Začátek edukativní skupiny pro předškoláky

17.01.2024


Vážení rodiče,
v letošním roce na naší škole začne pracovat edukativně stimulační skupina pro předškoláky.
Program je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svou pravidelnou strukturu.Jednotlivé činnosti se střídají a navazují na sebe. Lekce má trvání 45 minut.Frekvence lekcí je jednou za 14 dnů. Začnou 19. února 2024 od 15:30 do 16:15 / v případě velkého zájmu budou vytvořeny dvě skupiny po sobě / Cena je 350,- Kč za 10 lekcí /zahrnuje pracovní listy, pomůcky/

Platí se s odevzdáním přihlášky paní učitelce v MŠ nejpozději do 2. února 2024
Ve skupině bude 8 – 10 dětí. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, zpravidla ten, který s ním doma více pracuje.
Pokud máte prosím o tento program zájem, vyzvedněte si přihlášku v MŠ a odevzdejte ji vyplněnou zpět paní učitelce v MŠ, včetně poplatku 350,- Kč
Příjemný zbytek dne.
Mgr. Jaroslav Wutka