5. ročník
Mgr. Jana Kovářová a Bc. Roman Valenta

Odevzdávárna

Pod tímto tlačítkem můžete odevzdávat své úkoly. Pokud nemáte svůj účet, můžete využít přihlášení pomocí žákovského účtu. Přístupové údaje jste dostali emailem. V případě nejasností nás kontaktujte na valenta.zsbrezina@seznam.cz.

Zadání práce

Zde naleznete chronologicky zadanou práci.

Matematika  do 30.10.


Splň úkoly na UMÍMETO

Čtení 19. 10. - 23. 10. 

Čítanka str. 38 - přečti si pohádku Aloisy Mikulky

do sešitu vypracuj k textu následující úkoly  str. 162/ 1, 5

Vypracované úkoly nafoť a dej do odevzdávárny

Matematika  15. - 19. 10.

Vypracujte pracovní list 

ČJ 13.10. - 18.10.

UČ str. 59 cv. 10 - napsat do cvič. seš., str. 60 cv. 14 a)b)d)e) - do cvič. seš., str. 62 - doplnit přes fólii (str. 62 zkontrolujeme příští týden)

PS str. 32 - doplnit celé

Vypracovaná cvičení prosím naskenovat nebo vyfotit a nahrát do odevzdávárny.

Čtení do 18. 10.


Čítanka str. 35 V nové třídě v cizí zemi

přečti si příběh a dokonči následující věty:

1) Hlavní postavy příběhu se jmenují.........

2) Z Prahy pochází...........

3)  Z Paříže pochází........

4) Tmavovlasá holka se třemi kroužky v levém uchu se jmenuje........ 

Vypracované věty napiš na papír (do sešitu), potom  prosím naskenovat nebo vyfotit a nahrát do odevzdávárny.


AJ do 23. 10.

Samostudium lekce 3 strana 24

Projít si všechna cvičení z lekce (připravit ústně - budeme navazovat v online výuce).
Zapsat všechna slovíčka z lekce do slovníčku.
Dokonči zápis časových slovíček na Google disku.
Připrav si ústně překlad člábku Spot's friends na straně 33.
Vypracuj pracovní list Time - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.
Splň úkoly na Umímeto.

V pátek 23. 10. si vše zmíněné (+pomůcky do angličtiny) připravte k online výuce. Budu se těšit.


PRV do 21. 10.

Přírodopis

Samostudium str  13, 14, 15 + pracovní sešit (max po stranu 11)  - bude kontrolováno online.

Zeměpis
Samostudium str 4, 5 + pracovní sešit (max po stranu 8 ) - bude kontrolováno online.

Dějepis
Samostudium str 8, 9 + pracovní sešit (max po stranu 7 ) - bude kontrolováno online.

Zápis do sešitu - dodám na disk

Projekt o surovinách + dopravní značka (zadáno 8. 10. ) - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.
Splň úkoly na Umímeto.

Ve středu 21. 10. si vše zmíněné (+pomůcky do PRV) připravte k online výuce. Budu se těšit.


PRV do 4. 11.

Přírodopis
Samostudium str 16, 17 + pracovní sešit max po str 11.

Zeměpis

Samostudium str 6, 7, 8, 9 + pracovní sešit max po str 11.

Dějepis

Samostudium str 10, 11 + pracovní sešit max po str 9.

Zápis do sešitu (dodám na disk).

Projekt Časová osa
Nakresli časovou osu od roku 0 a zanes tam tyto události našeho letopočtu:

Sámo, Velká Morava, Zlatá bula sicilská, vymření Přemyslovců po meči, nástup Karla IV. na trůn, Husitská válka, Bílá hora, konec Třicetileté války - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Splň úkoly na Umímeto.

Sejdeme se 2. listopadu ve škole nebo 4. listopadu on-line.

Budu se těšit.ČJ 19.10. - 23.10.

Do škol. seš. vystřihnout a nalepit přehled slovních druhů

PS str. 33 - celá, u 1c) napsat odpovědi k textu do cvič. seš., str. 34, 35 - celé

Kdo bude chtít, může si zkusit úlohu na umimeto.org

Hv 19.10. - 23.10.

Prac. seš. str. 5

Pomoci mohou tato videa:


ČJ do 3.11.

V PS vyplnit str. 36