5. ročník

Mgr. Jana Kovářová a Bc. Roman Valenta

Odevzdávárna

Pod tímto tlačítkem můžete odevzdávat své úkoly. Pokud nemáte svůj účet, můžete využít přihlášení pomocí žákovského účtu. Přístupové údaje jste dostali emailem. V případě nejasností nás kontaktujte na valenta.zsbrezina@seznam.cz.

AJ do 30. 11.

Doplňte a zkontrolujte si veškeré zadané učivo z minulých týdnů.
Procvičte si slovíčka od začátku roku a projdi si stěžejní učivo všech lekcí, chybějící slovíčka zapsat.

Úkoly na Umímeto.

Pracovní sešit do (lekce 7) - netřeba posílat, zkontrolujeme společně.

Sejdeme se 30. listopadu ve škole. Kontrola úkolů po návratu do škol.

Kontrola pracovních sešitů v pátek 4. listopadu.

Budu se těšit.


ČJ do 29. 11.

 PS str. 62/2

Do školního sešitu si napište tuto větu:                                                                                                    V koncovkách sloves v přítomném čase píšeme vždy měkké -i/ -í (prosí, hasí, líbí, chválí, trápí).

INF do 30. 11.

Zkontroluj a doplň si všechny pracovní listy.

Aktuálně máme splněno: Zákldní pojmy, Uvnitř PC, Typy počítačů, Programové vybavení, Počítačová sestava a Porty. Ve škole zopakujeme a pokročíme dál v učivu. Následně nás čekají praktické věci u PC, zejména textové editory a tabulkové procesory.

Vše dáme do kupy ve středu 2. prosince.

PRV do 30. 11.

Přírodopis

Samostudium str 25 (pouze odstavce Víte že...? a Úvod), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.

Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 14).

Zeměpis

Samostudium str 16, 17 (pouze odstavce Úvod, Víte že...? a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.

Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 14).

Dějepis

Samostudium str 17, 18, 19 (pouze odstavce Víte, že...? Co to je? a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.

Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 14).

Kontrola pracovních sešitů proběhne ve čtvrtek 3. prosince v projektové hodině.

Úkoly na Umímeto jsou nepovinné, ale určitě k nim bude přihlíženo.

Sejdeme se 30. listopadu ve škole.

Budu se těšit.

ČJ do 25.11.

Splňte úkol na umimeto.

Do školního sešitu si prosím opište nebo nalepte tyto tabulky:

Můžete si zkusit vypracovat testy, které budete psát ve škole:

Matematika do 27.11.

Vypracuj pracovní list.

AJ do 27. 11

Samostudium lekce 7 str 60 + zapsat slovíčka.

Projít si všechna cvičení z lekce (připravit ústně - budeme navazovat v online výuce).

Úkoly na Umímeto.

Pracovní sešit do (lekce 6) - netřeba posílat, zkontrolujeme společně.

Učit se/opakovat si slovíčka od začátku roku.

Připrav si do sešitu článek z cvičení 11 (učebnice strana 59) - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Project My letter - Sepiš krátký dopis o sobě, podobně jako v učebnici na str 67 cvičení 8. Můžeš přidat i obrázek. - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Sejdeme se 27. listopadu on-line a 30. listopadu ve škole!

Budu se těšit.

INF do 25. 11.

Podle prezentací na Google disku doplň pracovní list na téma PL_porty-PC/06_Základní-komunikační-porty.

PRV do 25. 11.

Přírodopis
Samostudium str 24 (pouze odstavce Co to je? a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 14).

Zeměpis

Samostudium str 14, 15 (pouze odstavce Úvod a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Prarovní sešit k daným stránkám (max po stranu 13).

Dějepis

Samostudium str 15, 16 (pouze odstavce Víte, že...? Reformy, a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 13).

Úkoly na Umímeto jsou nepovinné, ale určitě k nim bude přihlíženo.

Sejdeme se 25. listopadu on-line. S tímto termínem (25. 11.) počítám pro odevzdání úkolů i při návratu do škol.

Budu se těšit.

ČJ, ČT do 20. 11. 

ČJ - PS str. 43 cv. 1 a) b) 

(Kdo bude chtít 1 za aktivitu, může zkusit vyplnit celou stránku a poslat do odevzdávárny.)

ČTPřečti si v čítance ukázku na str. 55

Udělej zápis do sešitu:

Napiš název ukázky, jméno autora, název knihy, ze které je tato ukázka

Opiš a doplň větu: Tato ukázka je a) bajka, b) pověst c) pohádka

Vysvětli následující věty (napiš jinak):

Uteče a nechá mě na holičkách.

Spatřil, že mají v zádech medvěda.

AJ do 20. 11.

Samostudium lekce 6 str 52 + zapsat slovíčka.

Projít si všechna cvičení z lekce (připravit ústně - budeme navazovat v online výuce).

Úkoly na Umímeto.

Pracovní sešit do (lekce 5) - netřeba posílat, zkontrolujeme společně.

Učit se/opakovat si slovíčka od začátku roku.

Připrav si do sešitu článek z cvičení 4 (učebnice strana 55), stačí si zapsat jen doplňované informace, nemusíš opisovat celé - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Project My friends - Sepiš krátké povídání o tvých nejlepších kamarádech, podobně jako v učebnici na str 58. Můžeš přidat i obrázek. - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Sejdeme se 20. listopadu on-line.

Budu se těšit.

Hv listopad

Můžete si zazpívat písničku podle videa. 

PRV do 18. 11.

Přírodopis
Samostudium str 21, 22 (pouze odstavce Co to je? a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 13).

Zeměpis

Samostudium str 12, 13 (pouze odstavce Úvod a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 12).

Dějepis

Samostudium str 14 (pouze odstavce Jak se děti učily a Zopakuj si:), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 11).

Úkoly na Umímeto jsou nepovinné, ale určitě k nim bude přihlíženo.

Sejdeme se 18. listopadu on-line.

Budu se těšit.

INF do 18. 11.

Podle prezentací na Google disku doplň pracovní list na téma725_Uvnitř-PC.

Matematika 9.11. - 2O. 11.

Vypracuj pracovní list, splň úkoly na Umímeto. Na 12. 11. si nachystej rýsovací potřeby.

ČJ, ČT do 16. 11.

ČJ - PS 39, 40, 41 

Vytiskněte a nalepte si prosím do škol. seš. tabulku se vzory podstatných jmen

Podívejte se také na video:

+ úkoly na umimeto (nepovinné)

ČT - přečti si text v čítance na str. 47, udělej zápis do sešitu: Název ukázky, autora. Napiš, jak se jmenovali děti a vedoucí v příběhu.

rozklikni tlačítko PRACOVNÍ LIST, tento pracovní list vytiskni, vypracuj a  nalep do sešitu 

AJ do 13. 11.

Samostudium lekce 5 str 44 + zapsat slovíčka.

Projít si všechna cvičení z lekce (připravit ústně - budeme navazovat v online výuce).

Úkoly na Umímeto.

Pracovní sešit do lekce 4   (netřeba posílat, zkontrolujeme společně).

Učit se/opakovat si slovíčka od začátku roku.

Pracovní list Průběhový čas (projdi si opakování k průběhovému času a splň následná cvičení) - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Sejdeme se 13. listopadu on-line.

Budu se těšit.

INF do 11. 11.

Podle prezentací na Google disku doplň pracovní list na téma 04_Počítačová-sestava.

PRV do 11. 11.

Přírodopis
Samostudium str 19, 20 (pouze odstavce Co to je? a Víte že...?), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 12).

Zeměpis

Samostudium str 10, 11 (pouze odstavce Úvod a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 11).

Dějepis

Samostudium str 12, 13 (pouze odstavce Kdo to je?, Víte že...? a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 10).

Úkoly na Umímeto jsou nepovinné, ale určitě k nim bude přihlíženo.

Tentokrát nemusíš nic posílat.

Sejdeme se 10. listopadu on-line.

Budu se těšit.


Hv 2.11. - 9.11.

Zkusit si rytmický doprovod s kalíškem podle videa:

ČJ, ČT do 9. 11.

Vytisknout si tabulku a nalepit do škol. seš.


ČJ: PS str. 37, 38   + do cv. seš. vypsat odpovědi z cv. 1c na str. 37

+ popis předmětu - do cv. seš. popsat svoji oblíbenou hračku z dětství (plyšáka, auto apod.)

Napište, jakou hračku jste si vybrali, pak jak hračka vypadá (tvar, barva, materiál, postupně popsat jednotlivé části). Nakonec zkuste napsat, jaký vztah k této hračce máte (proč jste ji měli jako malí rádi). Popis napište krátký (asi půl str.), snažte se nepoužívat pořád stejné sloveso (např. má).

Nepovinné úkoly na umimeto.org

ČTENÍ:

čítanka str. 40 - přečti si báseň Kohouti, do sešitu napiš: název básně, jméno autora, dokonči tuto větu Báseň vyjadřuje myšlenky............. vyber z možností : a) slepice, b) člověka, c) kohouta

dále napiš, které verše se spolu rýmují (např. V básni se rýmuje 1. se 4. veršem a 2. se 3. veršem.)  


Matematika do 6.11.

Vypracuj úkoly na UMÍMETO.

Na online výuku si připravte rýsovací potřeby.

AJ do 6. 11.

Samostudium lekce 4 str 36.

Projít si všechna cvičení z lekce (připravit ústně - budeme navazovat v online výuce).

Úkoly na Umímeto.

Pracovní sešit do (lekce 3) - netřeba posílat, zkontrolujeme společně.

Učit se/opakovat si slovíčka od začátku roku.

Doplňte si i úkoly z minulého zadání - prosím pověsit do Odevzdávárny překlad Spot's friends.

Projekt - vytvoř na A4 rozvrh hodin v anglickém jazyce (který máme během běžné výuky) - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Sejdeme se 2. listopadu ve škole nebo 6. listopadu on-line.

S tímto termínem (6. 11.) počítám pro odevzdání úkolů i při návratu do škol.

Budu se těšit.


INF do 4. 11.

Podle prezentací na Google disku doplň pracovní list na téma 03_základní pojmy

PRV do 4. 11.

Přírodopis
Samostudium str 16, 17 + pracovní sešit max po str 11.

Zeměpis

Samostudium str 6, 7, 8, 9 + pracovní sešit max po str 11.

Dějepis

Samostudium str 10, 11 + pracovní sešit max po str 9.

Zápis do sešitu

Zápis:

Přírodopis
Vyber si jednu vyvřelou, jednu usazenou a jednu přeměněnou horninu a něco krátkého o nich napiš - neopisuj celé, vytáhni nejdůležitější informace.

Zeměpis
Zapamatuj si str 7 a 9 - neopisuj celé, vytáhni nejdůležitější informace.

Dějepis
Zapamatuj si str 11 - neopisuj celé, vytáhni nejdůležitější informace.


Projekt Časová osa
Nakresli časovou osu od roku 0 a zanes tam tyto události našeho letopočtu:

Sámo, Velká Morava, Zlatá bula sicilská, vymření Přemyslovců po meči, nástup Karla IV. na trůn, Husitská válka, Bílá hora, konec Třicetileté války - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Splň úkoly na Umímeto.

Sejdeme se 2. listopadu ve škole nebo 4. listopadu on-line.

S tímto termínem (4. 11.) počítám pro odevzdání úkolů i při návratu do škol.

Budu se těšit.


ČJ do 3.11.

V PS vyplnit str. 36

Matematika  do 30.10.


Splň úkoly na UMÍMETO

AJ do 23. 10.

Samostudium lekce 3 strana 24

Projít si všechna cvičení z lekce (připravit ústně - budeme navazovat v online výuce).
Zapsat všechna slovíčka z lekce do slovníčku.
Dokonči zápis časových slovíček na Google disku.
Připrav si ústně překlad článku Spot's friends na straně 33.
Vypracuj pracovní list Time - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.
Splň úkoly na Umímeto.

V pátek 23. 10. si vše zmíněné (+pomůcky do angličtiny) připravte k online výuce. Budu se těšit.

Čtení 19. 10. - 23. 10. 

Čítanka str. 38 - přečti si pohádku Aloisy Mikulky

do sešitu vypracuj k textu následující úkoly  str. 162/ 1, 5

Vypracované úkoly nafoť a dej do odevzdávárny

ČJ 19.10. - 23.10.

Do škol. seš. vystřihnout a nalepit přehled slovních druhů

PS str. 33 - celá, u 1c) napsat odpovědi k textu do cvič. seš., str. 34, 35 - celé

Kdo bude chtít, může si zkusit úlohu na umimeto.org

Hv 19.10. - 23.10.

Prac. seš. str. 5

Pomoci mohou tato videa:

PRV do 21. 10.

Přírodopis

Samostudium str  13, 14, 15 + pracovní sešit (max po stranu 11)  - bude kontrolováno online.

Zeměpis
Samostudium str 4, 5 + pracovní sešit (max po stranu 8 ) - bude kontrolováno online.

Dějepis
Samostudium str 8, 9 + pracovní sešit (max po stranu 7 ) - bude kontrolováno online.

Zápis do sešitu - dodám na disk

Projekt o surovinách + dopravní značka (zadáno 8. 10. ) - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.
Splň úkoly na Umímeto.

Ve středu 21. 10. si vše zmíněné (+pomůcky do PRV) připravte k online výuce. Budu se těšit.


Matematika  15. - 19. 10.

Vypracujte pracovní list 

Čtení do 18. 10.


Čítanka str. 35 V nové třídě v cizí zemi

přečti si příběh a dokonči následující věty:

1) Hlavní postavy příběhu se jmenují.........

2) Z Prahy pochází...........

3)  Z Paříže pochází........

4) Tmavovlasá holka se třemi kroužky v levém uchu se jmenuje........ 

Vypracované věty napiš na papír (do sešitu), potom  prosím naskenovat nebo vyfotit a nahrát do odevzdávárny.

ČJ 13.10. - 18.10.

UČ str. 59 cv. 10 - napsat do cvič. seš., str. 60 cv. 14 a)b)d)e) - do cvič. seš., str. 62 - doplnit přes fólii (str. 62 zkontrolujeme příští týden)

PS str. 32 - doplnit celé

Vypracovaná cvičení prosím naskenovat nebo vyfotit a nahrát do odevzdávárny.