Zapojení do projektu Šablony II.

09.09.2019

Od 1. ledna 2019 je naše škola zapojena do projektu Šablony II. pro ZŠ a MŠ, který je spolufinancován EU. Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010810