Časový rozvrh výuky

16.08.2023

Ranní příchod dětí do školy

6:45 - 7:30   odemčení školy po zazvonění - družina (nový vchod), dohled v rámci jedné třídy (žáci jsou společně v 1. třídě, kde si je přebírá dohlížející popř. vyučující učitel)

7:00 odemčení školy po zazvonění - družina (nový vchod) 
pro účely doučování vchod a starý zvonek

7:30   otevření školy pro příchod dětí na vyučování (nový vchod), na chodbách školy je prováděn dohled podle rozpisu

*Některé třídy jsou ráno využívány pro další činnost (doučování, příprava na přijímací řízení, atd.). V takovém případě žáci setrvávají v družinové třídě do 7:45.

Žáci ZŠ používají nový vchod výhradně pro organizovaný příchod a odchod do/ze školy. Přezují se v šatně, pokračují do svých tříd (7:30)/společné třídy pod ranním dohledem, starým schodištěm, které také využívají při veškerých pohybech po budově školy. 

Cizím osobám, včetně rodičů a doprovodů žáků ZŠ, je přístup do školy ZAKÁZÁN.

Dopoledne

do 7:45   příchod žáků

8:00   budova se uzamyká, vstup je umožněn pouze po zazvonění na zvonek u dveří, podle aktuálního počasí jdou děti o velké přestávce na školní zahradu pod dohledem učitele nebyo vychovatele, brána do školního areálu je po dobu přestávky zavřená

Konec vyučování

11:40  část dětí končí vyučování a škola se otevírá, rodiče si mohou v této době děti vyzvednout na zazvonení

11:55  opětovné uzamčení školy

12:35  otevření školy po konci vyučování ostatních ročníků, škola je zpřístupněna rodičům MŠ, ZŠ i kroužkům pouze na zazvonění

14:00 - 15:00 hlavní odpolední zaměstnání

16:30  uzamčení školy po konci školní družiny a MŠ


Prosíme rodiče o zavírání hlavních dveří, jde o bezpečnost dětí.