3. ročník
Mgr. Jana Kovářová a Bc. Roman Valenta

Odevzdávárna

Pod tímto tlačítkem můžete odevzdávat své úkoly. Pokud nemáte svůj účet, můžete využít přihlášení pomocí žákovského účtu. Přístupové údaje jste dostali emailem. V případě nejasností nás kontaktujte na valenta.zsbrezina@seznam.cz.

Zadání práce

Zde naleznete chronologicky zadanou práci.

Matematika do 23.10.

Vypracuj pracovní list

Matematika do 31.10.

UMÍMETO - splň úkoly

Čtení 19. 10. - 23. 10


Čítanka str. 25 - přečti si nahlas bajku O lišce, vráně a sýru 

pracovní sešit ČT str. 17 / úkol 15, 16


ČJ 13.10. - 18.10.

UČ str. 33 cv. 2 - vypracovat do cvič. seš.

PS str. 22 - celé, str. 23 cv. 1,2

Vypracovaná cvičení prosím nafoťte nebo naskenujte a nahrajte do odevzdávárny.

Čtení do 18. 10.


Čítanka str. 24 - přečti si bajku Františka Branislava

Pracovní sešit k čítance str.16 / úkol 13

                                         str.16/úkol 14 -  pokračuj ve vyprávění, napiš několika větami, jak by mohl příběh skončit, kdyby se kozel nenechal obelstít.

Svoje vyprávění prosím nafoťte nebo naskenujte a nahrajte do odevzdávárny. 

AJ do 19. 10.

Samostudium lekce 7 strana 18, 19 a lekce 8 strana 20 - 23

Projít si všechna cvičení z lekcí (přeložit a připravit ústně - budeme navazovat v on-line výuce).
Zapsat všechna slovíčka z lekcí do slovníčku.
Zopakuj si vše, co jsme si zapsali o členech do sešitu.
Splň úkoly na Umímeto.
Úkol z 13. 10. (odpovědi na fráze) - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

V pondělí 19. 10. si vše zmíněné (+pomůcky do angličtiny) připravte k on-line výuce. Budu se těšit.

Pro jistotu přeposílám fráze z 13. 10.

What is your name? Jak se jmenuješ? - My name is XXXX.


How are you? Jak se máš? - I am OK/fine/happy... .


How old are you? Kolik ti je let? - I am xxx.


Where do you live? Kde bydlíš? - I live in Brezina.


Where are you from? Odkud pocházíš? I am from XXXX.


AJ do 2. 11.

Strana 21 v učebnici - přeložit do ČJ první odstavec (sešit) - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Pracovní sešit po stranu 20 (lekce 6) (netřeba posílat, zkontrolujeme společně).

Úkoly na Umímeto.

Pracovní list Členy - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Učit se/opakovat si slovíčka od začátku roku.

Doplňte si i úkoly z minulého zadání.

Šikovní žáci se mohou pustit do samostudia lekce 9 na straně 24.

Sejdeme se 2. listopadu on-line nebo ve škole.

Budu se těšit.PRV do 22. 10.

Samostudium str 14, 15, 16 + pracovní sešit str 8, 11 (strany 9 - 10 vynechat)  - budeme navazovat v on-line výuce.

Ve čtvrtek 22. 10. si vše zmíněné (+pomůcky do PRV) připravte k on-line výuce. Budu se těšit.

PRV do 5. 11.

Samostudium str 17, 18 + pracovní sešit str 12 - budeme navazovat v on-line výuce.

Projekt Moje pověst - Nakresli obrázek k pověsti o tobě a tvé rodině a rozmysli si, o čem by tvá pověst byla. Do rohu tvého díla nakresli, jak by vypadal tvůj rodinný erb. Zkus svou pověst s tímto erbem provázat.. V další hodině si vše ukážeme a povíš nám podrobnosti - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně

Sejdeme se 2. listopadu on-line nebo 2. listopadu ve škole.


ČJ 19.10. - 22.10.

PS (prac. seš.) str. 23 - celá, Barevná čeština str. 12 - celá, str. 15 

Vše prosím vyfotit či naskenovat do odevzdávárny.

Můžete se podívat na video. Video si zastavujte, abyste stihli všechno přečíst.

https://www.youtube.com/watch?v=AX5NPqlx7LQ&ab_channel=CzechSchoolWithoutBorders%2CLondon

Kdo bude chtít, může si udělat ještě úkol na na https://www.umimeto.org/ , ten není povinný.

HV 19.10. - 23.10.

Prac. seš. str.5

Pomoci mohou tato videa: