Důležité informace pro rodiče

01.09.2020

Vážení rodiče, zítra začne normální výuka na naší škole. Prosíme o dodržování těchto pravidel. Do budovy školy rodiče žáků ZŠ nebudou vstupovat, doprovodí dítě jen ke dveřím. Pokud si pro ně odpoledne přijdou do ŠD, zazvoní na videozvonek a počkají venku. Rodičům dětí z MŠ doporučujeme vstup v rouškách na nezbytně nutnou dobu předání dítěte. 

NA ŠKOLNÍ ZAHRADU JE VSTUP Z DŮVODU STAVBY PRO VEŘEJNOST ZAKÁZÁN.   

Děkujeme za pochopení.