Testování žáků

26.05.2021

Vážení rodiče,

děkujeme za spolupráci a pochopení, že na přechodnou dobu, kdy nebylo možné zajistit testování žáků ve škole jste s námi spolupracovali.
V současné době je již nová přístavba zkolaudována, také je již možné homogenní skupiny dětí míchat a děti v MŠ se již netestují. Z těchto důvodů je možné od pondělí 31.5.2021 kapacitně situaci zvládnout, proto bude testování žáků ZŠ probíhat ve škole v různých místnostech/ jídelna, nová jídelna, chodba/. Již totiž můžeme zajistit dostatečně vhodné podmínky pro testování žáků ve škole. Žáci ZŠ tedy přijdou v pondělí do školy podle následujícího harmonogramu: 

žáci 2. ročníku ročníku nejpozději v 7:10 /může, ale nemusí v doprovodu jeden zákonný zástupce/

žáci 1. ročníku nejpozději v 7:30 /může, ale nemusí v doprovodu jeden zákonný zástupce/

žáci 3.,4. a 5. ročníku v 7:45 /bez zákonného zástupce/Vyčkají před školou a budou rozděleni do testovacích skupin dle pokynů zaměstnanců školy. Prosíme, dodržujte stanovené časy.

Přinesou si test, který dostali minulý týden a v testovací místnosti se budou se řídit pokyny zaměstnanců školy. Kdo zapomene, dostane samozřejmě test nový. Po otestování odejdou žáci do třídy. V případě pozitivního testu, budete hned informováni o vyzvednutí dítěte.