Základní škola a mateřská škola

 Březina

Aktuality, co se u nás ve škole děje 

Vážení rodiče, z pátku 31.3.2023 na sobotu 1.4.2023 proběhne na naší škole přespání žáků 2. až 5. ročníku. Tahle celorepubliková akce je pořádána ve spolupráci s místní knihovnou a podrobnosti se dozvíte příští pondělí 27.3.2023 přes EDOOKIT. Začátek bude v pátek v 17:00 a ukončení v sobotu v 8:00. Naučně-zábavný program zajišťuje paní knihovnice...

Zde naleznete jídelníček pro základní i mateřskou školu na daný týden.

V souladu s § 36, odst. 4, školského zákona, v platném znění, vyhlašuji zápis do 1. třídy k povinné školní docházce pro školní rok 2023-2024. Zápis se bude konat ve dvou dnech. Ve středu 12. dubna a ve čtvrtek 13. dubna 2023, oba dny od 14:00 do 17:30 v budově školy.

V pátek 17. února 2023 proběhne ve škole oslava MASOPUSTU. Začátek průvodu je v 10:00. Půjdeme navštívit kapli, obecní úřad a zazpíváme také u obchodu.

Babylon

16.02.2023

Žáci naší školy se již tradičně zúčastnili soutěže ve čtenářské gramotnosti
Babylon aneb rozumíme si?


Vážení rodiče,
na naší škole se vyskytlo střevní parazitární onemocnění - roup dětský.
Věnujte prosím zvýšenou pozornost při osobní hygieně dětí.
V případe zjištění obtíží, navštivte pediatra.
Ve škole jsme již zařídili opatření ke zvýšené hygieně a dezinfenkci ploch.
Mgr. Jaroslav Wutka

Mezi úspěšné řešitele matematické olympiády Mateso se z naší školy zařadili: Tereza Kačínová, Theodor Malý, Veronika Kovářová a Daniel Švanda. Gratulujeme!

Vážení rodiče, z důvodu odstávky topení a opravy čerpadla, vyhlašuje ředitel školy po dohodě se zřizovatelem na čtvrtek 22.12.2022 ředitelské volno.
Nebude v provozu ZŠ ani MŠ


Vážení rodiče, z důvodu stavebních úprav v kuchyni a některých třídách, vyhlašuje ředitel školy na pátek 18.11.2022 ředitelské volno.
Nebude v provozu ZŠ ani MŠ

O naší škole

Škola pro všechny děti

Jsme malotřídní škola rodinného typu spojená s mateřskou školou. Naší předností je osobní přístup ke každému z žáků a několikaletá praktická zkušenost s výchovně vzdělávacími postupy u dětí a žáků integrovaných. Dobrá znalost rodinné situace umožňuje lépe chápat a řešit problémy dítěte a žáka. 

Ve spojených ročnících získávají žáci nejenom stejnou přípravu jako v plně organizovaných školách, ale pomocí efektivních forem práce se naši žáci stávají samostatnými a jsou schopni předávat vědomosti ostatním. Při spojování ročníků do dvou tříd je zohledňován počet i potřeba integrace žáků.

Kapacita dětí ve škole je stanovená na 100 žáků. 

Nabízíme vzdělání i dětem z jiných obcí, neboť dostupnost integrovanou dopravou je velice snadná. Perspektiva naplněnosti školy se jeví pozitivně. Obec Březina, přiléhající k metropoli Brno, se svými pozemky stala lukrativní oblastí pro výstavbu domů mladých rodin.

Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 130 obědů a dvě oddělení školní družiny.

Historie školy

Po dohodě obou obcí v roce 1887 se přistoupilo k přestavbě bývalé myslivny, kterou daroval kníže Lichtenstein. Myslivna byla poschoďová budova a její přestavba si vyžádala nákladu 22 000 zl. Vyučování v Březině začalo po prázdninách 1888 a prvním učitelem byl Ondřej Kyselka a podučitel Karel Neubauer. Po krátké době se ukázalo, že budova nevyhovuje velikostí i polohou. V roce 1908 dokonce byla zařízená tak, že ve dvou třídách se střídali tři učitelé. Číst dál

Rozpočet

Zde naleznete rozpočty Základní školy a mateřské školy Březina, 

příspěvkové organizace. 

Dotace

Projekt "Březina - Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Březina"
(ident. číslo 298D228009300) byl v letech 2020 - 2021 realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva financí.


Školní řád