Návrat dětí do mateřské školy 25.5.2020

14.05.2020

Vážení rodiče dětí z mateřské školy,

v pondělí 25.5.2020 obnoví obě naše školky provoz. Z hygienických důvodů i z důvodu výstavby nové části školy však bude omezen přístup a upraven režim dne. Děkujeme za pochopení a vstřícnost. Dbejte prosím velké opatrnosti při vstupu do budovy a dodržujte následující pravidla a režim příchodu i vyzvedávání dětí.

Pokud bude dítě ráno jevit známky nachlazení, teploty, nebo rýmy, může je paní učitelka odmítnout přijmout do kolektivu ostatních dětí.

Po budově školy se pohybujte i s dítětem v roušce, kterou si pak dítě při vstupu může sundat. Pozdrav podáním ruky se vynechá, zdravení bude kontaktem očí a úklonem.

Na podnět Zastupitelstva obce zjišťujeme zájem o prázdninový provoz.

Úplata za měsíc duben se platit nebude, ostatní měsíce bude platba v plné výši.

Zálohy za obědy už není nutno od června posílat, kdo však máte trvalý příkaz, vše bude vyúčtováno a vráceno na účet. Prosíme rodiče dětí, které nastoupí 25.5 do školky, aby tak dali vědět do 18.5.2020 buď telefonicky, nebo e-mailem. A zároveň je přihlásili na stravování.

25.5.2020 ráno při vstupu do školky, odevzdají paní učitelce vyplněné čestné prohlášení!!

Můžete si je stáhnout ze stránek, nebo osobně vyzvednout ve škole 18.-21.5. od 8 do 12 hodin.

Režim dne MŠ a vyzvedávání rodičů.

6: 30 - 7:20 Vstup rodičů s dětmi do MŠ. Žádáme Vás, abyste dodržovali tento čas. Do budovy školy vstupujte s rouškou a dodržujte maximální rozestupy a počet rodičů v šatně MŠ je 3 + 3 děti. S každým dítětem může vstoupit jen jedna doprovázející osoba.

12:00 - 12:15 Vyzvednutí dětí, které jdou po obědě domů

15:00 - 16:00 Odpolední vyzvedávání dětí

Z důvodů výstavby a pohybu lidí i techniky na dvoře, dodržujte prosím tyto časy.

Dbejte zvýšené opatrnosti a do školy vstupujte pouze s rouškou.

Pokud bude školka odpoledne na zahradě, rodič si dítě přebírá u dřevěné branky a potom i s dítětem odchází co nejdříve do šatny.

Provoz MŠ bude do konce června jen do 16:00.