Zahájení školního roku 2019/2020

27.08.2019

Zahájení školního roku 2019/2020

 

Vážení rodiče, milí žáci, zahájení školního roku proběhne v jednotlivých třídách s třídními učiteli v pondělí 2. září 2019 v 8:00. Do třídy s prvňáčky můžou přijít i rodiče a slavnostně je přivítají starší spolužáci. Žáci budou pak seznámeni se školním řádem, poučeni o bezpečnosti a v 9: 30 můžou odejít domů. Kdo bude mít zájem hned první den o družinu i oběd, nahlaste se prosím panu Valentovi.