Informace k chystané stávce škol

20.11.2023

Vážení rodiče,
s ohledem na aktuální situaci v českém školství, kde se projevuje nespokojenost pedagogické veřejnosti s postojem vlády k financování škol je plánovaná stávka
na pondělí 27.11.2023.
Rozumíme a sdílíme obavy i potřeby pedagogů, nepedagogů, asistentů a hlavně provozních zaměstnanců ohledně nedostatečného financování školství,
což může ovlivnit kvalitu výuky a podmínky pro rozvoj našich žáků a nesouhlasíme se škrty v resortu školství.
Přestože uznáváme oprávněnost stávky jako formy vyjádření nesouhlasu se současným stavem, rozhodli jsme se naši školu do celoplošné stávky nezapojit.
V den plánované stávky, tedy v pondělí 27. listopadu, proběhne v ZŠ i MŠ Březina výuka beze změn a v běžném provozu. 

Mgr. Jaroslav Wutka