Návrat do ZŠ a MŠ

21.04.2020

Vážení rodiče, vláda naší republiky vyhlásila možný návrat žáků na 1. stupni do škol od 25. 5. 2020. Stále však čekáme na podrobnější pokyny a metodiku jak by mělo vše organizačně fungovat. Ve stejném termínu plánujeme i otevření MŠ.
Naše škola je schopna od 25.5.2020 zajistit výuku v ZŠ ve skupinách po 15 dětech. Také je možnost zajistit odpolední družinu, pouze však pro žáky 1. a 2. ročníku.
Podle vyjádření MŠMT je však na Vaší dobrovolnosti, jestli svoje děti do školy pošlete. Proto Vás prosíme o vyjádření v online dotazníku, jestli dítě bude chodit do školy od 25. 5. 2020, nebo zůstane doma. Stravování by mělo být zajištěno. Online výuka by se v případě otevření školy nekonala, na mail by jste dostávali informace o probrané látce.

Podrobnější informace a metodiku návratu žáků Vám předáme, jakmile je dostaneme z vyšších míst.