Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

02.06.2020

ZŠ Březina


Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne

dne 24. 6. 2020 v 16 hodin v učebně 1. třídy Základní školy Březina.

Budete seznámeni s metodami výuky, pomůckami a organizačním řádem školy.

Na viděnou se těší

Mgr. Věra Idrná, třídní učitelka