Základní škola a mateřská škola
 Březina

Aktuality, co se u nás ve škole děje 

Zde naleznete jídelníček pro základní i mateřskou školu na daný týden.

Vážení rodiče,zveme Vás na třídní schůzky naší školy, které proběhnou v pondělí 15. dubna 2019. Schůzka rodičů žáků 1., 4.a 5. ročníku začíná v 16:00
Schůzka rodičů žáků 2. a 3. ročníku začne už v 15:00 z důvodu vyhodnocení monitoringu třídy,které prováděla PPP Sládkova. Prosíme o účast všech rodičů.

Vážení rodiče,ve čtvrtek 11.dubna 2019 pojedou pouze žáci 3.,4. a 5. ročníku na přírodovědný naučný program "Tajemství zvířat v Moravském krasu." Odjezd od školy v 8:15, návrat na oběd ve 12:30Celý program včetně dopravy je hrazený z dotačního fondu, proto si žáci vezmou jen sportovní oblečení, svačinu a pití. Nebudou se vybírat žádné...

Úspěšnými řešiteli školního kola Pythagoriády pro 5. ročník se stali:
Marika Grycová
Eliška Holcová
Štěpán Neužil.

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhne ve škole matematická soutěž. Zúčastnit se mohou žáci 4. a 5. ročníku. Zájemci o školní kolo ať se nahlásí do 4.4. 2019 paní učitelce Boháčkové.

Vážení rodiče,dnes v pátek 29.3.2019 bude ve škole Noc s Andersenem. Žáci kteří odevzdali přihlášku, přijdou v 18:00 do školy.Měli by mít karimatku, spacák, něco na jídlo k večeři/ budeme opékat, takže kdo chce i špekáček/,vhodné oblečení na noc, pití.Zítra v sobotu si děti vyzvedněte do 8:00 hodin.

Vážení rodiče, v pondělí 1. dubna 2019 pojedou pouze žáci 4. ročníku na výuku dopravní výchovy do Blanska. Sraz v 7:00 u školy, odjezd linkovým autobusem v 7:12 směr Jedovnice.Žáci si vezmou sportovní oblečení, obuv, svačinu, přezůvky a cyklistickou přilbu + 30,-Kč na autobus. Vrátíme se kolem 13:00 na oběd.

O naší škole

Škola pro všechny děti

Jsme malotřídní škola rodinného typu spojená s mateřskou školou. Naší předností je osobní přístup ke každému z žáků a několikaletá praktická zkušenost s výchovně vzdělávacími postupy u dětí a žáků integrovaných. Dobrá znalost rodinné situace umožňuje lépe chápat a řešit problémy dítěte a žáka. 

Ve spojených ročnících získávají žáci nejenom stejnou přípravu jako v plně organizovaných školách, ale pomocí efektivních forem práce se naši žáci stávají samostatnými a jsou schopni předávat vědomosti ostatním. Při spojování ročníků do dvou tříd je zohledňován počet i potřeba integrace žáků.

Kapacita dětí ve škole je stanovená na 60 žáků. Na 1. stupni je několikaletým průměrem 23 žáků ve třídě.

Nabízíme vzdělání i dětem z jiných obcí, neboť dostupnost integrovanou dopravou je velice snadná. Perspektiva naplněnosti školy se jeví pozitivně. Obec Březina, přiléhající k metropoli Brno, se svými pozemky stala lukrativní oblastí pro výstavbu domů mladých rodin.

Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 130 obědů a jedno oddělení školní družiny.

Historie školy

Po dohodě obou obcí v roce 1887 se přistoupilo k přestavbě bývalé myslivny, kterou daroval kníže Lichtenstein. Myslivna byla poschoďová budova a její přestavba si vyžádala nákladu 22 000 zl. Vyučování v Březině začalo po prázdninách 1888 a prvním učitelem byl Ondřej Kyselka a podučitel Karel Neubauer. Po krátké době se ukázalo, že budova nevyhovuje velikostí i polohou. V roce 1908 dokonce byla zařízená tak, že ve dvou třídách se střídali tři učitelé. Číst dál

Rozpočet

Zde naleznete rozpočty Základní školy a mateřské školy Březina, 

příspěvkové organizace.