Základní škola a mateřská škola
 Březina


Aktuality, co se u nás ve škole děje 

Zde naleznete jídelníček pro základní i mateřskou školu na daný týden.

Vážení rodiče, blíží se konec školního roku. Poslední týden školy budou žáci odevzdávat učebnice, uklízet třídy a budou také chodit více do přírody na vycházky. Vysvědčení bude předáno v úterý 30.6.2020 v jednotlivých třídách od 8:00 do 9:00. Můžou přijít i žáci kteří byli doma. Kdo bude mít zájem poslední den o oběd s družinou /jen 1. a 2....

Vážení rodiče, vzhledem k vyjímečné situaci se v letošním školním roce bude fotografovat pouze mateřská škola kde nejsou tak přísné požadavky na nošení roušek. Žáci základní školy se budou fotit až v září. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, červencový provoz mateřské školy bude od 1.7.2020 do 17.7.2020 v naší pobočce ve Křtinách od 6.30. do 16.00 hodin. Ti z Vás kteří jste předběžně nahlásili svoje dítě /děti/, uhraďte prosím na účet školy 2900785017/2010 , nebo hotově paní učitelce nejpozději do 10.6.2020 poplatek za prázdninový provoz. /Do poznámky uveďte jméno...

Chtěl bych touto formou velice poděkovat manželům Zelinkovým, kteří škole i školce darovali zásobníky na papírové jednorázové ručníky i koše pod ně.

O naší škole

Škola pro všechny děti

Jsme malotřídní škola rodinného typu spojená s mateřskou školou. Naší předností je osobní přístup ke každému z žáků a několikaletá praktická zkušenost s výchovně vzdělávacími postupy u dětí a žáků integrovaných. Dobrá znalost rodinné situace umožňuje lépe chápat a řešit problémy dítěte a žáka. 

Ve spojených ročnících získávají žáci nejenom stejnou přípravu jako v plně organizovaných školách, ale pomocí efektivních forem práce se naši žáci stávají samostatnými a jsou schopni předávat vědomosti ostatním. Při spojování ročníků do dvou tříd je zohledňován počet i potřeba integrace žáků.

Kapacita dětí ve škole je stanovená na 60 žáků. Na 1. stupni je několikaletým průměrem 23 žáků ve třídě.

Nabízíme vzdělání i dětem z jiných obcí, neboť dostupnost integrovanou dopravou je velice snadná. Perspektiva naplněnosti školy se jeví pozitivně. Obec Březina, přiléhající k metropoli Brno, se svými pozemky stala lukrativní oblastí pro výstavbu domů mladých rodin.

Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 130 obědů a jedno oddělení školní družiny.

Historie školy

Po dohodě obou obcí v roce 1887 se přistoupilo k přestavbě bývalé myslivny, kterou daroval kníže Lichtenstein. Myslivna byla poschoďová budova a její přestavba si vyžádala nákladu 22 000 zl. Vyučování v Březině začalo po prázdninách 1888 a prvním učitelem byl Ondřej Kyselka a podučitel Karel Neubauer. Po krátké době se ukázalo, že budova nevyhovuje velikostí i polohou. V roce 1908 dokonce byla zařízená tak, že ve dvou třídách se střídali tři učitelé. Číst dál

Rozpočet

Zde naleznete rozpočty Základní školy a mateřské školy Březina, 

příspěvkové organizace.