Základní škola a mateřská škola

 Březina


Aktuality, co se u nás ve škole děje 

Zde naleznete jídelníček pro základní i mateřskou školu na daný týden.

v pondělí, 12. dubna 2021, začne na naší škole prezenční výuka žáků 1. stupně i provoz obou mateřských škol, avšak pouze pro předškolní děti. Přinášíme souhrn nejdůležitějších provozních informací k návratu žáků, vycházejících z materiálů MŠMT. Tyto materiály a vázané informace se do pondělí mohou mírně změnit. Vzhledem k frekvenci nových...

Vážení rodiče, žáci 1. stupně a /jen/ předškoláci mateřských škol mají pravděpodobně nastoupit příští pondělí 12.4.2021 do školy. V současné době však nemáme vůbec žádné podrobnější informace z MŠMT, protože stále zpracovávají metodiku nástupu dětí do škol. Vše podrobně sledujeme a budeme Vás ihned o všech novinkách informovat na stránkách školy.

Vážení rodiče, velikonoční prázdniny budou od 1. 4 do 5.4.2021 Po tuto dobu nebude distanční výuka. Ta začne opět až v úterý 6.4.2021.

naše družinové dobrodružství pro distanční a online výuku je na světě. Podrobnosti najdete v na webu školy, v kartě samostudium/družina. Jakékoli zapojení do programu je dobrovolné. Zapojit se můžou i žáci, kteří nejsou do družiny přihlášeni.

Vážení rodiče, ve dnech 17. a 18.2 2021 byla na naší škole ČŠI aby zjistila stav výuky. Byly provedeny hospitace jak v prezenční, tak i distanční výuce. ČŠI hodnotila kvalitu výuky jako na velmi dobré úrovni. Líbil se individuální přístup, konzultační hodiny, systém odevzdávárny, materiální vybavení, prostředí Discord. Závěrem byli učitelé velice...

Zápis do 1. třídy proběhne na naší škole od 5.dubna elektronicky a ve dnech 15. a 16. dubna 2021 osobní návštěvou. Zápis bude probíhat podle časového harmonogramu a bez osobní přítomnosti dítěte. Přijde pouze rodič a vyplní potřebné dokumenty. Bude Vám přiděleno identifikační číslo.

O naší škole

Škola pro všechny děti

Jsme malotřídní škola rodinného typu spojená s mateřskou školou. Naší předností je osobní přístup ke každému z žáků a několikaletá praktická zkušenost s výchovně vzdělávacími postupy u dětí a žáků integrovaných. Dobrá znalost rodinné situace umožňuje lépe chápat a řešit problémy dítěte a žáka. 

Ve spojených ročnících získávají žáci nejenom stejnou přípravu jako v plně organizovaných školách, ale pomocí efektivních forem práce se naši žáci stávají samostatnými a jsou schopni předávat vědomosti ostatním. Při spojování ročníků do dvou tříd je zohledňován počet i potřeba integrace žáků.

Kapacita dětí ve škole je stanovená na 60 žáků. Na 1. stupni je několikaletým průměrem 23 žáků ve třídě.

Nabízíme vzdělání i dětem z jiných obcí, neboť dostupnost integrovanou dopravou je velice snadná. Perspektiva naplněnosti školy se jeví pozitivně. Obec Březina, přiléhající k metropoli Brno, se svými pozemky stala lukrativní oblastí pro výstavbu domů mladých rodin.

Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 130 obědů a dvě oddělení školní družiny.

Historie školy

Po dohodě obou obcí v roce 1887 se přistoupilo k přestavbě bývalé myslivny, kterou daroval kníže Lichtenstein. Myslivna byla poschoďová budova a její přestavba si vyžádala nákladu 22 000 zl. Vyučování v Březině začalo po prázdninách 1888 a prvním učitelem byl Ondřej Kyselka a podučitel Karel Neubauer. Po krátké době se ukázalo, že budova nevyhovuje velikostí i polohou. V roce 1908 dokonce byla zařízená tak, že ve dvou třídách se střídali tři učitelé. Číst dál

Rozpočet

Zde naleznete rozpočty Základní školy a mateřské školy Březina, 

příspěvkové organizace.