní samy a vy mi jej pouze pošlete (např. fotkou z mobilu, naskenované, osobně do kanceláře školy - po domluvě).
Mluvnice:
Budeme se dále seznamovat s vyjmenovanými slovy po v. Posílám lepení, na papíře jsou příbuzná slova k jednotlivým vyjm. slovům po v. Prosím nalepte si je do sešitu s vyjm. sl. k příslušným obrázkům. Tento sešit můžete používat při vyplňování jednotlivých cvičení ve Víle.
PS Víla - str.45, 46, 47 - na každé stránce vypracovat všechna cvičení
Je velice důležité, abyste vy, žáci, každý den psali. Proto si prosím poctivě každý den zapisujte, co děláte do svého deníku. Můžete přidat i obrázek.
Pro rodiče:
Pokud to bude možné, pište s dětmi diktáty (klidně denně). Procvičí si tak schopnost psaní i pravopis. Vhodné diktáty posílám v příloze.
Čtení:
Protože jsem neměla možnost vám rozdat čítanky s prac. sešity, zůstalo všechno ve škole. Naskenovala jsem tedy jednotlivé stránky. Pokud bude chtít někdo čítanku s prac. seš. domů, může se pro ni po domluvě příští týden ve škole zastavit.
Mějte se hezky, přeji hodně sil a energie k další práci. Později pošlu listy pro nejrychlejší žáky, ty budou pouze dobrovolné.
S pozdravemp. uč. JanaMatematika (Lada Boháčková) - 1. ročník

Dobrý den, posílám v příloze mince ke hře na obchod a řešení úloh z 30.3.-3.4.

Pí. uč. Lada

Čtvrtek 26. března

Český jazyk (Věra Idrná) - 4. ročník

Milé děti,
posílám vám řešení úkolů od 23. 3.
vyberte si alespoň 1 z úkolů na porozumění textu Jak se osel málem utopil - obtížnost lehká porozumění textu str. 46/úkoly 1-4 - obtížnost těžká

vypracujte do 1. 4.
a další úkoly pro pilné žáky na procvičení - nepovinné procvičování rod ženský

úkoly do ČT
Hezký den

p.u. Věra


Český jazyk (Věra Idrná) - 2. ročník

Milí žáci,
posílám vám správné řešení k čítance a další úkoly
správné řešení k čítance str.72, pracovní sešit str.7/úkol 3 :
ANO :-) ANO :-) NE :-( NE :-( ANO :-) ANO :-)

Úkoly na čtení s porozuměním - udělejte si alespoň 1 list do 1.4.
pracovní list pro pilné žáky - nepovinné
Hezký den
p.u. Věra

Český jazyk (Věra Idrná) - 1. ročník

Milí rodiče, děkují za zaslání kopií písanek. Vidím, že děti mají spoustu práce hotové. Děti zdravím a moc je psaní chválím. Opravené listy budu posílat průběžně
Posílám úkoly navíc pro zdatné čtenáře
p.u. Věra
Matematika (Lada Boháčková) - 1. ročník

Dobrý den, posílám vám úkoly na další týden.
Pí. uč. Lada

Pracovní sešit str. 26 až 29.
V příloze zasílám vyplněné strany pro následnou kontrolu plus metodickou dopomoc. Zasílám též parkety na rozstříhání a dolepení do sešitu. Některá cvičení vypouštím, zahrajeme si je až budou děti ve škole. V případě potřeby mne kontaktujte.Můžete i telefonicky od 9 - do 12 h . ( bývám ve škole)

Matematika (Lada Boháčková) - 2. ročník

Dobrý den,
posílám úkoly z matematiky na další týden 30.3.-3.4..
Pracovní sešit str. 27, 28, 29, 30 + zasílám 3 pracovní listy na procvičování +,-Řešení a metodickou dopomoc k jednotlivým cvičením Vám zašlu v pondělí.
Děkuji.p.u. Lada

Matematika (Lada Boháčková) - 3. ročník

Dobrý den, zasílám úkoly na další týden do matematiky.
V měsíci dubnu se budeme zabývat dělením se zbytkem, v příloze Vám zasílám karty na procvičování, které jsou vytisknuté z webových stránek skolakov.eu, můžete tedy procvičovat i online na uvedených stránkách. Pracujte názorně třeba pomocí kostiček, lentilek,...
Přikládám ještě opakování rýsování, kdo můžete, trénujte doma kružnice.
Nejprve si vypracujte listy, následně potom v PS str.36.
Ke konci příštího týdne pošlu menší opakovací test.
Přikládám i řešení k úkolům, nechte ovšem děti nejprve pracovat samostatně.
p.u. Lada

Matematika (Lada Boháčková) - 4. ročník

Dobrý den,posílám úkoly z matematiky na další týden 30.3.-3.4.
Učebnice str.77/1, 78/8, 93/4Pracovní sešit str. 22 celá , 24/7 a 9, kdo zvládne, může i cv.8, str.31 - celá + trénuj rýsování pomocí kolmic. Narýsuj obrázek ze čtverců a obdélníků zvlášť na papír a pošli mi ho mailem.
Navíc posílám i test na procvičení.
Posílám i řešení zadaných úkolů, nechte ale děti nejprve pracovat samostatně.
Děkuji
p.u. Lada

Středa 25. března

Český jazyk (Věra Idrná) - 1. ročník

Vážení rodiče,chtěla bych vás poprosit, kdo má možnost vyfotit, naskenovat nějakou kontrolní stránku v písance. Podívala bych se, jak děti píší (sklon, tvar písmen apod.) Opravím a pošlu zpět.

Hezký den

p.u. Věra

Úterý 24. března

Český jazyk (Jana Kovářová) - 3. ročník

Dobrý večer,
posílám ještě text ke čtení. Vzhledem k velkému objemu učiva, které jsem posílala minulý týden, je tento text do čtení dobrovolný. Kdo bude však chtít, může si jej doma nahlas přečíst a zkusit vypracovat úkoly. Bude za to ve škole odměněn:).

J.K.
Ještě posílám zábavné video na vyjm. sl. po v:
https://www.youtube.com/watch?v=pMt4UcXr62I&t=9s

Pondělé 23. března

Anglický jazyk, Informatika (Roman Valenta) - Vážení rodiče, milí žáci,
Posílám zadání úkolů do konce března. Určitě není na místě, splnit všechny zadané úkoly dohromady. Právě naopak, pokuste se je do následujících devíti dní rozumně rozložit. Doporučuji vypracovávat obden, popř. co den to jeden úkol.

Pro účely opakování nám poslouží pracovní listy, které jsem v DUMách našel. Materiály obsahují i správné řešení, můžete si tak svou práci snadno zkontrolovat, i to je forma učení. Neznámá slovíčka a fráze si můžete najít ve slovníku/překladači, doporučuji následně zapsat do slovníčku, tím se také učíme. Pracovní listy zde: Zadání

Zadání k našim lekcím:
AJ5 - splnit lekce 14 a 15 v pracovním sešitě
INF5 - prezentace a pracovní list č. 5 Uvnitř počítače

AJ4 - projekt - vypracujte přání k narozeninám pro svého spolužáka, který sedí ve třídě vedle vás, formát A4, inspirace zde: INSPIRACE

Překlad (do sešitu) článku Michaels's birthday (str. 102 v učebnici)

AJ3 - splnit lekce 19 a 20 v pracovním sešitě

Všechny materiály a práce si pečlivě uschovejte, po návratu do školy s nimi budeme pracovat. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.
S pozdravem,
RV.

Český jazyk (Jana Kovářová) - 5. ročník

Vážení rodiče, milí žáci,
protože se nám naše volno prodlužuje, posílám další materiály k domácímu učení.

Mluvnice:Tento týden si zopakujeme vyjmenovaná slova, přídavná jména a druhy zájmen (viz přílohy). Seznámíme se také blíže se zájmeny osobními a procvičíme jejich pravopis (příloha).

Sloh:Tento týden si napíšete dopis. Jak vypadá dopis a co obsahuje si přečtěte v uč na str. 92 (tzn. oslovení, úvodní pozdrav, obsah sdělení, zakončení, pozdrav, podpis). Dopis napište buďto na počítači a vložte na google disk do složky ČJ. Nebo ho můžete klasicky napsat na papír, vyfotit a poslat na můj mail či vložit na google disk do ČJ. Rozsah dopisu bude aspoň 8 vět. Můžete mi napsat, jak se máte doma, co děláte, jestli vám chybí škola, spolužáci apod.

Čtení:Přečíst v čítance příběh O moudré víle a dvou sestrách (str. 108). Odpovědět na otázky 1-4 do cvičného sešitu.

Kdo může, naskenujte mi prosím test z konce minulého týdne a pošlete na mail či vložte na google disk. Na konci týdne pošlu další. Zbytek budeme kontrolovat po návratu do školy. Pokud nebude něco jasného, ozvěte se prosím.
S pozdravem

p. uč. Jana

Český jazyk (Jana Kovářová) - 3. ročník

Milí žáci,
posílám úkoly na tento týden. Tento týden budeme opakovat vyjmenovaná slova. Také budeme stříhat a lepit. Posílám slovíčka do našeho deníčku s vyjmenovanými slovy. Prosím, rozstříhejte papír (příloha nazvaná Po S) a nalepte si ke každému obrázku s vyjmenovaným slovem po s uvedená příbuzná slova. Také posílám nově vyjmenovaná slova po v. Obrázky s vyjm. sl. po v si rovněž rozstříhejte a nalepte do deníčku. Můžete si je vybarvit. Začněte se je učit zpaměti.
Úkoly ve žlutém PS (Vyjmenovaná slova od Z): str. 42, cv. 1, 2, 3, 4, str. 34, cv. 18, 19
Psaní: Zítra si prosím založte deník (stačí sešit), do kterého budete každý den psát, jak se máte a co ten den děláte. Ke každému dni napište aspoň 3 věty. Hodnotit budu srozumitelnost textu, úpravu písma i pravopis. Po návratu do školy si deníky společně prohlédneme.
Na konci týdne opět pošlu test (vyjm. sl. po s, v).

Budu ráda za informace, zda stíháte nebo nestíháte úkoly z minulého týdne, abych toho případně zadávala méně. Kdo by naopak chtěl zadat úkolů více, ať se též ozve. Pokud můžete, vyfoťte nebo naskenujte testy z konce minulého týdne a můžete mi je mailem poslat.

Úkol do čtení pošlu večer.
S pozdravemp. uč. Jana
Český jazyk (Věra Idrná) - 4. ročník

Milí žáci,

Už máte vše hotovo? Posílám vám další úkoly.Pokud jste nějaký úkol nestihli, napište mi!
řešení úkolů vám pošlu v průběhu tohoto týdne
Opakování : slovní druhy

Tajemství pravopisu str. 40/ 3, str. 41/úkol a), str. 44/9*pracovní list - pro pilné žáky (nepovinné)

DOPIS do 3. 4. 2020Dopis mi pošlete na email školy ZS.Brezina@seznam.cz pokus se napsat alespoň 10 vět, můžeš nakreslit i obrázek nebo dopis výtvarně upravit podle vlastní fantazieDopis bude obsahovat

oslovení ( např. paní učitelko, vážená paní učitelko, milá paní učitelko, apod.,.....)

vlastní sdělení dopisu (jak se máš, co děláš, jak trávíš den, co chceš dělat, které úkoly tě bavily, které ne, které úkoly byly pro tebe snadné, obtížné)

pozdrav (rozloučení)

místo, datum např. V Březině dne 25. března 2020 (může být na začátku nebo na konci dopisu)

Český jazyk (Věra Idrná) - 2. ročník

Milí žáci,

Už máte vše hotovo? Posílám vám další úkoly.Pokud jste nějaký úkol nestihli, napište mi!

řešení úkolů vám pošlu v průběhu tohoto týdne
Pracovní sešit str. 55/ 26, str. 55/ 27 (zapisuj do sešitu), 55/28 Pracovní list i/y
Barevná čeština str. 36/2v Barevné češtině si můžeš dělat i jiné úkoly (vybarvování, rébusy atd.), to nechám na vás.
čítanka str. 74 + pracovní sešit k čítance str.9/úkol 2
S pozdravem

p.u. Věra

Český jazyk (Věra Idrná) - 1. ročník

Milí žáci,

Už máte vše hotovo? Posílám vám další úkoly.Doufám, že už pěkně čtete:)Pokud jste nějaký úkol nestihli, napište mi!
Slabikář do str. 51Písanka do str. 26 - tyto stránky slouží k procvičování, každé slovo stačí napsat 1x, na str. 25 - napiš min. 3 věty, na str. 26 - vyber a napiš 4 jména dívek a 4 jména chlapců Zdraví vás

p.u. Věra

Pátek 20. března

Český jazyk (Jana Kovářová) - 5. ročník

Dobrý den,
posílám cvičný test z učiva tohoto týdne (a konce minulého). Žáci si jej sami vyplní a zkontrolují podle řešení. Mohou se oznámkovat. Stejný test budeme psát potom ve škole. Také posílám odkazy na výuková videa, která se týkají aktuální látky. Pokud bude něco nejasného, ozvěte se prosím.
https://www.youtube.com/watch?v=ZHc0Erl08EU
https://www.youtube.com/watch?v=7qdhIhzn35w
https://www.youtube.com/watch?v=DFKMjiWaTNI
https://www.youtube.com/watch?v=K97n2dNpkvY
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-1.html

S pozdravemp. uč. Jana

Český jazyk (Jana Kovářová) - 5. ročník

Dobrý den,
pro zájemce o přijímací zkoušky posílám didaktický test 1 celý. Posílám také klíč a záznamové archy na odpovědi. Je dobré si vyzkoušet test celý, ve vymezeném čase, podle pokynů na něm uvedených.
S pozdravem
p. uč. Jana
Český jazyk (Jana Kovářová) - 3. ročník

Dobrý den,
posílám dětem cvičný test s řešením. Shrnuje procvičenou látku tohoto (a konce minulého) týdne. Žáci si zkusí test sami napsat a opravit, mohou se oznámkovat. Stejný test si napíšeme po návratu do školy. Také zasílám videa s diktáty a jedno zábavné na vyjmenovaná slova po s. Pokud bude potřeba, napište.
Diktáty:    https://www.youtube.com/watch?v=NaDd7TVLNJk

Vyjm. sl. po s - animace:    https://www.youtube.com/watch?v=_-7xFETdiFg

S pozdravemp. uč. Jana

Český jazyk (Věra Idrná)

Milí žáci,posílám úkoly pro pilné studenty. Pokud máte již všechnu práci hotovou, udělejte si rozšiřující úkoly. Práce navíc bude určitě kladně ohodnocena.

Krásný den

p.u. Věra

Čtvrtek 19. března

Český jazyk (Jana Kovářová) - 5. ročník

Dobrý den,
posílám řešení úkolů z ČJ. Vypracované listy ať si žáci pečlivě uschovají. V pátek pošlu na probranou látku z tohoto týdne (slovní druhy, druhy zájmen, mluvnic. kat. sloves a podst. jmen) cvičný test s řešením. Stejný test bychom si napsali po návratu do školy.
Pozn.: V prac. listu do čtení na str. 22 je možné u některých sloves (slíbil, stalo, hledali, odvede, nechtělo) vypsat z textu do tabulky celý slovesný tvar tak, jak jsme se to učili. V tabulce u těchto sloves totiž není celý uveden. (např. ve větě je tvar jsem slíbil, v tabulce je však uvedeno pouze slíbil, bez toho jsem.)
S pozdravem

p. uč. Jana

Hezký den,

portál Datagabinet je teď vzhledem k okolnostem, zdarma. Obsahuje spoustu materiálů k samostudiu.

S pozdravem,

RV.Prvouka (Jaroslav Wutka)

1. ročník - Pracovní sešit str. 47 + namalovat libovolnou rostlinu a pojmenovat části /kořen, stonek,list,květ

2. ročník - Pracovní sešit str. 53 + učebnice str. 44 a 45 přečíst

3. ročník - Učebnice str. 44 a 45 + pracovní sešit str.37

4. ročník - Učebnice str.55 a 56 + pracovní sešit str.43 a 44

5. ročník - Př-Pracovní sešit str.48,49+ výpisky z učebnice ze str.44 a 45, oběhová soustava
Vla-učebnice str. 74 přečíst + výpisky ze str. 72-74
Matematika Lada Boháčková)

Dobrý den, posílám řešení úkolů na týden od 23.3 - 27.3.

Ráda od Vás uvítám i zpětnou vazbu. Pokud cítíte, že je potřeba v nějaké oblasti ještě více procvičovat, není problém poslat více potřebných materiálů.Děkuji za spolupráci

pí. uč. Lada

Středa 18. března

Český jazyk (Věra Idrná) - 4. ročník

Milí žáci,
při vypracování cvičení 44/2 v pracovním sešitě zjistil jeden žák, že se můj a váš text liší. Mám jiné vydání. Určování pádů podstatných jmen zcela nesouhlasí. Jedno slovo v mém textu chybí a jedno je v jiném pádě.Jsem ráda, že jsem byla na to upozorněna a uvítám i nadále, pokud objevíte nějakou nesrovnalost a upozorníte mě.
S přáním hezkého dne
p.u. Věra

Český jazyk (Věra Idrná) - 2. ročník

Milí žáci,posílám vám řešení úkolu 3, pracovní sešit str. 7.Zkontrolujte si, jestli jste odpovídali na otázky k textu správně.
Nezapomínejte na čtení!!!!!Každý den alespoň 15 minut NAHLAS!!!!!!!
Až se uvidíme, těším se na nové referáty.
Hezký den

p.u. Věra

Český jazyk (Jana Kovářová) - 3. ročník

Dobrý den,
posílám řešení k textům do čtení, J.K.

Úterý 17. března

Český jazyk (Věra Idrná) - 4. ročník

řešení úkolů k čítance str. 90,91 - zápis

Matematika Lada Boháčková) - úkoly na další týden


Hezký dem, přeposílám zajímavé info, které nám přistálo v mailu.
S pozdravem, RV.

Vážení,

vzhledem k aktuální situaci a uzavření škol si Vás dovolujeme požádat o možnost zveřejnění informace týkající se podpory výuky na dálku.

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.

Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka. Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.

V pondělí 16. 3. 2020 bylo zveřejněno první video, ve kterém se žáci seznamují s písmenem B, v úterý 17. 3. výuka pokračuje úvodem do kapitoly Jaro.

Připomínáme, že:

  1. Bezplatně poskytujeme více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice - probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.
  1. Naše nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí také bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují - kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí - více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu, jako jsou videa, zajímavosti atd. Více informací zde.
Český jazyk (Jana Kovářová) - 3. ročník  Dobrý večer,
posílám řešení zadaných cvičení z mluvnice. V pátek pošlu cvičný test s řešením, který bude zaměřený na látku ze zadaných cvičení tohoto týdne (tzn. vyjmenovaná slova po l, m, s). Test si děti vyplní a zkusí oznámkovat. Po příchodu do školy si stejný test napíšeme na známky znovu. Všechny vyplněné testy i pracovní listy si žáci uschovají, po návratu do školy budu vše kontrolovat.
Ve žlutém pracovním seš. jsou na str. 41 diktáty. Pokud to bude pro Vás rodiče časově únosné, je možné z těchto diktátů tento týden čerpat a diktovat dětem denně 3 - 6 vět. Děti potřebují ideálně denně co nejvíce psát, aby se po dobu volna výrazně nezhoršily v psaném projevu. Z toho důvodu si také od příštího týdne děti budou muset vést deník (další info později).
Správné odpovědi do čtení pošlu zítra.
S pozdravem

p. uč. Jana

Pondělí 16. března

Vážení rodiče, milí žáci,
Didakta zpřístupnilá veškeré svoje online aplikace zdarma. Pro jejich používání potřebujete aplikaci Projektor popř. internetový prohlížěč s flashplayerem. Přístupové kódy na www.didakta.cz pro naši školu:
Login: crna1255@didakta.cz
Heslo: QTX3

S pozdravem,

RV.

Český jazyk (Jana Kovářová) - 5. ročník Dobrý den,
na internetu je na měsíc zdarma přístupná online verze naší učebnice ČJ 5. Jednotlivé úlohy, které jsem zadala z této učebnice, jsou v online verzi se zvukem i řešením. Děti si mohou procvičovat i předcházející kapitoly. Jak to najít:
https://ucebnice.online/ . Ve složce katalog vyberete ČJ 5 a můžete procvičovat.

S pozdravemp. uč. Jana
Prvouka (Jaroslav Wutka)

Hezký den, posílám úkoly na tento týden.

1. ročník- Pracovní sešit str. 47 + namalovat libovolnou rostlinu a pojmenovat části /kořen, stonek,list,květ

2. ročník- Pracovní sešit str. 53 + učebnice str. 44 a 45 přečíst

3. ročník- Učebnice str. 44 a 45 + pracovní sešit str.37

4. ročník.- Učebnice str.55 a 56 + pracovní sešit str.43 a 44

5. ročník- Př-Pracovní sešit str.48,49+ výpisky z učebnice ze str.44 a 45, oběhová soustava Vla-učebnice str. 74 přečíst + výpisky ze str. 72-74
Český jazyk (Věra Idrná) - 4. ročník

Milí žáci,

posílám úkoly z ČJ do 23. 3.
tento týden budete procvičovat v Tajemství pravopisu a pracovním sešitě. Úkoly, které vypracujete, si můžete sami zkontrolovat, řešení je v přílohách. Kontrolou se také učíte! Budu ráda, když se i ohodnotíte.
Tajemství pravopisu str. 38/1 dle zadání + ve cvičení 1 najdi a podtrhni v textu slovesa str. 38/ 2 + úkol str.39/aPracovní sešit: str. 44/2 doplň i/y + vypište do sešitu podstatná jména a určete u nich pády (cvičení opisovat nemusíte),
Čítanka str. 90, 91 - text si přečtěte a vypracujte následující úkoly do sešitu :1) napiš název příběhu2) vypiš hlavní postavy3) odpověz na otázku 3 na str. 91řešení vám pošlu později
Věřím, že úkoly hravě zvládnete.

Pokud některý z úkolů bude nad vaše síly nebo jej nestihnete, napište mi email a domluvíme se na jiné variantě.
S pozdravem

p.u. Věra

Český jazyk (Věra Idrná) - 2. ročník

Milí žáci,

tento týden budete pokračovat v pracovním sešitě a připravila jsem vám opakovací test. Řešení testu najdete v příloze.Pracovní sešit str. 53/17 v tomto cvičení vypracujte úkol podle zadání s tužkou Dopiš do slov vhodné samohlásky nebo souhlásky str. 54/23 doplňte, pokud stihnete cvičení napište do sešitupokračujte podle svého tempa v pravopisných cvičeních na str. 82, 83 a 85, 86 (pravopisná cvičení na str. 83, 86 DĚ, TĚ, NĚ, BĚ ,PĚ, VĚ, MĚ nedělejte!) Čítanka str. 72 + úkoly v pracovním sešitě k čítance str. 7pokud budete mít hotové všechny úkoly, můžete pokračovat v pracovním sešitě k čítance v procvičování psaní (zadní část sešitu)
Založte si deník, každý den do něj napište tři věty o tom, co jste dělali + nakreslete obrázek. Až se uvidíme, tak si deníky společně prohlédneme. Úprava a čitelnost písma budou hodnocené.
Test - vypracujte a pokuste si jej sami zkontrolovat a ohodnotit. Vypracovaný test si pečlivě uschovejte, abyste mi jej mohli odevzdat, jak budete ve škole.
Přeji hodně sil při plnění úkolů.Pokud byste si s některým úkolem nevěděli rady nebo jej nestihli, napište mi email a domluvíme se na jiné variantě.
S pozdravem

p.u. VěraČeský jazyk (Věra Idrná) - 2. ročník

Milí žáci,
tentokrát jsem vám dala méně práce, ale kdyby někdo chtěl, pošlu navíc úkoly k procvičování.
Písanka do str.17 (strany 14, 15 slouží k procvičování, zde postačí napsat každé slovo 1x. Pokud chcete, můžete více.)
Slabikář do str. 44
Kdybyste úkoly nestíhali nebo si s něčím nevěděli rady, napište mi email.
Přeji hodně sil při plnění úkolů
S pozdravem

p.u. Věra

Neděle 15. března

Český jazyk (Jana Kovářová) - 3. ročník Dobrý večer,
posílám informace o dalších možnostech procvičování ČJ.
V současné situaci je možné se zaregistrovat a zdarma využívat níže uvedené stránky:https://skolakov.eu/
https://www.vcelka.cz/ - vhodné pro DYS
https://www.umimeto.org/Pořad Učítelka (zítra ČT2). Látka 3. ročníku se bude probírat v čase od 10:11 - 10:36 (seznámení se slovními druhy) a v čase od 10:50 - 11:15 (vyjm. slova po b, l, m). Jedná se o snahu zpestřit dětem domácí výuku.
S pozdravemp. uč. Jana

Český jazyk (Jana Kovářová) - 5. ročník Dobrý večer,
posílám informace o dalších možnostech procvičování ČJ.
V současné situaci je možné se zaregistrovat a zdarma využívat níže uvedené stránky:https://skolakov.eu/
https://www.vcelka.cz/ - vhodné pro DYS
https://www.umimeto.org/
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.aspPořad Učítelka (pondělí ČT2). Látka 5. ročníku se bude probírat v čase od 10:50 - 11:15 (vyjm. slova po b, l, m) a v čase od 11:35 - 12:00 (shoda podmětu s přísudkem). Jedná se o snahu zpestřit dětem domácí výuku.
S pozdravemp. uč. Jana

Pátek 13. března

Český jazyk (Jana Kovářová) - 5. ročník Dobrý den,
posílám úkoly na příští týden (16.3. - 20. 3.).
Mluvnice:UČ str. 102 - druhy zájmen vypsat (nebo nalepit) do cvičného seš. - naučit se druhy zájmen vyjmenovat zpaměti a umět zpaměti uvést příklady jednotlivých druhů zájmen (např. zájmena ukazovací - ten, ta, to, zájmena osobní - já, ty, on) - cv. 2 - napsat do cvičného seš.
Prac. seš. (modrý) str. 16, cv. 1, 5 str. 17 - celá
Test SCIO - na procvičení shody přísudku s podmětem (viz příloha)
Dále procvičovat a umět zpaměti vyjmenovat:vyjmenovaná slova, slovní druhy ohebné, neohebné, vědět, které se skloňují a které časují (viz tabulka v příloze), pádové otázky, mluvnické kategorie podstatných jmen(pád, číslo, rod, vzor), přídavných jmen (druhy, vzory) a sloves (osoba, čas, číslo, způsob)
Čtenípracovní listy - prosím vypracovat str. 21, 22, 31, 32, 64, 65 (zbytek ne, viz příloha). Text vždy přečíst nejdříve nahlas, pak vypracovat zadání.
(Info pro děti s přijímačkami: Pokud budou se vším hotoví, ať pracují dál ve svých přijímačkových sešitech. Průběžně budu posílat testy.)(Pokud se Vám bude špatně zobrazovat tabulka se slov. druhy, klikněte v nabídce Wordu na Zobrazení a pak na Rozložení webové stránky. Nemusíte nutně tisknout, jen pokud dítě tento přehled ještě nemá)
S pozdravem p. uč. Jana

5. roč. ČJ Dodatečné info:

Dobrý den,pokud budou mít děti doma problémy s vypracováním úkolů se zájmeny z učebnice či pracovního sešitu, napište mi prosím, zadám náhradní úkoly. Testy SCIO a úkoly do čtení by si měly děti vypracovat bez problémů. J.K

Čtvrtek 12. března

Český jazyk (Jana Kovářová) - 5. ročník - Dobrý den,
protože nevím, kdy se s dětmi zase uvidíme, budeme pokračovat dále novou látkou - zájmeny. Pokud bude něco nejasného, kontaktujte mě prosím emailem a domluvíme se na konzultaci. Vypracované úkoly budu potom ve škole kontrolovat. Později pošlu také nějaké pracovní listy do čtení.
Úkoly: UČ str. 101 - přepsat do cvičného sešitu text ve žlutém rámečku (nadpis Zájmena)
- přepsat do cvičného seš. cv. 2 a vypracovat písemně také zadání za a), b), c) (nápověda pro žáky:) a)u tohoto úkolu nezapomenout, že slovesný způsob máme oznamovací, podmiňovací, rozkazovací b) přídavná jména jsou tvrdá, měkká, přivlastňovací c) mluvnické kategorie u podstatných jmen jsou pád, číslo, rod a vzor
Pracovní sešit - modrý - str. 16, cv. 2, 3 (Děti, které dělají přijímačky by měly zkusit i cv. 4) - lze pak zkontrolovat podle klíče vzadu

Posílám i didaktický test, pro páťáky (z přijímacích zkoušek)

S pozdravemp. uč. Jana


3. ročník - Dobrý den,
posílám úkoly do ČJ - do mluvnice i do čtení na příští týden. Pokud budete potřebovat s něčím poradit, napište prosím.
Mluvnice: prac. seš. Vyjmenovaná slova od Z (žlutý): str. 35, cv. 1,2, str. 36, cv. 6, str. 37, a), b), str. 38 cv. 7,8, str. 39, cv. 11, 12, 14, 15, str. 40, cv. 19, 20, 21, str. 41, cv. 23 Dále je potřeba neustále procvičovat již probraná vyjm. slova, takže děti mohou dodělávat svým tempem cvičení do str. 41
Čtení:Posílám texty s úkoly. Pohádkové texty si děti přečtou nahlas, pak mohou pro sebe ještě jednou potichu a vypracují úkoly.
S pozdravem p. uč. Jana

Anglický jazyk - Hezký den, přidávám nějaké tipy k procvičování:

3. ročník - procvičování časování sloves TO BE a TO HAVE
4. ročník - opakování na téma jídlo (poslední 3 lekce), tvorba otázek a odpovědi na ně
5. ročník - počitatelné, nepočitatelné, užití some/any

Přidávám další porci užitečnýc webů a aplikací:

https://www.helpforenglish.cz/

https://lyricstraining.com/app?nr=1&~channel=web&~feature=redirect&~campaign=none&ref=https%3A%2F%2Flyricstraining.com%2F

https://prectime.cz/

https://quizlet.com

Pusťte dětem TV v angličtině, většina moderních filmových nosičů obsahuje i anglické stopy a české titulky, popř titulky dostahujete na portálech https://www.opensubtitles.org/cs nebo https://www.titulky.com/

Základní škola Habrmanova, s kterou často spolupracuji, má velice pěkný rozcestník pro online vzdělávání:https://www.zs-habrmanova.cz/vyuka/informatika/


Středa 11. března

Matematika - 2. ročník - Dobrý den, posílám příklady k procvičování, ostatní učivo Vám bude posláno průběžně emailem. Přikládám dvě úrovně obtížnosti, které jste obdrželi i v mailu.

S pozdravem Lada Boháčková .


Český jazyk (Věra Idrná) -

1. ročník - Dobrý den,protože žáci nemohou z důvodu nařízení vlády až do odvolání navštěvovat ZŠ, budu posílat úkoly formou emailu. Úkoly, které žáci dostanou k vypracování, jsou to nejnutnější, co je třeba udělat. V českém jazyce jsem se zaměřila na písanku a čtení ve slabikáři.Při čtení ve slabikáři se soustřeďte na to, aby si dítě nepředříkávalo písmena (ať už nahlas nebo v duchu). Vzniká tak riziko dvojího čtení. Tento zlozvyk se těžko odstraňuje, dítě pak nečte plynule. Je lepší, když se při chybě dítě opraví, můžete jej na chybu upozornit, ukázat ji, přečíst slovo správně společně. Složitější slova je dobré číst pomalu s dítětem. Pokud budete cítit, že je dítě unavené, můžete se ve čtení střídat nebo číst společně. Vždy je lepší číst pomaleji než rychle. Někdy trvá déle, než si dítě dané písmeno vybaví. Samotné čtení by nemělo přesáhnout 15 min.

Protože už některé děti čtou a četba ve slabikáři není pro ně zcela efektivní, postačí, když si vypracují jen úkoly k textu (křížovky, doplňovačky).Avšak je nutné, aby si každý den četly nahlas po dobu alespoň 10 min. Mohou si zvolit knihu dle svého, Vašeho uvážení. Až budou zpět ve škole, tak nám z ní mohou říci referát.V případě zájmu, pošlu pracovní listy, úkoly v příloze emailu.
Při psaní dbejte na správné držení pera, tužky. Stále není u všech dětí zafixovaný správný úchop.Minimum na každé stránce jsou 4 řádky. Malá písanka slouží pouze k nácviku nových písmen. Pokud nebude třeba, nemusíte ji využívat, kontrolovat ji nebudu.
Úkoly do pondělí:Slabikář do str. 39 (zadání k úkolům je vždy na konci stránky)Písanka do str. 12 Matematika -učivo na březen (prac. sešit) máme splněno. Děti dostaly karty na procvičování - obsahují i těžší typy příkladů s přechodem přes desítku, děti mohou používat názorné pomůcky (číselná osa, kostky).Na procvičování učiva mohou děti využít webové stránky skolakov.eu nebo skolasnadhledem.cz
Pokud budetete potřebovat konzultaci, napište mi email, domluvíme si schůzku.
S pozdravem p. u. Věra


2. ročník - Dobrý den,posílám úkoly z českého jazyka do 17. 3.V českém jazyce se zaměříme především na procvičování pravopisu pracovní sešit str. 54/23 postupně pokračovat na str. 85 v doplňování i/y individuálním tempem.S pozdravem p.u. Věra


4. ročník - Dobrý den, žáci dostali úkoly v Tajemství pravopisu do konce tohoto týdne,
v pondělí 17. 3. obdrží další S pozdravem p.u. Věra


Úterý 10. března

Matematika - žáci do začátku dostali pracovní listy a karty k vypracování


Český jazyk (Jana Kovářová) - 

3. ročník - Dobrý den,
posílám dětem úkoly do pátku. Úkoly na příští týden pošlu v následujících dnech.

S pozdravem
p. uč. Jana
Pracovní sešit s vílou: str. 6, cv. 15, str. 43 celá, str. 44 - celá. Pracovní sešit vyjm. sl od Z (žlutý): str. 14, cv. 7, str. 15, cv. a), b), str. 24, cv. 10, str. 34, cv. 20 (Pokud bude někdo z dětí chtít, může si udělat i osmisměrku na str. 31)


5. ročník - Dobrý den,
posílám pracovní listy do ČJ. Materiály obsahují i správná řešení jednotlivých cvičení. Pokud má někdo problémy s tiskem papírů, ať prosím napíše, vyřešíme. V následujících dnech pošlu další úkoly.

https://drive.google.com/file/d/1rXwMkwFajcWnB0ReSusKQAHl9RBHguVD/view?usp=sharing

S pozdravemp. uč. Jana 


Český jazyk (Věra Idrná) - zadání ve středu 11. března mailem


Anglický jazyk - Vážení rodiče, milí žáci,

Vzhledem k nastalé situaci, přidávám i já zadání pro samostudium angličtiny a informatiky v rozsahu čtrnácti dní. Prosím žáky, aby si načetli a splnili z následujících lekcí co půjde, abychom co nejsnadněji mohli navázat.

AJ3 - učebnice lekce 21 a 22, pracovní sešit lekce 17 a 18.
AJ4 - učebnice lekce 11 a 12, pracovní sešit lekce 11 a 12.
AJ5 - učebnice lekce 14 a 15, pracovní sešit lekce 11, 12 a 13, projekt dle učebnice str. 119 (122 nová učebnice) + odpovědět na otázky - kluci liché, holky sudé.

Doporučuji i nějaké online programy, např. https://cs.duolingo.com/ nebo https://www.umimeanglicky.cz/ 

INF5 - prezentace a pracovní listy k tématům: 2) Programové vybavení, 4) Počítačové sestavy

Děkuji za pochopení,

RV.Prvouka - zadání 12. března