Školní jídelna

Aby dětem u nás chutnalo

Přihlášení dítěte ke stravování

Děti, které se budou stravovat v ZŠ a MŠ Březina, je nutné opětovně ke stravování přihlásit odevzdáním přihlášky. Vytištěné formuláře přihlášky budou k dispozici první školní den v budově školy, případně si jej můžete stáhnout níže na stránkách. Je nutné přihlášku vyplnit a odevzdat (třídním učitelům) nejpozději do 5. 9. 2023. Bez odevzdané přihlášky není možná strávníka ke stravování zaevidovat.

Pro MŠ se automaticky vaří všem od 4. 9. pro ZŠ od 5. 9. 

Odhlašování stravování probíhá ve školním systému Edookit pro ZŠ i MŠ.

Vnitřní řád školní jídelny

Cena stravy ZŠ od 1. 9. 2022

  • Žáci 1. až 4. ročník (7 až 10 let): cena za jeden oběd 38 Kč 
  • záloha na měsíc 760 Kč
  • Žáci 5. ročník (nad 10 let): cena za jeden oběd 41 Kč 
  • záloha na měsíc 820 Kč

Cena stravy MŠ od 1. 9. 2022

celodenní stravování: 

  • ranní svačina 14 Kč, oběd 30 Kč, odpolední svačina 14 Kč; celkem: 58 Kč
  • záloha na měsíc 1160 Kč


Platby 

Zálohu za stravování je nutné uhradit vždy za daný měsíc. 

Zálohové platby zasílejte na číslo účtu školního stravování: 2000537974/2010 (Fio banka).

Nově je nutné u platby za obědy uvést variabilní symbol (naleznete v Edookitu v modulu Platby), aby bylo možné platbu identifikovat. Variabilní symboly pro nové strávníky, budou vygenerovány během prvního týdne docházky do ZŠ a MŠ. Stávajícím strávníkům se variabilní symboly nemění.
Pro identifikaci, že se jedná o platbu obědů, zadávejte ke každé platbě jednotný specifický symbol 111.

Také je možné si k tomuto účelu zřídit ve své bance trvalý příkaz. 

Částky, přijaté na náš účet za měsíc XY je možné přiřadit pouze k danému měsíci, kdy byla částka připsána na náš účet. Proto je jejich splatnost nastavena na 25. den v měsíci (tedy s dostatečnou rezervou pro administraci plateb).

Přeplatky budou vyrovnány v celoročním vyúčtování v srpnu (průběžné měsíční vyúčtování najdete v Edookitu v modulu Platby.

Opakované porušení platební morálky je důvodem k vyloučení dítěte z MŠ. Není možné dětem, které nemají řádně a včas zaplaceno vydávat obědy.

Odhlašování a přihlašování stravy

Odhlašování a přihlašování stravy musí být provedeno nejpozději den předem příslušného dne do 12:00, a to prostřednictvím modulu Obědy v Edookitu. Jednotně pro ZŠ i MŠ.

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. je možné odebírat dotovaný oběd pouze v případě, že je dítě přítomno ve školce/žák ve výuce. Pouze první den nemoci je možné si oběd vyzvednout. Z provozních a hygienických důvodů je vyzvednutí možné od 11:00 do 11:30 hodin. Jídla jsou připravována k okamžité spotřebě, je tedy třeba zajistit konzumaci do 20 minut od převzetí. V takovémto případě zvoňte na zvonek Kuchyně.

Neodhlášenou stravu od 2. dne nepřítomnosti již není možné dotovat státem, jste povinni ji uhradit v plné výši (vyhl. 107/2005 Sb.).