Informace pro rodiče dětí v MŠ

29.08.2022

Začátek docházky do školky není pro děti nic snadného. Je to přelomová událost v životě dítěte doprovázená značnou změnou. Dítě si musí zvyknout na mnoho nového - denní režim, nepřítomnost rodičů, cizí autorita, kamarádi, nové prostředí, pravidla atd. Některé děti se adaptují na prostředí mateřské školy velmi snadno, jiné s obtížemi. Proto nám všem přejeme, ať je tato fáze co nejkratší, dětem, ať se v naší mateřské škole líbí, chodí do ní rády a těší se na své kamarády. 

Děti nastoupí do MŠ 1. září 2022 nejpozději do 8:00 hodin. Seznam dětí v každém oddělení je vyvěšen na hlavních dveří školy. V každém oddělení budou přivítáni paní učitelkou, dostanou svoji značku, skříňku a rodiče si předají s paní učitelkou informace. Potom rodič odchází. Denní režim a věci potřebné do školky jsou na stránkách školy. V sekci školní jídelna jsou také nové informace o platbě a odhlašování obědů.                   

Pozornost prosím věnujte i sekci Edookit. Zejména prosím vyplňte formulář!

Pro všechny rodiče budou informační schůzky v těchto termínech:                                               Motýlci, přízemí - čtvrtek 8. září 2022 v 16:00                                                                                    Sluníčka, 1. patro- úterý 6. září 2022 v 16:00

Na schůzku rodičů ať přijdou i rodiče dětí, které už do školky chodí. Je to důležité.