Zahájení nového školního roku v ZŠ

16.08.2023

Vážení rodiče, zahájení nového školního roku proběhne 4. září 2023 v 8:00. Nové prvňáčky si paní učitelka Mgr. Lada Boháčková provede školou do jejich třídy, kde poprvé usednou do lavic. Společně s rodiči slavnostně zahájíme jejich první školní rok a žáci 5. ročníku je přivítají do řad školáků.

Ostatní ročníky budou mít zahájení ve svých třídách pod vedením svých třídních učitelů. První školní den nebude v provozu jídelna ani družina. Program zahájení bude ukončen v 8:45 (po první vyučovací hodině), kdy všichni žáci odchází domů.

Prosíme rodiče, aby dětem pořídili do začátku školního roku všechny potřebné pomůcky, sešity (2. až 5. ročník), pomůcky pro výtvarnou a tělesnou výchovu viz. stránky školy https://askola34.cms.webnode.cz/aktuality/

Rodiče nových prvňáčků prosíme, aby věnovali chvíli sekci Edookit, zejména pak dotazníku.