ČTENÍ „SFUMATO ® “ – „SPLÝVAVÉ ČTENÍ ® “ aneb ČTENÍ PRO VŠECHNY DĚTI

11.07.2018

Metodika "Sfumato - Splývavé čtení " byla vyvinuta PeadDr. Márií Navrátilovou

Čtení s porozuměním je ukryto v rychlosti zpracování centrální nervovou soustavou. Metodika "Sfumato" umožňuje každému dítěti zvolit si vlastní tempo učení čtení.

Při učení technikou Splývavého čtení se zabrání dvojitému čtení, dítě čte plynule a s porozuměním, po stránce fyziologické se tvoří "půda" pro správné dýchání a umístění tónu v dutině ústní (všechny metodiky dosud používaly při expozici hlásky deklamační techniky a vytvářely špatný návyk dechového frázování - lidská řeč je zpívavá!). Dítě musí projít intonačním vývojem tak, že se naučí tvarovat a barvit hlas při dodržování hygienických požadavků. Dokonale rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky, naučí se pečlivě vyslovovat.

 Výuka čtení je rozčleněna do čtyř období a tak pokytuje každému dítěti dostatek času na osvojení techniky čtení. První období začíná od základních písmen O S B U A, kdy se dítě učí prožívat každé písmeno. Vždy se dítě učí všechny tvary písma tzn. tiskací i psací .

Ve druhém období je zařazena syntéza dvou hlásek - dítě se učí načítat druhou hlásku a prakticky čte slabiky. 

Ve třetím období se přidává hláska třetí a ve čtvrtém období je přidána další hláska, zde se dítě stává již prakticky čtenářem, jelikož je schopno metodu postupného načítání hlásek aplikovat na jakékoli další hlásky. 

Ve všech obdobích je kladen velký důraz na porozumění přečteného. Technický základ a intonační vývoj musí být doplněn o prožitek při učení hlásek (písmen). Učíme dramatizaci čteného textu, interpretaci.

"Technika Splývavého čtení je ve své podstatě revoluční. ...s potěšením mohu sdělit, že v ní nenacházím nic, co by nějak odporovalo dnešním poznatkům z neuropsychologie a vývojové psychologie. Naopak, pokud mohu posoudit, velice sympatický je její princip komplexního přístupu k počáteční výuce čtení... Rozlišuje dokonale zvukovou a grafickou podobu slova, zdokonaluje vyjadřovací schopnosti, přináší čtení s porozuměním, na které svět čeká již 150 let. Podělme se s dětmi o radost ze čtení." (březen 2003)

citát prof. Zdeňka Matějíčka, nestora české dětské psychologie