Zahájení nového školního roku v ZŠ

29.08.2022

Vážení rodiče, zahájení nového školního roku proběhne 1. září 2022 v 8:00. Nové prvňáčky si paní učitelka Mgr. Věra Idrná provede školou do jejich třídy, kde poprvé usednou do lavic. Společně s rodiči slavnostně zahájíme jejich první školní rok a žáci 5. ročníku je přivítají do řad školáků.

 Ostatní ročníky budou mít zahájení ve svých třídách pod vedením svých třídních učitelů. První školní den nebude v provozu jídelna ani družina. Program zahájení bude ukončen v 9:00, kdy všichni žáci odchází domů.

Rodiče nových prvňáčků prosíme, aby věnovali chvíli sekci Edookit, zejména pak dotazníku.