Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

17.06.2024

Vážení rodiče,

informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne 24. 6. 2024 v 15:30h v učebně 2. třídy ZŠ Březina.

Budete seznámeni s metodami výuky, pomůckami, výukovými materiály pro žáky 1. ročníku a chodem školy.
Na viděnou se těší
p.u. Věra Idrná (třídní učitelka)