Konzultační schůzky

14.05.2021

Vážení rodiče,


ve čtvrtek, 20. května, proběhnou v naší škole individuální konzultační schůzky. Na těchto schůzkách budete informováni o prospěchu a chování vašich dětí. Pokud nemá dítě závažnější výukové či výchovné problémy, není vaše účast na těchto konzultacích bezpodmínečně nutná. Pro lepší organizaci schůzek i z důvodů anticovidových opatřeních, se na konzultační schůzku k jednotlivým vyučujícím přihlašujte pomocí tabulky pod pod kazem:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yvksAPR7KNyicZ4DHVdApH4ngjsuHEAw9h29gMzq0OY/edit?usp=sharing

Na začátku příštího týdne Vám pošleme klasifikační listy, ve kterých naleznete přehled známek, které zatím vašemu dítěti vychází, bude-li doporučována konzultace, bude to v klasifikačním listu zaznamenáno. V ostatních případech je vaše dítě bez problémů žádajících si konzultaci.

Při případné konzultaci prosíme, dodržujte všechny nařízení vlády.

Za tým ZŠ,

--
s pozdravem,
Roman Valenta