Začátek školního roku 2021/2022

23.08.2021

Vážení rodiče, prázdniny pomalu končí a žáci 1. září opět usednou do školních lavic. Letošní školní rok bude poprvé ale trošku jiný. V naší škole vznikly přístavbou dvě oddělení mateřské školy a pět kmenových tříd základní školy.

Organizace začátku školního roku:

Ve společných prostorách školy budou mít žáci, rodiče prvňáčků a doprovod dětí do MŠ ochranu úst a nosu. 

Prosíme rodiče žáků z vyšších ročníků, aby nevstupovali zbytečně do budovy školy. 

Žáci 1. ročníku, kteří jdou poprvé do školy můžou přijít v doprovodu rodičů a počkají před budovou školy na paní učitelku Mgr. Ladu Boháčkovou, která si je v 8:00 odvede společně i s rodiči do třídy. Tam bude slavnostní zahájení, organizační věci a žáci i děti odejdou domů. Testování prvňáčků bude až ve čtvrtek 2. 9. kdy už přijdou do budovy školy bez rodičů.

Žáci ostatních ročníků přijdou před budovu školy na 7:50 a budou svými třídními učiteli nasměrováni do svých tříd, kde budou preventivně testováni. První den budou poučeni o bezpečnosti, dostanou učebnice, rozvrh hodin a v 10:00 odchází domů. Od 2. září bude v provozu družina i jídelna v plném rozsahu.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.