Zápis do 1. třídy

08.03.2021

Zápis do 1. třídy proběhne na naší škole od 5.dubna elektronicky a ve dnech 15. a 16. dubna 2021 osobní návštěvou. Zápis bude probíhat podle časového harmonogramu a bez osobní přítomnosti dítěte.  Přijde pouze rodič a vyplní potřebné dokumenty. Bude Vám přiděleno identifikační číslo.

Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od podání žádosti na dveřích školy     a na internetových stránkách školy.

1. Žádost o přijetí dítěte do ZŠ

Harmonogram zde.                    

S sebou si přineste rodný list dítěte.

Podání žádosti je také možné jiným způsobem než osobní návštěvou

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě. Žádost o přijetí do ZŠ + ofocený rodný list dítěte  je tedy možné doručit následujícími způsoby. 

1. Osobní podání podle časového harmonogramu viz. tabulka.

2. Do datové schránky školy: c97uquk

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

4. Poštou, nebo vhodit do poštovní schránky školy s nadpisem Zápis do 1.tř.