Věda nás baví

24.10.2023

Informace od vedení kroužku:
Dobrý den,
informujeme Vás, že se nám bohužel nepodařilo zajistit náhradního lektora kroužku. Úvodní lekce kroužku se tudíž konat nebude. Naše uchazeče o tuto činnost většinou odradí dojezdová /příp. časová/ vzdálenost z Brna, na kterou přispíváme lektorovi proplacením jízdného. Pokud se nám nezadaří zajistit zájemce ani z Vaší obce a blízkého okolí, pak pro 1.pololetí kroužek konat nemůžeme.
Oslovili jsme všechny rodiče přihlášených dětí, zda mají zájem o zkrácenou podobu kroužku (10 lekcí) nebo pořádání kroužku až ve 2.pololetí, pokud se nám podaří lektora zajistit, dáme vědět.