Základní škola a mateřská škola

 Březina


Aktuality, co se u nás ve škole děje 

Zde naleznete jídelníček pro základní i mateřskou školu na daný týden.

Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování. Při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole). U žáků ZŠ se zatím nic nemění, jen testování bude probíhat každé pondělí.

Vážení rodiče, v současné době je velký pohyb řemeslníků v okolí školy a není možné parkování kol a koloběžek dětí ve dvoře. Proto raději ať děti chodí do školy pěšky.

Vážení rodiče, probíhají dokončovací práce na nové přístavbě školky. Pravděpodobně začátkem června se bude oddělení v Březině stěhovat do nových prostor v 1. patře, aby byla umožněna rekonstrukce přízemí staré budovy. Pobočka ve Křtinách zůstane v provozu až do konce června 2021 a stěhování bude až v červenci. Po dohodě se zřizovatelem a z důvodu...

V březnu proběhlo distančně základní matematické soutěže Klokan. Naši žáci se zúčastnili v kategoriích Klokánek a Cvrček.

v pondělí, 12. dubna 2021, začne na naší škole prezenční výuka žáků 1. stupně i provoz obou mateřských škol, avšak pouze pro předškolní děti. Přinášíme souhrn nejdůležitějších provozních informací k návratu žáků, vycházejících z materiálů MŠMT. Tyto materiály a vázané informace se do pondělí mohou mírně změnit. Vzhledem k frekvenci nových...

O naší škole

Škola pro všechny děti

Jsme malotřídní škola rodinného typu spojená s mateřskou školou. Naší předností je osobní přístup ke každému z žáků a několikaletá praktická zkušenost s výchovně vzdělávacími postupy u dětí a žáků integrovaných. Dobrá znalost rodinné situace umožňuje lépe chápat a řešit problémy dítěte a žáka. 

Ve spojených ročnících získávají žáci nejenom stejnou přípravu jako v plně organizovaných školách, ale pomocí efektivních forem práce se naši žáci stávají samostatnými a jsou schopni předávat vědomosti ostatním. Při spojování ročníků do dvou tříd je zohledňován počet i potřeba integrace žáků.

Kapacita dětí ve škole je stanovená na 60 žáků. Na 1. stupni je několikaletým průměrem 23 žáků ve třídě.

Nabízíme vzdělání i dětem z jiných obcí, neboť dostupnost integrovanou dopravou je velice snadná. Perspektiva naplněnosti školy se jeví pozitivně. Obec Březina, přiléhající k metropoli Brno, se svými pozemky stala lukrativní oblastí pro výstavbu domů mladých rodin.

Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 130 obědů a dvě oddělení školní družiny.

Historie školy

Po dohodě obou obcí v roce 1887 se přistoupilo k přestavbě bývalé myslivny, kterou daroval kníže Lichtenstein. Myslivna byla poschoďová budova a její přestavba si vyžádala nákladu 22 000 zl. Vyučování v Březině začalo po prázdninách 1888 a prvním učitelem byl Ondřej Kyselka a podučitel Karel Neubauer. Po krátké době se ukázalo, že budova nevyhovuje velikostí i polohou. V roce 1908 dokonce byla zařízená tak, že ve dvou třídách se střídali tři učitelé. Číst dál

Rozpočet

Zde naleznete rozpočty Základní školy a mateřské školy Březina, 

příspěvkové organizace.