Základní škola a mateřská škola
 Březina

Aktuality, co se u nás ve škole děje 

Ve čtvrtek 24.října 2019 budou ve škole třídní schůzky. Začátek je společný v jednotlivých třídách v 16:00 hodin.

V pondělí 21.října 2019 proběhne pro žáky 5. ročníku školní kolo matematické soutěže MATESO

Zde naleznete jídelníček pro základní i mateřskou školu na daný týden.

Družinové kluby: středa 13 - 15 hodin vyučuje Roman Valenta
1. středa v měsíci - Klub Sportu a tělovýchovy 1. - 5. ročník
jiný družinový program není realizován, návrat do školy v 16 h, jinak odchod dle přihlášek rovnou z tělocvičny
2. středa v měsíci - Klub zábavné logiky a deskových her 2. - 5. ročník

Od 1. ledna 2019 je naše škola zapojena do projektu Šablony II. pro ZŠ a MŠ, který je spolufinancován EU. Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010810

Od 4. října 2019 bude pravidelně každý pátek ve 14:00 hodin na naší škole probíhat výuka náboženství pro žáky ŽŠ. Jestli máte zájem o tuto novou aktivitu, vyzvedněte si přihlášky v kanceláři školy.

O naší škole

Škola pro všechny děti

Jsme malotřídní škola rodinného typu spojená s mateřskou školou. Naší předností je osobní přístup ke každému z žáků a několikaletá praktická zkušenost s výchovně vzdělávacími postupy u dětí a žáků integrovaných. Dobrá znalost rodinné situace umožňuje lépe chápat a řešit problémy dítěte a žáka. 

Ve spojených ročnících získávají žáci nejenom stejnou přípravu jako v plně organizovaných školách, ale pomocí efektivních forem práce se naši žáci stávají samostatnými a jsou schopni předávat vědomosti ostatním. Při spojování ročníků do dvou tříd je zohledňován počet i potřeba integrace žáků.

Kapacita dětí ve škole je stanovená na 60 žáků. Na 1. stupni je několikaletým průměrem 23 žáků ve třídě.

Nabízíme vzdělání i dětem z jiných obcí, neboť dostupnost integrovanou dopravou je velice snadná. Perspektiva naplněnosti školy se jeví pozitivně. Obec Březina, přiléhající k metropoli Brno, se svými pozemky stala lukrativní oblastí pro výstavbu domů mladých rodin.

Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 130 obědů a jedno oddělení školní družiny.

Historie školy

Po dohodě obou obcí v roce 1887 se přistoupilo k přestavbě bývalé myslivny, kterou daroval kníže Lichtenstein. Myslivna byla poschoďová budova a její přestavba si vyžádala nákladu 22 000 zl. Vyučování v Březině začalo po prázdninách 1888 a prvním učitelem byl Ondřej Kyselka a podučitel Karel Neubauer. Po krátké době se ukázalo, že budova nevyhovuje velikostí i polohou. V roce 1908 dokonce byla zařízená tak, že ve dvou třídách se střídali tři učitelé. Číst dál

Rozpočet

Zde naleznete rozpočty Základní školy a mateřské školy Březina, 

příspěvkové organizace.