Poděkování manželům Zelinkovým

30.09.2020

Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat za sponzorský dar automatických dávkovačů dezinfekce na ruce včetně náplní. Jsou umístěny u hlavního vchodu ve škole, před jídelnou a také v MŠ ve Křtinách.