Velký úspěch našich žáků

19.06.2024

V letošním školním roce na jaře se naše škola zúčastnila Národního testování žáků.              Dva žáci a jedna žákyně z 5. ročníku dosáhli skvělých výsledků a byli vyhodnoceni společností SCIO jako nejlepší z celého Jihomoravského kraje.                                                  To, že naše škola připravuje žáky dobře svědčí nejen tento úspěch, ale také fakt, že               i někteří ostatní páťáci uspěli v přijímacím řízení a byli přijati na výběrové školy v Brně.                                                                                                                                                                 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše                                                                                      Gymnázium Matyáše Lercha                                                                                                      Cyrilometodějské gymnázium v Brně                                                                                          AKADEMIA gymnázium v Brně                                                                                                      Tyršova základní škola v Brně-výběrová třída                                                   

-