Základní škola a mateřská škola
 Březina

Aktuality, co se u nás ve škole děje 

Zápis do 1. třídy proběhne na naší škole ve dnech 15. a 16. dubna 2020. Zápis bude probíhat podle časového harmonogramu a bez osobní přítomnosti dítěte. Přijde pouze rodič a vyplní potřebné dokumenty.

Vážení rodiče, i nadále budeme vydávat žádosti o ošetřovné dítěte. Prosíme Vás pokud budete chtít žádost vydat, požádejte o formulář emailem: zs.brezina@seznam.cz, nebo na telefonním čísle 774 763 740

Vážení rodiče, škola bude uzavřena pravděpodobně i v měsíci dubnu. Nemusíte tedy posílat zálohy na obědy ani za školku. Kdo však máte trvalý příkaz a platby pošlete, budou vráceny v ročním vyúčtování.

Z důvodu doporučení Ministerstva zdravotnictví a po dohodě se zřizovatelem, bude od pondělí 16.března 2020 přerušen provoz MŠ a obě naše mateřské školy budou až do odvolání uzavřeny. O znovuotevření budete informováni na stránkách školy.

Samostudium

11.03.2020

Vážení rodiče, milí žáci, pokusím se pod tímto odkazem kumulovat a kopírovat hromadnou komunikaci z mailu, aby jste se lépe orientovali v zadání pro samostudium...

Vážení rodiče, z důvodu nařízení ministra školství se od 11. března 2020 uzavírají základní školy. Jedná se o mimořádné opatření z důvodu ochrany veřejného zdraví a je až do odvolání. Toto opatření se týká pouze základního vzdělávání, takže mateřská školka bude v provozu.

Zde naleznete jídelníček pro základní i mateřskou školu na daný týden.

O naší škole

Škola pro všechny děti

Jsme malotřídní škola rodinného typu spojená s mateřskou školou. Naší předností je osobní přístup ke každému z žáků a několikaletá praktická zkušenost s výchovně vzdělávacími postupy u dětí a žáků integrovaných. Dobrá znalost rodinné situace umožňuje lépe chápat a řešit problémy dítěte a žáka. 

Ve spojených ročnících získávají žáci nejenom stejnou přípravu jako v plně organizovaných školách, ale pomocí efektivních forem práce se naši žáci stávají samostatnými a jsou schopni předávat vědomosti ostatním. Při spojování ročníků do dvou tříd je zohledňován počet i potřeba integrace žáků.

Kapacita dětí ve škole je stanovená na 60 žáků. Na 1. stupni je několikaletým průměrem 23 žáků ve třídě.

Nabízíme vzdělání i dětem z jiných obcí, neboť dostupnost integrovanou dopravou je velice snadná. Perspektiva naplněnosti školy se jeví pozitivně. Obec Březina, přiléhající k metropoli Brno, se svými pozemky stala lukrativní oblastí pro výstavbu domů mladých rodin.

Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 130 obědů a jedno oddělení školní družiny.

Historie školy

Po dohodě obou obcí v roce 1887 se přistoupilo k přestavbě bývalé myslivny, kterou daroval kníže Lichtenstein. Myslivna byla poschoďová budova a její přestavba si vyžádala nákladu 22 000 zl. Vyučování v Březině začalo po prázdninách 1888 a prvním učitelem byl Ondřej Kyselka a podučitel Karel Neubauer. Po krátké době se ukázalo, že budova nevyhovuje velikostí i polohou. V roce 1908 dokonce byla zařízená tak, že ve dvou třídách se střídali tři učitelé. Číst dál

Rozpočet

Zde naleznete rozpočty Základní školy a mateřské školy Březina, 

příspěvkové organizace.