Základní škola a mateřská škola
 Březina


Aktuality, co se u nás ve škole děje 

Zde naleznete jídelníček pro základní i mateřskou školu na daný týden.

Roušky - od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol - např. chodby a toalety - (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže). Roušky se nosit nemusí tedy...

Vážení rodiče, zítra začne normální výuka na naší škole. Prosíme o dodržování těchto pravidel. Do budovy školy rodiče žáků ZŠ nebudou vstupovat, doprovodí dítě jen ke dveřím. Pokud si pro ně odpoledne přijdou do ŠD, zazvoní na videozvonek a počkají venku. Rodičům dětí z MŠ doporučujeme vstup v rouškách na nezbytně nutnou dobu předání dítěte.

Vážení rodiče, z důvodu preventivního opatření škola pořídila bezkontaktní teploměry. Pokud bude dítě jevit známky nemoci, nebo zvýšené teploty, bude mu změřena teplota vyšší než 37 stupňů, nebude vůbec vpuštěno do prostor MŠ a paní učitelky můžou takové dítě odmítnout převzít.

V úterý 1. září zahájíme nový školní rok v 8:00 hodin (do 9:00 hodin) ve kmenových třídách jednotlivých ročníků za přítomnosti třídních učitelů.NEBUDE SPOLEČNÍ ZAHÁJENÍ. Vstup do budovy školy zákonným zástupcům žáků nebude umožněn, s výjimkou zákonných zástupců žáků 1. ročníku. Rodičům (pouze matka, otec) žáků 1. ročníku bude umožněn vstup do...

Kroužky

30.08.2020

Ve školním roce 2020/2021 nabízí škola tyto kroužky:

O naší škole

Škola pro všechny děti

Jsme malotřídní škola rodinného typu spojená s mateřskou školou. Naší předností je osobní přístup ke každému z žáků a několikaletá praktická zkušenost s výchovně vzdělávacími postupy u dětí a žáků integrovaných. Dobrá znalost rodinné situace umožňuje lépe chápat a řešit problémy dítěte a žáka. 

Ve spojených ročnících získávají žáci nejenom stejnou přípravu jako v plně organizovaných školách, ale pomocí efektivních forem práce se naši žáci stávají samostatnými a jsou schopni předávat vědomosti ostatním. Při spojování ročníků do dvou tříd je zohledňován počet i potřeba integrace žáků.

Kapacita dětí ve škole je stanovená na 60 žáků. Na 1. stupni je několikaletým průměrem 23 žáků ve třídě.

Nabízíme vzdělání i dětem z jiných obcí, neboť dostupnost integrovanou dopravou je velice snadná. Perspektiva naplněnosti školy se jeví pozitivně. Obec Březina, přiléhající k metropoli Brno, se svými pozemky stala lukrativní oblastí pro výstavbu domů mladých rodin.

Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 130 obědů a dvě oddělení školní družiny.

Historie školy

Po dohodě obou obcí v roce 1887 se přistoupilo k přestavbě bývalé myslivny, kterou daroval kníže Lichtenstein. Myslivna byla poschoďová budova a její přestavba si vyžádala nákladu 22 000 zl. Vyučování v Březině začalo po prázdninách 1888 a prvním učitelem byl Ondřej Kyselka a podučitel Karel Neubauer. Po krátké době se ukázalo, že budova nevyhovuje velikostí i polohou. V roce 1908 dokonce byla zařízená tak, že ve dvou třídách se střídali tři učitelé. Číst dál

Rozpočet

Zde naleznete rozpočty Základní školy a mateřské školy Březina, 

příspěvkové organizace.