Začátek školního roku 2020/2021

20.08.2020

Vážení rodiče, v současné době zpracováváme podle metodiky MŠMT podrobnější provozní podmínky školy. Protože rozhodnutí vlády se mění každým dnem, zveřejníme finální verzi snad během příštího týdne. Níže jsou uvedena jen základní pravidla. 

Škola v Březině zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. 

 Od dětí/žáků se před příchodem do školy nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti. 

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. 

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.