Základní škola a mateřská škola

 Březina

Aktuality, co se u nás ve škole děje 

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na informační schůzku budoucích prvňáčků dne 27. 6. 2023 v 16 hod v učebně 2. třídy ZŠ Březina. Seznámíte se s metodami výuky čtení a matematiky, vhodnými pomůckami, informačním systémem EDOOKIT a s celkovým chodem školy. Rády zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Zde naleznete jídelníček pro základní i mateřskou školu na daný týden.


Vážení rodiče, v rámci tělesné výchovy začínají žáci 2. až 5. ročníku od 26. 5. 2023 výuku plavání (každý pátek. Plavat budeme v areálu Aquaparku Vyškov.


Vážení rodiče,
chtěl bych Vás informovat, že provoz mateřské školy o hlavních prázdninách bude pro Vaše děti zajištěn prvních 14 dnů v červenci, tedy až do pátku 14. 7. 2023
Mgr. Jaroslav Wutka

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Březina vyhlašuje pro školní rok 2023 - 2024 zápis dětí do mateřské školy. Zápis se koná ve dnech 15. a 16. května 2023 od 13.00 hodin do 16.00 hodin. V kanceláři školy / 1. patro/ se budou odevzdávat vyplněné žádosti o přijetí. Tiskopisy si můžete stáhnout na stránkách školy, nebo budou k vyzvednutí v...

Vážení rodiče, z pátku 31.3.2023 na sobotu 1.4.2023 proběhne na naší škole přespání žáků 2. až 5. ročníku. Tahle celorepubliková akce je pořádána ve spolupráci s místní knihovnou a podrobnosti se dozvíte příští pondělí 27.3.2023 přes EDOOKIT. Začátek bude v pátek v 18:00 a ukončení v sobotu v 8:00. Naučně-zábavný program zajišťuje paní knihovnice...

V souladu s § 36, odst. 4, školského zákona, v platném znění, vyhlašuji zápis do 1. třídy k povinné školní docházce pro školní rok 2023-2024. Zápis se bude konat ve dvou dnech. Ve středu 12. dubna a ve čtvrtek 13. dubna 2023, oba dny od 14:00 do 17:30 v budově školy.

O naší škole

Škola pro všechny děti

Jsme malotřídní škola rodinného typu spojená s mateřskou školou. Naší předností je osobní přístup ke každému z žáků a několikaletá praktická zkušenost s výchovně vzdělávacími postupy u dětí a žáků integrovaných. Dobrá znalost rodinné situace umožňuje lépe chápat a řešit problémy dítěte a žáka. 

Ve spojených ročnících získávají žáci nejenom stejnou přípravu jako v plně organizovaných školách, ale pomocí efektivních forem práce se naši žáci stávají samostatnými a jsou schopni předávat vědomosti ostatním. Při spojování ročníků do dvou tříd je zohledňován počet i potřeba integrace žáků.

Kapacita dětí ve škole je stanovená na 100 žáků. 

Nabízíme vzdělání i dětem z jiných obcí, neboť dostupnost integrovanou dopravou je velice snadná. Perspektiva naplněnosti školy se jeví pozitivně. Obec Březina, přiléhající k metropoli Brno, se svými pozemky stala lukrativní oblastí pro výstavbu domů mladých rodin.

Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 130 obědů a dvě oddělení školní družiny.

Historie školy

Po dohodě obou obcí v roce 1887 se přistoupilo k přestavbě bývalé myslivny, kterou daroval kníže Lichtenstein. Myslivna byla poschoďová budova a její přestavba si vyžádala nákladu 22 000 zl. Vyučování v Březině začalo po prázdninách 1888 a prvním učitelem byl Ondřej Kyselka a podučitel Karel Neubauer. Po krátké době se ukázalo, že budova nevyhovuje velikostí i polohou. V roce 1908 dokonce byla zařízená tak, že ve dvou třídách se střídali tři učitelé. Číst dál

Rozpočet

Zde naleznete rozpočty Základní školy a mateřské školy Březina, 

příspěvkové organizace. 

Dotace

Projekt "Březina - Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Březina"
(ident. číslo 298D228009300) byl v letech 2020 - 2021 realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva financí.


Školní řád