Vyhlášení voleb školské rady

16.09.2021

20. října 2021 proběhnou volby do školské rady z důvodu ukončení činnosti zástupce rodičů. Volební řád a průběh voleb je vyvěšen na nástěnce školy naproti hlavním dveřím. Vyzývám proto rodiče k návrhu sebe jako kandidáta do školské rady jako zástupce rodičů. Návrhy posílejte emailem na adresu: reditel.brezina@seznam.cz nejpozději do 6. října 2021.

Volební komise bude jmenována 6. října 2021. Seznam kandidátů bude zveřejněn stejného dne.

Hlasovací urna bude umístěna v ředitelně školy 20. října v 6:45 - 7:45 a v 15:00 - 17:00, kde dostanete i hlasovací lístek s kandidáty.