Základní škola a mateřská škola
 Březina

Aktuality, co se u nás ve škole děje 

Zápis do 1. třídy proběhne na naší škole ve dnech 15. a 16. dubna 2020. V průběhu měsíce března bude na stránkách zveřejněn časový harmonogram, do kterého se můžou rodiče postupně on-line napsat a přihlásit. S sebou si přineste rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Vážení rodiče, od středy 4. března 2020 bude zahájen plavecký výcvik v naší škole. Jezdit budou žáci 2. až 5. třídy každou středu až do 6. května 2020. Po celou dobu plavání bude upraven rozvrh a výuka bude začínat ve středu v 7:45.

Zde naleznete jídelníček pro základní i mateřskou školu na daný týden.

Od 17. února do 23. února 2020 budou mít žáci jarní prázdniny. Bude uzavřen i provoz mateřské školy v Březině včetně naší pobočky ve Křtinách.

V pátek 14. února 2020 bude ve škole masopust. Žáci v průvodu obcí půjdou do březinské kaple, na obecní úřad i do Enapa. Všem zazpíváme a rozdáme dobrou náladu. Vyjdeme asi v 9:45 od školy. Půjdou žáci ZŠ i děti z MŠ. Prosíme rodiče, aby dětem dali pod masky teplé oblečení.

V letošním ročníku školního kola vědomostní soutěže BABYLON se čtyři žáci z 5. ročníku stali úspěšnými řešiteli /v loňském roce pouze jeden/. Kdo všechno z nich postoupí do dalšího kola rozhodne počet bodů na ostatních školách.

LVK proběhne od 27. 1. do 30. 1. 2020. Protože letos máme objednaný velký autobus, pojedou všichni žáci, kteří se přihlásili. Rodiče těchto žáků budou informováni emailem. Podrobnější informace dostanete na třídních schůzkách 21. 1. 2020. Ostatní žáci, kteří nepojedou zůstávají ve škole a budou mít opakování učiva.

Vážení rodiče, v úterý 21. ledna 2020 proběhnou od 16:00 třídní schůzky v jednotlivých třídách. Budete informováni o prospěchu i chování svých dětí a také dostanete podrobné informace o lyžařském výcvikovém kurzu.

O naší škole

Škola pro všechny děti

Jsme malotřídní škola rodinného typu spojená s mateřskou školou. Naší předností je osobní přístup ke každému z žáků a několikaletá praktická zkušenost s výchovně vzdělávacími postupy u dětí a žáků integrovaných. Dobrá znalost rodinné situace umožňuje lépe chápat a řešit problémy dítěte a žáka. 

Ve spojených ročnících získávají žáci nejenom stejnou přípravu jako v plně organizovaných školách, ale pomocí efektivních forem práce se naši žáci stávají samostatnými a jsou schopni předávat vědomosti ostatním. Při spojování ročníků do dvou tříd je zohledňován počet i potřeba integrace žáků.

Kapacita dětí ve škole je stanovená na 60 žáků. Na 1. stupni je několikaletým průměrem 23 žáků ve třídě.

Nabízíme vzdělání i dětem z jiných obcí, neboť dostupnost integrovanou dopravou je velice snadná. Perspektiva naplněnosti školy se jeví pozitivně. Obec Březina, přiléhající k metropoli Brno, se svými pozemky stala lukrativní oblastí pro výstavbu domů mladých rodin.

Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 130 obědů a jedno oddělení školní družiny.

Historie školy

Po dohodě obou obcí v roce 1887 se přistoupilo k přestavbě bývalé myslivny, kterou daroval kníže Lichtenstein. Myslivna byla poschoďová budova a její přestavba si vyžádala nákladu 22 000 zl. Vyučování v Březině začalo po prázdninách 1888 a prvním učitelem byl Ondřej Kyselka a podučitel Karel Neubauer. Po krátké době se ukázalo, že budova nevyhovuje velikostí i polohou. V roce 1908 dokonce byla zařízená tak, že ve dvou třídách se střídali tři učitelé. Číst dál

Rozpočet

Zde naleznete rozpočty Základní školy a mateřské školy Březina, 

příspěvkové organizace.