Návrat do školy
Sem vložte podnadpis

Sumarizace informací k návratu do ZŠ a MŠ


Informace pro ZŠ

Vážení rodiče,

na základě vládního usnesení se od 25. května 2020 otevírá naše škola a zároveň i obě

mateřské školy. Ve škole budou dodržena všechna nařízení a doporučení sdělená MŠMT.

Dle metodického pokynu níže uvádím některé důležité informace k provozu školy.

- Výuka bude organizovaná ve skupinách max. 15 žáků.

Z důvodu omezení vstupu osob do budovy bude příchod do školy a konec výuky v následujících časech.

Na chodbě bude dohled, který bude zajišťovat dodržování hygienických pravidel a časů. Vstup rodičů žáků ZŠ

do budovy je zakázán!!!

4. ročník 7:20-7:30 konec 11:10

5. ročník 7:30-7:40 konec 11:20

2. ročník 7:40-7:50 konec 11:30

1. ročník 7:50-8:00 konec 11:40

Výuka bude rozdělena u všech ročníků do čtyř vyučovacích hodin. Čj, M, Aj,Prv

Při příchodu do školy proběhne dezinfekce a každá skupina žáků vyčká v šatně na učitele, který je odvede do učebny.

Ve třídě nebudou nuceni žáci nosit roušku, ale můžou. Ve společných prostorách a na chodbách školy je rouška povinná.

3. ročník bude mít výuku na Obecním úřadě od 8:00 do 11:40, pak se žáci přesunou do školy na oběd, nebo půjdou rovnou domů.

- v pondělí 25.5.2020 každý žák před vstupem do školy /OÚ/ předloží vyplněné a podepsané čestné prohlášení jinak nebude do školy vpuštěn. Datum na prohlášení by mělo být co nejaktuálnější (např. 24.5.2020). Čestné prohlášení se dá stáhnout v příloze, nebo si je můžete vyzvednout ve škole od 18. do 21.5. 2020 od 8 do 12 hodin.

-každý žák si musí do školy /OÚ/ přinést min. 2 ks roušek a sáček na jejich uložení

-vzhledem k nutnosti organizační přípravy Vás touto cestou prosím o vyjádření, zda Vaše dítě bude do školy /OÚ/ docházet a zda budete mít zájem o stravování. Informaci můžete do 18.5.2020 sdělit několika způsoby: e-mailem, telefonicky, nebo návratkou do schránky školy

-nastoupit do školy dodatečně v pozdějším termínu než 25.5.2020 není možné

-družina bude zajišťovat pouze dvě oddělení jen pro žáky 1. a 2. ročníku a do 16:00

Mgr. Jaroslav Wutka

Vložte svůj text...

Informace pro MŠ

Vážení rodiče dětí z mateřské školy,

v pondělí 25.5.2020 obnoví obě naše školky provoz. Z hygienických důvodů i z důvodu výstavby nové části školy však bude omezen přístup a upraven režim dne. Děkujeme za pochopení a vstřícnost. Dbejte prosím velké opatrnosti při vstupu do budovy a dodržujte následující pravidla a režim příchodu i vyzvedávání dětí.

Pokud bude dítě ráno jevit známky nachlazení, teploty, nebo rýmy, může je paní učitelka odmítnout přijmout do kolektivu ostatních dětí.

Po budově školy se pohybujte i s dítětem v roušce, kterou si pak dítě při vstupu může sundat. Pozdrav podáním ruky se vynechá, zdravení bude kontaktem očí a úklonem.

Protože z důvodů nové výstavby o prázdninách nebude fungovat kuchyň, obě školky budou o velkých prázdninách uzavřeny.

Úplata za měsíc duben se platit nebude, ostatní měsíce bude platba v plné výši.

Zálohy za obědy už není nutno od června posílat, kdo však máte trvalý příkaz, vše bude vyúčtováno a vráceno na účet. Prosíme rodiče dětí, které nastoupí 25.5 do školky, aby tak dali vědět do 18.5.2020 buď telefonicky, nebo e-mailem. A zároveň je přihlásili na stravování.

25.5.2020 ráno při vstupu do školky, odevzdají paní učitelce vyplněné čestné prohlášení!!

Můžete si je stáhnout ze stránek, nebo osobně vyzvednout ve škole 18.-21.5. od 8 do 12 hodin.

Režim dne MŠ a vyzvedávání rodičů.

6: 30 - 7:20 Vstup rodičů s dětmi do MŠ. Žádáme Vás, abyste dodržovali tento čas. Do budovy školy vstupujte s rouškou a dodržujte maximální rozestupy a počet rodičů v šatně MŠ je 3 + 3 děti. S každým dítětem může vstoupit jen jedna doprovázející osoba.

12:00 - 12:15 Vyzvednutí dětí, které jdou po obědě domů

15:00 - 16:00 Odpolední vyzvedávání dětí

Z důvodů výstavby a pohybu lidí i techniky na dvoře, dodržujte prosím tyto časy.

Dbejte zvýšené opatrnosti a do školy vstupujte pouze s rouškou.

Pokud bude školka odpoledne na zahradě, rodič si dítě přebírá u dřevěné branky a potom i s dítětem odchází co nejdříve do šatny.

Provoz MŠ bude do konce června jen do 16:00.