Návrat všech ročníků 1. stupně do škol

24.11.2020

Vážení rodiče, v pondělí 30.11.2020 je plánovaný návrat všech žáků 1. stupně do škol. Za zvýšených hygienických podmínek se škola vrátí do provozu s běžným rozvrhem. Budou však platit následující pravidla:                                   1. Zákaz vstupu rodičů žáků základní školy do budovy. Vstup třetích osob do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi a žáky                                     2. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).         V předmětu Hv bude probírána rytmizace a teorie o hudbě.                                V Tv se bude chodit do přírody.                                                                              3.  Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole ve všech prostorách včetně školní družiny. Pouze v případě konzumace jídla, nebo nápoje /svačina, oběd/ můžou roušku sundat.                                            4. Začátek vyučování je pro všechny třídy v 8:00 hodin. Výuka bude probíhat v homogenních skupinách /třídách/, žáci se nebudou slučovat             5. Školní družina bude pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.                                       6. Na obědy budou žáci chodit po třídách tak jak budou končit podle rozvrhu. Některé třídy budou bohužel chvíli čekat. Budou ale zachovány homogenní skupiny jednotlivých tříd.