Testování žáků ve školách

19.11.2021

Vážení rodiče,

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení. Žáci budou testováni při příchodu do školy ve třídách, ti co chodí ráno do družiny hned po příchodu do ní. V případě, že bude Vaše dítě pozitivní, budeme Vás ihned kontaktovat.