5. ročník

Mgr. Jana Kovářová a Bc. Roman Valenta

PRV pokus do 17. června

Projekt Pokus objem - Připrav si vhodné pomůcky pro měření objemu a proveď měření,  naměřené hodnoty s jednotkami zapiš. Pořiď při svých pokusech pár fotografií. Fotky a výsledky měření přidej do Odevzdávárny, do složky Pokusy. Příště si výsledky a fotografie promítneme.

Přidávám pár tipů:

Měřit objem lze více způsoby. Ponořením, kdy stoupá hladina nebo přelitím, jak jsme si vysvětlovali v hodině - záleží na skupenství. Velké předměty, které se nevlezou do tvého měřidla zle změřit i tak, že měřidlo položíš například do hrnce, naplníš ho (měřidlo) vodou po povrch, ponoříš předmět a následně změříš obsah kapaliny, který přetekl do hrnce. U větších nádob oproti odměrce budeme postupovat naopak, tedy musíme postupně změřit objemy, které nám odměrka dovolí, a objemy následně sečíst.

Změř objem u následujících předmětů:

 • Klasický hrnek na čaj/kávu

 • Školní láhev na pití nebo jiná láhev

 • Kámen, který najdeš venku

 • Box na svačinu nebo jiná krabička podobných rozměrů

 • Kyblík, kbelík popřípadě podobně velkou nádobu.

PRV pokus do 3. června

Projekt Pokus s časem a teplotou

Na tento pokus budeš potřebovat stopky a hodinky. Vyber si den, kdy budeš následující věci měřit, jeho datum a co to bylo za den napiš na papír. Následně změř a zapiš do tabulky tyto procesy/děje/úkony:

Kdy jsem šel spát, čas probuzení, celková doba spánku, celková doba ranní hygieny, jak dlouho mi trvalo sníst oběd, kolik času jsem se věnoval škole, kolik času jsem se věnoval zábavě, čas večeře (posledního jídla), kolik času jsem během dne odpočíval, celková doba večerní hygieny a nakonec čas, kdy jsem se ukládal k spánku. 

Následně se pokus změřit v jeden čas:

 • Pokojovou teplotu

 • Teplotu venku

 • Svoji tělesnou teplotu

Nezapomeň vše zdokumentovat a fotky a výsledky přidej do Odevzdávárny. Promítneme si ve škole i s ostatními pokusy.

AJ do 12. dubna (dle rozvrhu hodin)

Opakuj si slovní zásobu z celého roku - excel, projekty, učebnice, slovníček.

Pracovní sešit po lekci 16 včetně - již neposílat.

Připínám slovíčka z dnešní hodiny - doporučuji nalepit do slovníčku.

Zkontroluj si, zda máš odevzdané a splněné všechny věci z online výuky.

PRV do 12. dubna (dle rozvrhu jednotlivých předmětů)

Zeměpis

Samostudium str 49 (hlavně úvod a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.

Pracovní sešit (max po stranu 33) - nemusíš dělat celé, napiš, co víš, ve škole to dáme dohromady.

Dějepis

Připravuj se na opakování z pracovního sešitu str 24. Ve škole si co nevidět opakování napíšeme.

Přírodopis

Samostudium str 48 - 50 (hlavně úvody k tématu a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.

Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 30) - nemusíš dělat celé, napiš, co víš, ve škole to dáme dohromady.

V následujících hodinách budeme během výuky prezentovat vaše práce z PRV/Informatiky a to v pořadí, jak jdou témata v učebnici. Vždy každý týden jedno téma. 


Proveď do konce dubna:

Projekt Pokus vážením - Nejprve si vyptej od maminky kilový balíček mouky. Zkus si ho potěžkat. Otevři svoji aktovku a vytáhni 5 různých předmětů. Vem je postupně do ruky a zapiš si, kolik asi předmět váží. Odhadni také, kolik může vážit takto vyprázdněná aktovka. Zapiš si i odhad toho, kolik asi mohla vážit aktovka plná.

Jak budeš mít odhady zapsané, pokus se všechny předměty zvážit. Následně zkus zvážit i aktovku. Nejprve bez předmětů a následně vrať předměty zpět a važ znovu. Všechny navážené hodnoty si zapisuj.

Když pak sečteš hmotnosti všech předmětů a vyprázdněné aktovky, měla by ti vyjít váha aktovky plné. Je tomu tak?

Pozoruj, jak moc si se trefil do navážených hodnot svým odhadem (s nějakou tolerancí).

Pár fotografií a výsledky vážení přidej do Odevzdávárny, do složky Pokusy) výsledky a fotografie promítneme v projektové hodině.

Celý zápis by mohl vypadat podobně:

Pravítko - odhad XX gramů, skutečná váha YY gramů.

Pouzdro - odhad XX gramů, skutečná váha YY gramů.

Box - odhad XX gramů, skutečná váha YY gramů.

Učebnice AJ - odhad XX gramů, skutečná váha YY gramů.

Sloha na sešity - odhad XX gramů, skutečná váha YY gramů.

Prázdná aktovka - odhad XX gramů, skutečná váha YY gramů.

Plná aktovka - odhad XX gramů, skutečná váha YY gramů.

Součet hmotností je přibližně stejný, jako celá aktovka. Správně se mi podařilo přibližně odhadnout váhu dvou předmětů, pouzdra a učebnice.


Čt do 12. 4.

Naučte se básničku dle vlastního výběru (zaměřte se na recitaci)

Po příchodu do školy nám báseň přednesete 

ČJ do  13. 4.

UČ str. 157 cv. 6a) - přepsat do cvičného sešitu

Vyplňte pracovní list:

Pokud se v pondělí půjde do školy, zkontrolujeme si tyto úkoly ve středu (14. 4.) ve škole.

Matematika  6.-9.4.

Matýskova matematika - ÚT str.37 cv. 1 a str. 11 cv. 1

                                         ST str.37 cv. 2  a str. 9 cv. 1

                                         ČT str.37 cv. 4  a str. 8 cv. 1 

                                         PÁ str.37 cv. 6  a str. 8 cv. 2 

Sešity s vypracovanými úkoly si vyberu od vás v pondělí 12.4. Do odevzdávárny nic nenahrávejte.

Aj do 9. dubna

Samostudium lekce 16 str 124 (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).
Zapsat všechna slovíčka z lekce do slovníčku.

Project Weather - vytvoř informační plakát s anglickými popisky, kde znázorníš všechny možný situace a jevy počasí - Odevzdávárna (kontrola v procvičovací hodině čtvrtek).

Nezapomeňte odevzdat pracovní list Easter z minulého týdne.

Úkoly na Umímeto.

Jako příloha slovníček Easter z dnešní hodiny - doporučuji vytisknout a nalepit.

INF / PRV do 7. dubna 

Dokonči zadání do PRV.

INF - dokonči prezentaci  - osaď obrázky, zabývej se i estetikou (vzhledem), animace, přechody, závěrečný list, oprav chyby (kontrola v procvičovacích hodinách středa a čtvrtek).


ČJ do 6. 4.

Vyplň pracovní list:

Čtení do  6. dubna

Přes Velikonoce máte zadaný pouze úkol na UMÍME TO čtení s porozuměním 

Matematika   do 5.4

Vyzvedni si ve škole nový prac. sešit. Úkoly máš vloženy v sešitě.

AJ do 31. března

Koukni se na prezentaci.

Pomocí této prezentace a translatoru splň pracovní list na téma Easter (zapiš si nová slovíčka) - Odevzdávárna.

Pracovní sešit po lekci 15 včetně - test (netřeba posílat, zkontrolujeme společně v procvičovací hodině). Najdete zde i odpovědi, nicméně je využijte hlavně jako kontrolu. Testík si přeložte, ať víte o čem je řeč. Další hodinu s ním budeme pracovat.

Úkoly na Umímeto.

Následující středu, 31. března, proběhne změna rozvrhu, kdy budou dvě online hodiny Angličtiny (náhrada za prázdniny). V procvičovací hodině proběhne jen diskuze k rozpracovaným prezentacím a kontrola výše zmíněných úkolů.

ČJ  do 29. 3.

UČ str. 116 - do školního sešitu si opište tabulku nahoře (skloňování zájmen my, vy). Tabulku se naučte, budu se na ni v úterý ptát.

Vyplňte pracovní listy:

PRV do  7. dubna

Zeměpis

Samostudium str 43 - 48 (hlavně úvodní stranu a obrázky s popisky, pro seznámení se s dominantami Prahy), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.

Pracovní sešit (max po stranu 31) - nemusíš dělat celé, napiš, co víš, při online hodině to dáme dohromady.

Dějepis

Samostudium str 39 - 40 (hlavně odstavce Legie, Život, Konec a hlavně Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.

Pracovní sešit (max po stranu 23 - nemusíš dělat celé, napiš, co víš, při online hodině to dáme dohromady.

Přírodopis

Pracovní sešit (max po stranu 29) - nemusíš dělat celé, napiš, co víš, při online hodině to dáme dohromady.


Projdi si svoje téma v učebnici a na internetu

Témata:

 • Kostra - Ondra

 • Svalová soustava - Radan

 • Dýchací soustava - Radek

 • Trávicí soustava - Matěj

 • Oběhová soustava - Tomáš

 • Vylučovací soustava - Markéta

 • Smysly - Linda

 • Nervová soustava - Thea

Vypracuj na něj krátkou (alespoň 5 snímkovou) prezentaci v Powepoint/prezentace Google. Soustřeď se na obsahovou část, veškerou estetiku, časování, přechody apod budeme dělat později - Odevzdávárna.

Následující středu, 31. března, proběhne změna rozvrhu, kdy budou dvě online hodiny Angličtiny (náhrada za prázdniny). V procvičovací hodině proběhne jen diskuze k rozpracovaným prezentacím (upřednostni její tvorbu před samostudiem a pracovními sešity PRV).

Hv březen

Podívejte se na video a pak si zkuste kvíz (na stránkách se objeví odkaz na hudební kvíz - zvolte kvíz 1, kdo nic nenajde, může se mě zeptat v hodině)

ČJ do 24. 3.

UČ str. 114 - do školního sešitu opsat tabulku nahoře (skloňování zájmen já, ty, se). Tabulku se naučte, budu se na ni ve čtvrtek ptát.

Skupina 1 - PS str. 56 cv. 1, 2, 4a) - vypracovat podle pomůcky Vaška - Vaškovi

Skupina 2 - PS str. 56 cv. 2, 3, 4a) - vypracovat podle pomůcky Vaška (mě), Vaškovi (mně)


ČT 22. 3. -29. 3.

Čítanka str. 88 Vypiš z textu všechna povolání, která vodníci mohou vykonávat. 

Co znamenají rčení: Spí jako na vodě.

                                  Spí, jako by ho do vody hodil.

                                  Čas letí jako voda.

Vyhledej z přehledu spisovatelů (čítanka str. 186) Kdy žil Karel Čapek, jak se jmenoval jeho bratr, jaké vymyslel slovo, název dalšího díla.

AJ do 26. března

Samostudium lekce 15 str 120, 121 - Jennifer (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).
Zapsat všechna slovíčka z lekce do slovníčku.

Project Dopis - učebnice str 118 cvičení 3 - Připrav si podobný dopis jako Anička, adresovaný tvému kamarádovi/kamarádce- Napiš ho celý z tvého pohledu. Můžeš se u Aničky inspirovat, ocením však vlastní strukturu a obsah dopisu. - Odevzdávárna. Budeme kontrolovat v procvičovací hodině (mám starou učebnici, možná si budete muset trochu stránky se mohou trochu lišit - ukazovali jsme si v hodině).

Připrav si do sešitu časy (kdy začíná škola a kdy škola končí) z učebnice pod písničkou (netřeba posílat, zkontrolujeme společně v procvičovací hodině).

Úkoly na Umímeto.

ČJ do  22.3.

Do školního sešitu si opište tento text:

UČ str. 179 cv. 8 a), b) - do cvičného sešitu

Vyplňte pracovní list:

PRV do 24. března

Zeměpis
Samostudium str 42 (hlavně odstavce Zapamatuj si! a čísla), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 29) - nemusíš dělat celé, napiš, co víš, při online hodině to dáme dohromady.

Dějepis
Samostudium str 38 (hlavně odstavec Sarajevský atentát - počátek války), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám prozatím vynechat.

Přírodopis
Připrav se na opakování tématu Člověk v Přírodě 
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 28) - nemusíš dělat celé, napiš, co víš, při online hodině to dáme dohromady.

Projekt Pokus měřením - Vyptej si doma nějaké měřící pomůcky a nástroje. Pokus ze změřit a zapsat následující věci (i s jednotkami), přidej do Odevzdávárny fotografie ze svého pokusu (max 3) a samotné výsledky měření. V případě krátkých měřidel nezapomeň délky sečíst - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Moje výška, tátův/mámin ukazováček, nejdelší strana mého pokojíčku, nejkratší strana našeho domu, paže sourozence nebo jiného člena rodiny a 3 libovolné další věci. Příště si výsledky měření a fotografie promítneme.


Matematika   do  23. 3.

Vypracuj pracovní listy

ČJ do 17. 3.

Do školního sešitu si opište tento text:

UČ str. 59 cv. 9 - napsat do cvičného sešitu

UČ str. 109 cv. 10 a), b), c) - vypracovat do cvičného sešitu

Vyplň pracovní list:

ČT- 15. 3. - 22. 3.

Přečti si obě básně na str. 87 a udělej zápis do sešitu

Vysvětli, co myslí Milena Lukešová v básni Dej mi napít, studánko těmito verši:

Dám ti za to svůj obrázek. 

A budeme tak obě, ty ve mně a já v tobě.

Proč myslíš, že Jan Skácel pojmenoval báseň Modlitba.

Vypiš z básně Modlitba verše, které se rýmují. 

Vysvětli pojmy: verš, poezie, rým (použij slovníček pojmů v čítance str.191-194)

ČJ do 15. 3.

Do školního sešitu si opište tento text:

UČ str. 107 cv. 4 b), c) - napsat do cvičného sešitu

UČ str. 102 cv. 3 a) - napsat do cvičného sešitu

Tento text si prosím vytiskněte a nachystejte na další hodinu online. Budeme s ním pracovat.

AJ do 19. března

Samostudium lekce 15 str 116 (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).
Zapsat všechna slovíčka z lekce do slovníčku.

Pracovní sešit po lekci 15 včetně (netřeba posílat, zkontrolujeme společně v procvičovací hodině).

Project Odpovědi - učebnice str 119 cvičení 3 - skupina 1 odpoví na liché a skupina 2 na sudé otázky - Odevzdávárna. Budeme kontrolovat v procvičovací hodině (mám starou učebnici, možná si budete muset trochu stránky upravit - mohou se trochu lišit - ukazovali jsme si v hodině). V celém projektu se vžij do rolí děvčat a odpovídej jejich pohledem (zejména Anička).

Úkoly na Umímeto.

INF do 17. března

Ke své tabulce o krajích přidej libovolný graf, který bude vycházet ze zadaných hodnot (ukazovali jsme si v hodině). Jeden graf pro rozlohu jeden pro obyvatelstvo. Pokud nemáš, přidej do Odevzdávárny. Nastuduj playlist z minulého týdne.

PRV do 17. března

Zeměpis
Samostudium str 40 a 41 (hlavně odstavce Připomeň si: a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 27) - nemusíš dělat celé, napiš, co víš, při online hodině to dáme dohromady.

Dějepis
Samostudium str 37 (hlavně odstavce Rozpor, Víš že...? Co to je?), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 22) - nemusíš dělat celé, napiš, co víš, při online hodině to dáme dohromady.

Přírodopis
Samostudium str 46 a 47 (hlavně odstavce Společenstvo pole a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 26) - nemusíš dělat celé, napiš, co víš, při online hodině to dáme dohromady.


ČJ do 10. 3.

UČ str. 56 - žlutý odstavec - přečtěte si, co je to vyprávění a co obvykle obsahuje, budu se ptát. Na této straně si přečtěte ukázku Zoologická zahrada naruby. Písemně odpovězte do cvičného sešitu na otázky k textu (otázky v modrém odstavci.)

Další bonusový (nepovinný) úkol najdete na umimeto.

Matematika 11. - 17. 3

Vypočítej -str. 15 cv. 9, str. 41 cv.4 procvičuj na odkazu https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady5h.htm

ČT  8. 3. - 15. 3.


Čítanka str. 85  přečti si text, udělej zápis:

název ukázky, autor 

stručný obsah příběhu (3 - 5 vět)

+ napiš odpověď na otázku: Jaké pozvání a od koho obdržel Harry Potter

AJ do   12. března

Samostudium lekce 14 str 112 a 113 The dog from the bus stop - přečíst a přeložit, příští hodinu se zeptám na pár otázek.
Pracovní sešit po lekci 14 včetně (netřeba posílat, zkontrolujeme společně v procvičovací hodině).

Připrav si do sešitu cvičení 4 učebnice str 114 - Odevzdávárna. Připrav si do sešitu cvičení 5 a 6 z učebnice str 115 - Odevzdávárna. (Mám starou učebnici, možná si budete muset trochu stránky se mohou trochu lišit - ukazovali jsme si v hodině).

Úkoly na Umímeto.

Zápis z dnešní hodiny dodám v průběhu dne.


ČJ do 8. 3.

Pošlete diktát.

Vyplňte test. Pracujte samostatně.

PRV do  10. března

Zeměpis

Samostudium str 38 a 39 pouze odstavce Připomeň si: a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu

Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 26) - nemusíš dělat celé, napiš, co víš, při online hodině to dáme dohromady.

Dějepis

Samostudium str 36 (pouze odstavec Zopakuj si), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.

Pracovní sešit - připravit se na ústní opakování ze stran 16 a 21.

Přírodopis

Samostudium str 43 (pouze odstavce Společenstvo lesa a vody), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu

Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 25) - nemusíš dělat celé, napiš, co víš, při online hodině to dáme dohromady.

Matematika do  11. 3.

Splň úkoly na umimeto, vypracuj pracovní list

ČJ do 3. 3.

Do školního sešitu si zapiš:

UČ str. 99/4 Vypracuj do cvičného sešitu, piš psacím písmem.

Další úkol najdeš na umimeto.

ČT do 8. 3.

vypracuj testy- vyfoť a pošli

AJ do  5. března

Samostudium lekce 14 str 108 (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).
Zapsat všechna slovíčka z lekce do slovníčku.

Pracovní sešit po lekci 13 včetně (netřeba posílat, zkontrolujeme společně v procvičovací hodině).

Úkoly na Umímeto.

Odpověz do sešitu na následující věty v AJ (příští hodinu se na ně zeptám - netřeba posílat, zkontrolujeme společně v procvičovací hodině).

Jak cestuješ do školy? Jak dlouho to trvá?

Jak cestuješ k prarodičům/k rodině/přátelům? Jak dlouho to trvá?

Jak cestuješ na místo své oblíbené aktivity (kroužek, sportovní klub, skaut etc...)? Jak dlouho to trvá?

 • pokud se dostaneš do křížku s karanténou, odpovídej mimo covidovou situaci.

ČJ do 1.3.

Vyplňte pracovní list:

Matematika   do  1.3.

Pracovní sešit 2. díl str. 41 cv.2 - první sloupec


PRV do 3. března

Zeměpis
Samostudium str 36 a 37 (pouze odstavce Připomeň si: a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.

Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 24). - nemusíš dělat celé, napiš, co víš, při online hodině to dáme dohromady.

Dějepis

Samostudium str 33, 34 a 35 (pouze odstavce Vznik, Školství a kultura a Zapamatuj si!) - nemusíš dělat celé, napiš, co víš, při online hodině to dáme dohromady., Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.

Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 20). - nemusíš dělat celé, napiš, co víš, při online hodině to dáme dohromady.

Přírodopis
Samostudium str 42 a 43 (pouze odstavce Přizpůsobivost živočichů a Botanické zahrady), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.

Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 24). - nemusíš dělat celé, napiš, co víš, při online hodině to dáme dohromady.


ČJ do 17. 2.

Vypracuj úkol na umimeto.

PS str. 49 cv. 6 d)

ČT do 1. 3.

Přečtěte si texty v čítance na str. 80 a udělej zápis z obou textů.

Do zápisu napiš vždy název ukázky, nejdůležitější informace (dle svého uvážení) např.: co je to film, historie filmu, postup výroby apod. Snaž se psát věty spíš stručně, není to vyprávění

seřaď pojmy: divadlo, němý film, zvukový film, animovaný film, divadlo pohyblivých stínů

Další úkol:

napiš vyprávění o svém oblíbeném filmu, stručný děj, kde se příběh odehrává, zjisti, kdo ho natočil, kteří herci (herec) se ti ve filmu nejvíce líbil

AJ  do  19. února

Samostudium lekce 13 str 104 (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).
Zapsat všechna slovíčka z lekce do slovníčku..

Pracovní sešit po lekci 12 včetně (netřeba posílat, zkontrolujeme společně v procvičovací hodině).

Odpověz do sešitu na následující věty (příští hodinu se na ně zeptám - netřeba posílat, zkontrolujeme společně v procvičovací hodině).

What do you have for breakfast?

When do you have breakfast?

Where do you have breakfast?


Project My friend - v lekci 13 jsme se učili popisovat postavy. Popiš takhle někoho ze školy (7 vět stačí). Celý projekt připrav ve stylu Hádej kdo!? A my ostatní, budeme hádat o koho jde.
Příklad: She has blond hair. She is a fit figure. Her eyes color is blue. She likes black colour. She often wears a red T-shirt. etc...
Nezapomeň nahrát do Odevzdávárny. Prosím, nepiš o koho jde, ať můžu hádat také (S úkolem ti pomůže i aktuální Umímeto, kde je zadané právě téma na popis lidí).

Úkoly na Umímeto.


Matematika do 15.2

Vypracuj pracovní list - dělení des. čísel

ČJ do  15.2.

Tajemství str. 106, 107

Na umimeto si zkuste v sekci Netradiční závod s roboty na vyjmenovaná slova

PRV do  17. února

Zeměpis
Samostudium str 34, 35 (pouze odstavce Úvod a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu. 
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 23).

Dějepis
Samostudium str 31 a 32 (pouze odstavce Úvod, Využití elektřiny, Kultura a umění a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 19).

Přírodopis
Samostudium str 40 a 41 (pouze odstavce Polární podnebný pás, Tundra a Přizpůsobivost rostlin, a Co to je? ze str 40), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 23).


INF do 17. února

Oprav svou tabulku o krajích, pozor na mezery (znaky) v čísle. Tabulka potom nepočítá. Kdo nemá, dokončí funkce Suma (sčítání), Average (průměr).

Přidej funkce Mix a Max na počty obyvatel a rozlohu.

ČJ do 10.2.

Pošli diktát.

Doplň do cvičení. (Kdo nemůže tisknout, může opsat cvičení do sešitu nebo ať napíše, vytisknu to.)

AJ do 12. února 

Samostudium lekce 12 str 92 (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).
Zapsat všechna slovíčka z lekce do slovníčku..
12. února zkoušení ze slovíček.
Zapiš si do slovníčku výběr slovíček a frází z projektu My diete vloženo do excel slovíček - autoři dopíší české překlady (bude součástí zkoušení).
Úkoly na Umímeto. 

Čt  do 15.  2.

Přečti si texty v čítance na str. 77 a 78 a udělej z nich zápis do sešitu. 

Různé druhy medvědů: název ukázky a vypiš zajímavosti o každém druhu medvěda

Grizzly a plechovka : název ukázky a dále napiš krátký obsah příběhu

dále rozhodni, která z ukázek Různé druhy medvědů,  Grizzly a plechovka patří do umělecké literatury a která do věcné literatury (napiš k zápisu).

ČJ do  8.2.

PS str. 46/4, 47/ 6, 7

Vypracuj úkol na umimeto.

Do sešitu si vlep nebo opiš tuto tabulku:

!Soutěž! Evropa ve škole - více zde:

INF do 10. února

Vytvoř tabulku (excel, tabulky Google) s těmito daty:

Všech 13+hlavní město krajů

počet obyvatel, rozloha

Aplikuj fuknce součet/suma(sum) a průměr(average).

S tabulkami tě naučí pracovat následující videa.

PRV do  10. února

Zeměpis
Samostudium str 32, 33 (pouze odstavce Úvod, Připomeň si a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 22).
Do sešitu: Překresli vlajky našich sousedů a napiš hlavní města.

Dějepis
Samostudium str 29 a 30 (pouze odstavce Úvod, Víš, že...? Co to je? a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 18).

Přírodopis
Samostudium str 38 a 39 (pouze odstavce Víš že...? Co to je? a popisky k obrázkům), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 22).


Matematika do 8. 2.

Pracovní sešit - 2.díl str.26 cv. 1 b, str. 42 cv. 7   

Vypracuj prac. list

ČJ do 3.2.

Vypracujte úkol na umimeto. Zahrajte si tam také střílečku na shodu podmětu s přísudkem.

Do sešitu si nalepte nebo opište tuto tabulku:

ČT do 8. 2.

Přečti si další ukázky v čítance na str. 76 Vlkův bratránek a Vůdce smečky 

udělej zápis do sešitu k oběma ukázkám - název ukázky, jméno autora a nejzajímavější informace

dále rozhodni, která z ukázek Bílý tesák, Vlkův bratránek, Vůdce smečky patří do umělecké literatury a která do věcné literatury  (napiš k  zápisu)

AJ do  5. února


Project My diet - Vytvoř A4 jídelníček na celý týden v AJ (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). Nová slovíčka si zapiš do slovníčku - Odevzdávárna.
Úkoly na Umímeto.

Věnuj se projektům z ostatních předmětů.
Dokonči zadání z minulého týdne.

INF od 28. ledna do  3. února

Uplatni, co ses naučil, na svůj projekt o krajích.
Zejména je třeba do dokumentu aplikovat: Nadpisy a podnadpisy (styly), písma (velikost, typ), tučné a kurzivní texty, zarovnání a vlož obrázek na rozumné místo (čti nastav pozici obrázku).


Pár poznámek z online hodiny:

*kopírovat a vložit (ctr+c/ctr+v)

*velikost a písmo - ideálně velikost 11/12 písmo všude stejné (doporučené Times news Roman, Arial, Calibri)

Styly - rychlá nastavování vlastností pro text (nadpis, podnadpis, normální text)

Nadpisy atd... nedělat esteticky, ale použít styly - dá to textu speciální vlastnosti

Tučně - k zapamatování - ideálně si zapsat

Kurzíva - k zapamatování

Zarovnání - centruje text podle potřeby, v referátu by měl být vycentrován do leva

Shift+enter - nový řádek

Enter - nový odstavec

Ctrl+enter - nová strana

Karta vložení - obrázek, tabulka....

Možnosti rozložení - nastavení pozice obrázku

Kdo nemá WORD!

Doporučuji používat Google docs. Rovnou se spárují s vašim účtem, který používáte pro Odevzdávárnu nebo v přímo v aplikaci Google disk. Prostředí je trochu jiné než WORD, ale je to nejlepší free varianta.

Nebo přes "plusko" rovnou ve vaší Odevzdávárně.

ČJ do 1.2.

Vypracujte úkol na umimeto. Zahrajte si tam také střílečku na vyjmenovaná slova.

PRV do  3. února

Zeměpis
Splň zeměpisně-dějepisný projekt Kde domov můj.

Dějepis
Samostudium str 28 (pouze odstavce Úvod, Víš, že...? Co to je? a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu. Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 17).

Přírodopis

Samostudium str 36, 37 (pouze odstavce Víš že...? a popisky k obrázkům), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 21).

Projekt Kde domov můj - vytvoř plakát (na počítači, rukou, kresba, vystřihovánka.. iniciativě se meze nekladou), kterým bys chtěl zaujmout své přátelé ze zahraničí, kteří se chystají po dlouhé době navštívit ČR. Co by je mělo zajímat, kam se v ČR podívat, co navštívit, koho by měli znát (co tě první napadne, když se řekne Česká republika - zajímavá místa, kultura, stavby, hymna, znaky, osobnosti, muzea...). Celý plakát osaď obrázky/kresbami s pěknými popisky (doporučený počet 3-5) - Odevzdávárna.

ČJ do  27.1.

Dú je pod tímto tlačítkem. Vyplňte cvičení a nahrajte do odevzdávárny. K úkolu je připojená i tabulka s pravidly shody přísudku s podmětem. Tu si prosím vytiskněte nebo opište do školního sešitu: 

Čt do  1. 2.

Přečti si text v čítance na str. 73 Bílý tesák 

udělej zápis do sešitu: napiš: - název ukázky, jméno autora

                                                 - napiš stručný děj příběhu. 

                                                  - charakterizuj (popiš) postavu Bílého tesáka. 

M - tělěsa

Zopakuj si tělesa !!!

Matematika   do 30.1.

Vypracuj úkoly na umímeto.

AJ do  29. ledna

Pracovní sešit po lekci 11 včetně.
Úkoly na Umímeto.
Project Shopping list - Připrav si nákupní seznam o dvaceti položkách (nová slovíčka si vyhledej na internetu/ve slovníku). Dbejte na správné zadání, nezapomeň, že u nepočitatelných položek musíš napsat tvar/množství/obal etc. například 3 bars of chocolate - Odevzdávárna.

Dokonči a odevzdej všechny neodevzdané úkoly. Zbylý čas věnuj PRV a INF.

ČJ  do  25.1.

Vypracujte si prosím úkoly na umimeto.

Informatika do 27. ledna

Vytvoř textový dokument typu Word, Google docs etc. kde obsahem bude zpracování výspisků z učebnice zeměpisu, téma kraje. Pokus se využít, co ses dozvěděl ve videu. Podobně jsme to již dělali do sešitu. Domluvte se jako tým a každý si takto připraví jeden/dva kraje. Příští týden v PRV5P na to navážeme.

Kdo nemá WORD!

Doporučuji používat Google docs. Rovnou se spárují s vašim účtem, který používáte pro Odevzdávárnu nebo v přímo v aplikaci Google disk. Prostředí je trochu jiné než WORD, ale je to nejlepší free varianta.

Nebo přes "plusko" rovnou ve vaší Odevzdávárně.

Informatika do 21. ledna

Oprava testu proběhne ve čtvtek v PRV5P.

PRV do 27. ledna

Zeměpis
Samostudium str 30, 31 (pouze odstavce Úvod a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 21).

Dějepis
Samostudium str 26, 27 (pouze odstavce Úvod a Co to je?), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit nedělat!

Přírodopis
Samostudium str 34, 35 (pouze odstavce Víš že...? a Co to je?), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 20).

ČJ  do 20.1.

Vytiskněte si a nalepte do sešitu tabulku s koncovkami v přísudku:

Tajemství str. 87 - celá

PS str. 69 cv. 1a)

Matematika do 22.1

Vypracuj test, pošli do odevzdávárny. Pracuj samostatně.

AJ 22. ledna

V pátek 22. ledna, nás čeká komlexní opakování na látku od začátku roku, on-line, popř. ve škole.

AJ do 22. ledna

Samostudium lekce 11 str 92 (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).
Zapsat všechna slovíčka z lekce do slovníčku.
Úkoly na Umímeto.

Nestihli jsme zkontrolovat HW wear a počitatelná/nepočitatelná - prosím poslat do Odevzdávárny.

Opakovat na test. Test online v hodině AJ5.
Připrav si do sešitu cvičení 5 str 95 - Odevzdávárna
Splň pracovní list počitatelná/nepočitatelná. Pravidla z rámečků vystřihni a nalep do sešitu. Pro pomoc s pracovním listemi koukni na tuto gramatiku https://www.helpforenglish.cz/article/2006090402-some-vs-any - Odevzdávárna.

ČJ do  18.1.

Skupina 1 - Tajemství str. 68 L), str. 81 - celá, str. 83 cv. 19

Skupina 2 - Tajemství str. 68 L), str. 78 cv. 11, str. 79 cv. 12 c), 80 cv. 13

Test online - vyplňte test online do 17.1. Test po spuštění nejde zastavit, nejde se k němu vracet. Pracujte prosím samostatně.

PRV do 20. ledna

Přírodopis
Učit se na test! Termín 20. ledna v PRV5 nebo AJ5P
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 20).

Zeměpis
Samostudium str 28, 29 (pouze odstavce Úvod a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu.
Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 20).

Dějepis
Samostudium str 25 (pouze odstavce Víš, že...? a Zopakuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu, můžeš se seznámit s výrobou papíru.
Pracovní sešit k daným stránkám (16) nedělat! Ten si uděláme až ve škole!

Čtení do 18. 1.

Přečti si v čítance báseň Kňour na str. 71 a vypracuj do sešitu tyto úkoly:

1) převyprávěj svými slovy obsah básně

2) vysvětli význam slova KŇOUR

3) Kdo báseň vypráví: a) vrána, b) kňour, c) list, d) člověk

                                

Matematika   do  18.1.

Vypracuj pracovní list - převody jednotek

Dobrovolný úkol je zadán na UMÍMETO.


ČJ  do  13.1.

Podívejte se na video:

Tajemství str. 31 - dokončit, str. 78 cv. 9, str. 79 cv. 12 a),b)

AJ do 15. ledna

Samostudium lekce 10 str 84 (přečíst, zkusit si přeložit, slovně splnit cvičení z lekce, zapsat slovíčka do slovníčku).
Pracovní sešit po lekci 9 včetně (netřeba posílat, zkontrolujeme společně v procvičovací hodině).
Připrav si do sešitu 5 počitatelných a 5 nepočitatelných slovíček (netřeba posílat, zkontrolujeme společně).
Popiš do sešitu pár větami, co rád nosíš. Využij vazby I wear, I like, I don't like (netřeba posílat, zkontrolujeme společně).

Project Recipe - vytvoř recept na pizzu/jiné jídlo (můžeš na ni dát cokoliv, iniciativě se meze nekladou) podobně jako to je v učebnici na straně 88 (ingredience + postup) - oscanovat/vyfotit a odevzdat do své složky v Odevzdávárně.

Kdo neudělal, dokončí excel slovíčka.

ČJ do 11.1.

Do školního sešitu si prosím opiš nebo nalep tabulku:

PS str. 68 cv. 2 a), b)

Tajemství str. 31 - první sloupec

+ umimeto (nepovinné)

INF do 13. ledna

Nakoukej videa o programu Word (textové editory).

Opakuj pracovní listy a prezentace z tématu Počítač a vše kolem něj.

14. ledna v AJ5 P si napíšeme z těchto témat krátký online test.

PRV do 13. ledna

Přírodopis

Samostudium str 32 - 33 (pouze odstavce Zapamatuj si! a Co to je?), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu + přidej výpisky i z minulé lekce.

Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 17)

Zeměpis

Samostudium str 26, 27 (pouze odstavce Úvod, Víš že...? a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu + přidej výpisky i z minulé lekce. .

Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 19).

Dějepis

Samostudium str 24 (pouze odstavce Víš, že...? a Zapamatuj si!), šikovní žáci mohou načíst celé strany. Doporučuji - z daných odstavců si udělej krátké výpisky do sešitu + přidej výpisky i z minulé lekce.

Pracovní sešit k daným stránkám (max po stranu 15).


Kontrola pracovních sešitů z posledních lekcí proběhne ve čtvrtek 7. ledna, další pak za týden, včetně krátkého testu z Průmyslové revoluce, Marie Terezie a Josefa II).


Sejdeme se 13. ledna online nebo ve škole.

Budu se těšit.

ČT do 11. 1.

Čítanka str. 66 - přečti si ukázku a udělej zápis do sešitu. 

napiš název ukázky

napiš odpovědi na úkoly k textu - čítanka str. 169 / úkol 1 (vyber z možností 2 hlavní hrdiny), 

                                                                                    úkol 2 (napiš, kdo příběh vypráví), 

                                                                                     úkol 5 - vyber z možností (můžeš využít slovníček pojmů)  

Svůj zápis vyfoť a dej od ODEVZDÁVÁRNY

ČJ do 6.1.

Opsat nebo vlepit do školního sešitu tuto tabulku:

PS str. 66 cv. 2, 4  

umimeto (dobrovolné)