Školní jídelna

Aby dětem u nás chutnalo

Přihlášení dítěte ke stravování

Děti, které se budou stravovat v ZŠ a MŠ Březina, je nutné opětovně ke stravování přihlásit odevzdáním přihlášky. Vytištěné formuláře přihlášky budou k dispozici první školní den v budově školy. Je nutné přihlášku vyplnit a odevzdat nejpozději do 2. 9. 2022. Bez odevzdané přihlášky není možná strávníka ke stravování zaevidovat.

Odhlašování stravování probíhá ve školním systému Edookit pro ZŠ i MŠ.

Vnitřní řád školní jídelny

Cena stravy ZŠ od 1. 9. 2022

  • Žáci 1. až 4. ročník (7 až 10 let): cena za jeden oběd 38 Kč 
  • záloha na měsíc 760 Kč
  • Žáci 5. ročník (nad 10 let): cena za jeden oběd 41 Kč 
  • záloha na měsíc 820 Kč

Cena stravy MŠ od 1. 9. 2022

celodenní stravování: 

  • ranní svačina 14 Kč, oběd 30 Kč, odpolední svačina 14 Kč; celkem: 58 Kč
  • záloha na měsíc 1160 Kč


Platby 

Zálohu za stravování je nutné uhradit vždy za daný měsíc. 

Zálohové platby zasílejte na číslo účtu školního stravování: 2000537974/2010 (Fio banka).

Nově je nutné u platby za obědy uvést variabilní symbol (naleznete v Edookitu v modulu Platby), aby bylo možné platbu identifikovat.

Také je možné si k tomuto účelu zřídit ve své bance inkaso, které je nutné u své banky povolit s alespoň jednokorunovou rezervou.

Přeplatky budou vyrovnány v celoročním vyúčtování v srpnu (průběžné měsíční vyúčtování najdete v Edookitu v modulu Platby.

Opakované porušení platební morálky je důvodem k vyloučení dítěte z MŠ. Není možné dětem, které nemají řádně a včas zaplaceno vydávat obědy.

Odhlašování a přihlašování stravy

Odhlašování a přihlašování stravy musí být provedeno nejpozději den předem příslušného dne do 12:00, a to prostřednictvím modulu Obědy v Edookitu. Jednotně pro ZŠ i MŠ.

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. je možné odebírat dotovaný oběd pouze v případě, že je dítě přítomno ve školce/žák ve výuce. Pouze první den nemoci je možné si oběd vyzvednout. Z provozních a hygienických důvodů je vyzvednutí možné od 11:00 do 11:30 hodin. Jídla jsou připravována k okamžité spotřebě, je tedy třeba zajistit konzumaci do 20 minut od převzetí.

Neodhlášenou stravu od 2. dne nepřítomnosti již není možné dotovat státem, jste povinni ji uhradit v plné výši (vyhl. 107/2005 Sb.).