3. ročník

Mgr. Jana Kovářová a Bc. Roman Valenta

Odevzdávárna

Pod tímto tlačítkem můžete odevzdávat své úkoly. Pokud nemáte svůj účet, můžete využít přihlášení pomocí žákovského účtu. Přístupové údaje jste dostali emailem. V případě nejasností nás kontaktujte na valenta.zsbrezina@seznam.cz.

PRV do 30. 11.

Samostudium str 25 + pracovní sešit str 20 - budeme navazovat v on-line výuce.

Projekt Opuštěný ostrov - Nakresli obrázek 5 věcí, které by sis vzal na opuštěný ostrov. Promysli si, proč zrovna tyto. V další hodině si vše ukážeme a povíš nám podrobnosti - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Kontrola pracovních sešitů a projektů proběhne ve pátek 4. prosince.

Sejdeme se 30. listopadu ve škole.

ČJ do 29.11.

Úkol na umimeto. Můžete si na umimeto zkusit i střílečku na vyjmenovaná slova po b a z.

Do školního sešitu si prosím nalepte nebo opište tabulku s VJ po B:


AJ do 30. 11.

Doplňte a zkontrolujte si veškeré zadané učivo z minulých týdnů.

Procvičte si slovíčka od začátku roku a projdi si stěžejní učivo všech lekcí:
Like, have, barvy, členy, množné číslo a číslovky, chybějící slovíčka zapsat.

Pracovní sešit po lekci 10 (netřeba posílat, zkontrolujeme společně).

Pracovní list Body - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně, nová slovíčka si zapiš do slovníku, pravidla vystřihni a nalep do sešitu.

Umímeto.

Pilní žáci si mohou splnit další list Numbers - kdo zašle, tak i zkontroluji.

Sejdeme se 30. listopadu ve škole.

Budu se těšit.

Matematika do 27.11.

Splň úkol na Umímeto, procvičuj násobení a dělení na skolakov.eu.

PRV do 26. 11.

Samostudium str 23, 24 + pracovní sešit str 19 - budeme navazovat v on-line výuce.

Projekt Moje rodina - Nakresli obrázek svojí rodiny a krátce popiš její členy. Promysli, co vše nám o nich můžeš říct. Příště si o tom popovídáme. V další hodině si vše ukážeme a povíš nám podrobnosti - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Sejdeme se 26. listopadu on-line. S tímto termínem (26 11.) počítám pro odevzdání úkolů i při návratu do škol.

Budu se těšit.

AJ do 23. 11.

Samostudium lekce 11 str 36.

Zapsat si slovíčka z lekce 11.

Pracovní sešit po lekce 9 (netřeba posílat, zkontrolujeme společně).

Pracovní listy Numbers 1 a 2 - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně, nová slovíčka si zapiš do slovníku, pravidla vystřihni a nalep do sešitu.

Umímeto.

Sejdeme se 23. listopadu on-line. S tímto termínem (23 11.) počítám pro odevzdání úkolů i při návratu do škol.

Budu se těšit.


ČJ, Čt do 24. 11. 

ČT- Přečti si ukázku v čítance na str. 30 a vypracuj úkoly v pracovním sešitě str. 20/úkoly 21 a 22

ČJ - PS žlutý (Vyjm. slova od Z) str. 4 cv. 11, str. 5 cv. 1, 2 (Komu to půjde, může zkusit vypracovat            celou str. 5)

      být X bít si procvičte zde:


      Kdo potřebuje, může si vytisknout str. 4 a 5 ze žlutého PS:

ČJ do 17.11.

Vypracovat úkol na umimeto. BČ str. 23. 

Můžete si vytisknout a nalepit do školního sešitu tabulku s vyjmenovanými slovy po Z:


Běžte si prosím do školy pro PS Vyjmenovaná slova od Z. Je žlutý a leží na topení naproti hlavnímu vchodu. Budeme s tímto sešitem pracovat. Děkuji :-) (Kdo nebude moci jít pro sešit, napište mi prosím na Discord, naskenuju vám to.)

PRV do 19. 11.

Samostudium str 21, 22 + pracovní sešit str 15 a 18 - budeme navazovat v on-line výuce. Pracovní sešit str 16 a 17 budeme dodělávat po návratu do školy.

Projekt Vynálezci - Nakresli obrázek nějakého předmětu z budoucnosti. Promysli si, k čemu se takový přístroj bude používat, k čemu bude sloužit, z čeho je vyroben apod. Příště si o tom popovídáme. V další hodině si vše ukážeme a povíš nám podrobnosti - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Sejdeme se 19. listopadu on-line.

Budu se těšit.

Hv listopad

Můžete zpívat podle videa písničku Tři citrónky.

Matematika do 17.11.

Vypracuj v pracovním sešitě str.25 cv.4

Učebnice str.32.cv. 1 a 2 ( tvary najdeš v příloze), str.33 cv.7


Splň úkol na UMÍMETO

AJ do 16. 11.

Samostudium lekce 10 str 30.

Zapsat si slovíčka z lekce 10.

Pracovní sešit po stranu 31 (lekce 8) - netřeba posílat, zkontrolujeme společně.

Pracovní list Množné číslo 2 - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně, nová slovíčka si zapiš do slovníku, pravidla vystřihni a nalep do sešitu.

Nakoukej videa k množnému číslu.

Úkoly na Umímeto.

Sejdeme se 16. listopadu on-line.

Budu se těšit.


Ke studiu pomůžou i tyto videa:

ČJ, ČT do 13.11.

ČT -  čítanka str. 28 Jak se žába chtěla stát velkou + úkoly v Pracovním sešitě str. 18/úkol 19, str. 19/úkol 20 (dobrovolný úkol)

 ČJ - PS str. 26,27   Barevná čeština str. 21   + nepovinné úkoly na umimeto

        Do školního sešitu si prosím nalepte nebo opište tuto tabulku o slovech:

        

        Můžete se také podívat na krátké video o příbuzných slovech:


PRV do 12. 11.

Samostudium str 19, 20 + pracovní sešit str 13 + 14 - budeme navazovat v on-line výuce (netřeba posílat).

Projekt Moje povolání - Nakresli obrázek, v jakém zaměstnání/práci se vidíš, až budeš velký/velká. Nakresli, co je pro toto zaměstnání typické. Promysli si, co vše je náplní práce při výkonu tohoto povolání. Příště si o tom popovídáme - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Sejdeme se 12. listopadu on-line.

Budu se těšit.


Matematika do 10.11.

prac. sešit str.24 cv 1 zapiš šipkami dvě cesty

učebnice str.27 cv. 7,  str.28 cv. 1, str.29 cv.8

Hv 2.11. - 9.11.

Pustit si video níže a zkusit vytleskat rytmus podle chlapečka v červeném plášti.

AJ do 9. 11.

Samostudium lekce 9 str 24.

Zapsat si slovíčka z lekce 9.

Pracovní sešit po stranu 25 (lekce 7) - (netřeba posílat, zkontrolujeme společně).

Obrázek Množné číslo nebo pomůcku - vytisknout, nalepit do sešitu.

Úkoly na Umímeto.

Kdo nemá - doplňte si úkoly z minulých týdnů - budu kontrolovat a známkovat.

Sejdeme se 9. listopadu on-line.

Budu se těšit.


Šikovní žáci můžou zkusit tuto hru:

ČJ, ČT do 6.11.

UČ str. 34 cv. 3 - odpovědi do cvič. seš., str. 35 cv. 3 - odpovědi do cvič. seš.

PS str. 24, 25 - celé 

+ můžete splnit úkol na umimeto (nepovinné)

ČTENÍ:

čítanka: přečti si bajku  O lišce, vráně a sýru str. 25+ pracovní sešit str. 17/ úkol 16

                                        Lev a myš str. 26 + pracovní sešit str.17/ úkol 17

Matematika do 6.11.

Vypracuj úkoly na UMÍMETO.

PRV do 5. 11.

Samostudium str 17, 18 + pracovní sešit str 12 - budeme navazovat v on-line výuce.

Projekt Moje pověst - Nakresli obrázek k pověsti o tobě a tvé rodině a rozmysli si, o čem by tvá pověst byla. Do rohu tvého díla nakresli, jak by vypadal tvůj rodinný erb. Zkus svou pověst s tímto erbem provázat.. V další hodině si vše ukážeme a povíš nám podrobnosti - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně

Sejdeme se 5. listopadu on-line nebo 2. listopadu ve škole.

S tímto termínem (5. 11.) počítám pro odevzdání úkolů i při návratu do škol.


AJ do 2. 11.

Strana 21 v učebnici - přeložit do ČJ první odstavec (sešit) - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Pracovní sešit po stranu 20 (lekce 6) (netřeba posílat, zkontrolujeme společně).

Úkoly na Umímeto.

Pracovní list Členy - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Učit se/opakovat si slovíčka od začátku roku.

Doplňte si i úkoly z minulého zadání.

Šikovní žáci se mohou pustit do samostudia lekce 9 na straně 24.

Sejdeme se 2. listopadu on-line nebo ve škole.

S tímto termínem (2. 11.) počítám pro odevzdání úkolů i při návratu do škol.

Budu se těšit.

Matematika do 23.10.

Vypracuj pracovní list

Matematika do 31.10.

UMÍMETO - splň úkoly

PRV do 22. 10.

Samostudium str 14, 15, 16 + pracovní sešit str 8, 11 (strany 9 - 10 vynechat)  - budeme navazovat v on-line výuce.

Ve čtvrtek 22. 10. si vše zmíněné (+pomůcky do PRV) připravte k on-line výuce. Budu se těšit.

HV 19.10. - 23.10.

Prac. seš. str.5

Pomoci mohou tato videa: 

Čtení 19. 10. - 23. 10


Čítanka str. 25 - přečti si nahlas bajku O lišce, vráně a sýru 

pracovní sešit ČT str. 17 / úkol 15, 16

ČJ 19.10. - 22.10.

PS (prac. seš.) str. 23 - celá, Barevná čeština str. 12 - celá, str. 15 

Vše prosím vyfotit či naskenovat do odevzdávárny.

Můžete se podívat na video. Video si zastavujte, abyste stihli všechno přečíst.

https://www.youtube.com/watch?v=AX5NPqlx7LQ&ab_channel=CzechSchoolWithoutBorders%2CLondon

Kdo bude chtít, může si udělat ještě úkol na na https://www.umimeto.org/ , ten není povinný.

AJ do 19. 10.

Samostudium lekce 7 strana 18, 19 a lekce 8 strana 20 - 23

Projít si všechna cvičení z lekcí (přeložit a připravit ústně - budeme navazovat v on-line výuce).
Zapsat všechna slovíčka z lekcí do slovníčku.
Zopakuj si vše, co jsme si zapsali o členech do sešitu.
Splň úkoly na Umímeto.
Úkol z 13. 10. (odpovědi na fráze) - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

V pondělí 19. 10. si vše zmíněné (+pomůcky do angličtiny) připravte k on-line výuce. Budu se těšit.

Pro jistotu přeposílám fráze z 13. 10.

What is your name? Jak se jmenuješ? - My name is XXXX.


How are you? Jak se máš? - I am OK/fine/happy... .


How old are you? Kolik ti je let? - I am xxx.


Where do you live? Kde bydlíš? - I live in Brezina.


Where are you from? Odkud pocházíš? I am from XXXX.


ČJ 13.10. - 18.10.

UČ str. 33 cv. 2 - vypracovat do cvič. seš.

PS str. 22 - celé, str. 23 cv. 1,2

Vypracovaná cvičení prosím nafoťte nebo naskenujte a nahrajte do odevzdávárny.

Čtení do 18. 10.


Čítanka str. 24 - přečti si bajku Františka Branislava

Pracovní sešit k čítance str.16 / úkol 13

                                         str.16/úkol 14 -  pokračuj ve vyprávění, napiš několika větami, jak by mohl příběh skončit, kdyby se kozel nenechal obelstít.

Svoje vyprávění prosím nafoťte nebo naskenujte a nahrajte do odevzdávárny.