Edookit - aktualizace

25.01.2022

Nové a aktualizované informace k Edookitu, včetně malého dotazníku,  naleznete v příslušné kartě.


Vážení rodiče, milí žáci,

možná k vám doputovala informace, že se chystá něco velkého.

Od druhého pololetí, tedy od 1. února 2022, přecházíme na školní informační systém Edookit. Pro zbytek roku jej budeme využívat zejména v modulech docházka a absence, souhlasy, hodnocení (žákovská knížka), aktivita v hodině, komunikace, zadávání úkolů, učivo, rozvrh, sdílení materiálů...

Pro příští rok pak počítáme i s moduly platby, obědy, osobní úložiště....

Pro základní seznámení se se systémem doporučujeme prostudovat tyto materiály:

Rodičovský portál

Často kladené otázky

Youtube

Aktuálně pracujeme na zprovoznění systému. Než bude vše nastavené, můžete tyto materiály prostudovat v dlouhých chvílích. Budeme o to více připraveni a přechod do systémů bude o to hladší.

Více informací očekávejte příští týden.

Pro souhrné informace byla zřízena nová karta v menu webových stránek. Zatím s neaktivním vstupem pro rodiče a žáky.