5. ročník

Mgr. Jana Kovářová a Bc. Roman Valenta

Odevzdávárna

Pod tímto tlačítkem můžete odevzdávat své úkoly. Pokud nemáte svůj účet, můžete využít přihlášení pomocí žákovského účtu. Přístupové údaje jste dostali emailem. V případě nejasností nás kontaktujte na valenta.zsbrezina@seznam.cz.

Matematika do 22.1

Vypracuj test, pošli do odevzdávárny. Pracuj samostatně.

AJ 22. ledna

V pátek 22. ledna, nás čeká komlexní opakování na látku od začátku roku, on-line, popř. ve škole.

AJ do 22. ledna

Samostudium lekce 11 str 92 (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).
Zapsat všechna slovíčka z lekce do slovníčku.
Úkoly na Umímeto.

Nestihli jsme zkontrolovat HW wear a počitatelná/nepočitatelná - prosím poslat do Odevzdávárny.

Opakovat na test. Test online v hodině AJ5.
Připrav si do sešitu cvičení 5 str 95 - Odevzdávárna
Splň pracovní list počitatelná/nepočitatelná. Pravidla z rámečků vystřihni a nalep do sešitu. Pro pomoc s pracovním listemi koukni na tuto gramatiku https://www.helpforenglish.cz/article/2006090402-some-vs-any - Odevzdávárna.

ČJ do  18.1.

Skupina 1 - Tajemství str. 68 L), str. 81 - celá, str. 83 cv. 19

Skupina 2 - Tajemství str. 68 L), str. 78 cv. 11, str. 79 cv. 12 c), 80 cv. 13

Test online - vyplňte test online do 17.1. Test po spuštění nejde zastavit, nejde se k němu vracet. Pracujte prosím samostatně.

Informatika do 20. ledna

Oprava testu proběhne ve středu v 13:00.

PRV do 20. ledna

Přírodopis
Učit se na test! Termín 20. ledna v PRV5 nebo AJ5P
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 20).

Zeměpis
Samostudium str 28, 29 (pouze odstavce Úvod a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 20).

Dějepis
Samostudium str 25 (pouze odstavce Víš, že...? a Zopakuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu, můžeš se seznámit s výrobou papíru.
Pracovní sešit k daným stránkám (16) nedělat! Ten si uděláme až ve škole!

Čtení do 18. 1.

Přečti si v čítance báseň Kňour na str. 71 a vypracuj do sešitu tyto úkoly:

1) převyprávěj svými slovy obsah básně

2) vysvětli význam slova KŇOUR

3) Kdo báseň vypráví: a) vrána, b) kňour, c) list, d) člověk

                                

Matematika   do  18.1.

Vypracuj pracovní list - převody jednotek

Dobrovolný úkol je zadán na UMÍMETO.


ČJ  do  13.1.

Podívejte se na video:

Tajemství str. 31 - dokončit, str. 78 cv. 9, str. 79 cv. 12 a),b)

AJ do 15. ledna

Samostudium lekce 10 str 84 (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).
Pracovní sešit po lekci 9 včetně (netřeba posílat, zkontrolujeme společně v procvičovací hodině).
Připrav si do sešitu 5 počitatelných a 5 nepočitatelných slovíček (netřeba posílat, zkontrolujeme společně).
Popiš do sešitu pár větami, co rád nosíš. Využij vazby I wear, I like, I don't like (netřeba posílat, zkontrolujeme společně).

Project Recipe - vytvoř recept na pizzu/jiné jídlo (můžeš na ni dát cokoliv, iniciativě se meze nekladou) podobně jako to je v učebnici na straně 88 (ingredience + postup) - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Kdo neudělal, dokončí excel slovíčka.

ČJ do 11.1.

Do školního sešitu si prosím opiš nebo nalep tabulku:

PS str. 68 cv. 2 a), b)

Tajemství str. 31 - první sloupec

+ umimeto (nepovinné)

INF do 13. ledna

Nakoukej videa o programu Word (textové editory).

Opakuj pracovní listy a prezentace z tématu Počítač a vše kolem něj.

14. ledna v AJ5 P si napíšeme z těchto témat krátký online test.

PRV do 13. ledna

Přírodopis

Samostudium str 32 - 33 (pouze odstavce Zapamatuj si! a Co to je?), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu + přidej výpisky i z minulé lekce.

Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 17)

Zeměpis

Samostudium str 26, 27 (pouze odstavce Úvod, Víš že...? a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu + přidej výpisky i z minulé lekce. .

Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 19).

Dějepis

Samostudium str 24 (pouze odstavce Víš, že...? a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu + přidej výpisky i z minulé lekce.

Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 15).


Kontrola pracovních sešitů z posledních lekcí proběhne ve čtvrtek 7. ledna, další pak za týden, včetně krátkého testu z Průmyslové revoluce, Marie Terezie a Josefa II).


Sejdeme se 13. ledna online nebo ve škole.

Budu se těšit.

ČT do 11. 1.

Čítanka str. 66 - přečti si ukázku a udělej zápis do sešitu. 

napiš název ukázky

napiš odpovědi na úkoly k textu - čítanka str. 169 / úkol 1 (vyber z možností 2 hlavní hrdiny), 

                                                                                    úkol 2 (napiš, kdo příběh vypráví), 

                                                                                     úkol 5 - vyber z možností (můžeš využít slovníček pojmů)  

Svůj zápis vyfoť a dej od ODEVZDÁVÁRNY

ČJ do 6.1.

Opsat nebo vlepit do školního sešitu tuto tabulku:

PS str. 66 cv. 2, 4  

umimeto (dobrovolné)