Přihlašování ke školnímu stravování

22.08.2021

Děti, které se budou stravovat v ZŠ a MŠ Březina, je nutné opětovně ke stravování přihlásit odevzdáním přihlášky Vytištěné formuláře přihlášky budou k dispozici první školní den u ředitelny školy. Je nutné přihlášku vyplnit a odevzdat nejpozději do 5. 9. 2021.

Děti, které se nebudou nadále stravovat v ZŠ a MŠ Březina, je nutné telefonicky, e-mailem nebo osobně odhlásit.