Informace pro rodiče dětí v MŠ

29.08.2023

Začátek docházky do školky není pro děti nic snadného. Je to přelomová událost v životě dítěte doprovázená značnou změnou. Dítě si musí zvyknout na mnoho nového - denní režim, nepřítomnost rodičů, cizí autorita, kamarádi, nové prostředí, pravidla atd. Některé děti se adaptují na prostředí mateřské školy velmi snadno, jiné s obtížemi. Proto nám všem přejeme, ať je tato fáze co nejkratší, dětem, ať se v naší mateřské škole líbí, chodí do ní rády a těší se na své kamarády. 

Děti nastoupí do MŠ 4. září 2023 nejpozději do 8:00 hodin. Jíž v tento den je pro ně připraveno stravování. Seznam dětí v každém oddělení je vyvěšen na hlavních dveří školy. V každém oddělení budou přivítáni paní učitelkou, dostanou svoji značku, skříňku a rodiče si předají s paní učitelkou informace. Potom rodič odchází. Denní režim a věci potřebné do školky jsou na stránkách školy. V sekci školní jídelna jsou také nové informace o platbě a odhlašování obědů.                   

Pozornost prosím věnujte i sekci Edookit. 
Zejména prosím vyplňte formulář (pro nové žáky)!

Pro všechny rodiče budou informační schůzky v těchto termínech:                                            Motýlci, přízemí - (5. 9. 16:00)                                                                     
Sluníčka, 1. patro- (6. 9. 16:00)

Na schůzku rodičů ať přijdou i rodiče dětí, které už do školky chodí. Je to důležité.