Zápis do 1. třídy

07.04.2020

Zápis do 1. třídy proběhne na naší škole ve dnech 15. a 16. dubna 2020. Zápis bude probíhat podle časového harmonogramu a bez osobní přítomnosti dítěte.  Přijde pouze rodič a vyplní potřebné dokumenty.

1. Žádost o přijetí dítěte do ZŠ

2. Zápisní list

Harmonogram zde.                    

S sebou si přineste rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Podání žádosti je také možné jiným způsobem než osobní návštěvou

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby. Musí také obsahovat ofocený rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

1. Osobní podání podle časového harmonogramu viz. tabulka.

2. Do datové schránky školy: c97uquk

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

4. Poštou, nebo vhodit do poštovní schránky školy s nadpisem Zápis do 1.tř.